Tensile strength là gì?

Tensile Strength là nhiều từ tiếng Anh của định nghĩa “Giới hạn bền kéo” (hay còn gọi là: ultimate tensile strength/cường độ chịu kéo giới hạn/độ bền kéo/độ bền kéo giới hạn) được hiểu là khả năng chống lại sự phá đổ vỡ dưới ứng suất kéo. Đây là trong số những đặc tính quan trọng đặc biệt nhất của vật liệu dùng cho các ứng dụng kết cấu.Bạn đang xem: Yield strength là gì


*

Trong tiêu chuẩn chỉnh này sử dụng các định nghĩa sau:

Chiều dài cữ (L) (Gauge length): Chiều dài phần hình tròn hoặc lăng trụ của mẫu mã thử để đođộ giãn dài. Đặc biệt đề nghị phân biệt giữa.Bạn vẫn xem: Yield strength là gì

Chiều dài cữ thuở đầu (Lo) (Original gauge length): Chiều dài cữ trước lúc đặt lực.

Bạn đang xem: Yield strength là gì

Chiều lâu năm cữ lúc cuối (Lu) (Final gauge length): Chiều dài cữ sau khoản thời gian mẫu demo bị kéo đứt

Chiều lâu năm phần song song (Lc) (Parallel length): Chiều lâu năm phần tuy vậy song được gia côngcủa mẫu mã thử.

Chú phù hợp – quan niệm chiều nhiều năm phần song song gắng cho khái niệm khoảng cách giữa những mákẹp đối với mẫu thử ko gia công.

Độ giãn dài (Elongation): Lượng tăng thêm của chiều dài cữ lúc đầu (Lo) tại ngẫu nhiên thời điểmnào trong những khi thử.

Độ giãn dài tương đối (Percentage elongation): Độ giãn dài tính bằng xác suất của chiềudài cữ lúc đầu (Lo)

Độ giãn dài dư tương đối (Percentage permanent elongation): Sự tăng lên của chiều dàicữ lúc đầu của mẫu thử sau thời điểm bỏ ứng suất phương pháp (xem 4.9), được tính bằng phần trăm củachiều lâu năm cữ ban đầu (Lo)

Độ giãn nhiều năm tương đối sau thời điểm đứt (A) (Percentage elongation aller fracture): Độ giãn dàidư của chiều dài cữ sau khi đứt (Lu – Lo) được xem bằng phần trăm của chiều lâu năm cữ ban đầu (Lo)

Lực trên đối chọi vị diện tích ( N/mm2, Mpa hoặc Psi ) quan trọng để phá vỡ chủng loại thử theo cách như vậy call là độ bền kéo hoặc thời gian chịu đựng kéo tại điểm đứt. Phần đa thử nghiệm tựa như để đo công năng kéo của vật liệu nhựa trong hệ thống tiêu chuẩn ISO là ISO 527, trong khối hệ thống ASTM là ASTM D638. Giá bán trị report trong tiêu chuẩn ISO 527 với ASTM D638 nhìn chung không có sự biến hóa đáng kể với mỗi thử nghiệm cho hiệu quả tốt tuyệt không dựa vào ngay từ đầu vào quá trình lựa chọn và xử lý mẫu thử.

Trong tiêu chuẩn chỉnh ISO 527, ASTM D638, những mẫu demo được chế tạo thành làm ra mái chèo có size xác định. Có thể đúc mẫu, hoặc dùng những máy cắt mẫu chăm dụng. Tiếp đến mẫu được đo trên máy đo sức lực kéo đứt để xác minh giới hạn bền kéo


*

Độ giãn dài kha khá tổng sau khoản thời gian đứt (At) (Percentage total elongation at bactuue): Độgiãn dài tổng (độ giãn dài bầy hồi cộng với độ giãn nhiều năm dẻo) của chiều nhiều năm cữ tại thời khắc đứttính bằng phần trăm của chiều nhiều năm cữ thuở đầu (L0)

Độ giãn lâu năm khi lực thử lớn nhất (Percentage elongation axit maximum force): Sự tănglên của chiều dài cữ của chủng loại thử lúc lực thử lớn nhất, tính bằng tỷ lệ của chiều lâu năm cữ banđầu. Nó thường được xác minh ở thân độ giãn dài tương đối tổng lúc lực thử lớn số 1 (Agt) và độgiãn dài tương đối không tỷ lệ khi lực thử lớn nhất (Ag)

Để đo số lượng giới hạn bền chảy với bền đứt thì thông số Le ≥ Lo/2.Để đo các thông số kỹ thuật “khi” hoặc “sau” lực thử to nhất, Le gần bằng Lo

Độ kéo dãn (Extension): Lượng tăng thêm của chiều dài cữ bởi vì máy đo độ giãn (L0) xác địnhđược tại thời điểm đã cho.

Xem thêm: Cách Nấu Cơm Niêu Ngon - Cách Nấu Cơm Niêu Chuẩn Dân Gian

Độ kéo dãn tương đối dư (Percentage permaent extension): Lượng tạo thêm của chiều dàicữ trên máy đo độ giãn khẳng định được sau khi bỏ ứng suất nguyên tắc khỏi mẫu thử, được tínhbằng phần trăm chiều dài cữ của sản phẩm đo độ giãn (Le)

Độ kéo dãn dài tương đối tại điểm chảy (Ao) (Percentage yield point extension): Phần kéodài thân điểm bước đầu chảy và điểm bắt đầu biến cứng đều đối với vật liệu chảy không liên tục.Nó được xem bằng phần trăm của chiều dài cữ của dòng sản phẩm đo độ giãn.

Độ thắt kha khá (Z) (Percentage reduction of area): Độ biến đổi diện tích mặt phẳng cắt ngang(So-So) lớn nhất mở ra khi thử được tính bằng xác suất của diện tích mặt cắt theo đường ngang ban đầu(So)

Lực lớn số 1 (Fm) (Maximun force): Lực béo nhất công dụng lên chủng loại thử trong lúc thử sau khiqua điểm chảy. Đối với thứ liệu không có điểm chảy, là quý hiếm lực lớn nhất lúc thử.

Ứng suất (Shess): Lực thử chia cho diện tích s mặt cắt ngang lúc đầu (So) của mẫu thử tạithời điểm bất kỳ trong khi thử.

Giới hạn bền kéo (Rm) (Tensile strength): Ứng suất khớp ứng với lực lớn nhất (Fm)

Giới hạn tung (Yield strength): ứng suất tại điểm chảy của vật liệu kim loại khi đó xuấthiện biến tấu dẻo cơ mà lực thử ko tăng. Có sự khác biệt giữa:

Giới hạn tung trên (Reit) (Upper yield strength): quý hiếm ứng suất lại điểm khi xuất hiệnsự giảm thứ nhất của lực demo (xem hình 2).

Giới hạn dẻo qui cầu với độ kéo dãn không tỷ lệ (Rp) (Proof strength non-proportionalextension): ứng suất tại đó độ kéo dãn không tỉ lệ bởi với phần phép tắc của chiều lâu năm cữ chomáy do độ giãn (Le) (xem hình 3). Ký hiệu sử dụng được kèm theo tỷ lệ qui định, lấy ví dụ như Rp0.2

Giới hạn dẻo qui ước với độ kéo dãn tổng (Rt) (Proof strength, total extension): Ứngsuất tại kia độ kéo dãn dài tổng (độ kéo dài lũ hồi cộng độ kéo dài dẻo) bởi với độ giãn nhiều năm quyđịnh của chiều lâu năm cữ mang đến máy đo độ giãn (Le) (xem hình 4). Ký hiệu áp dụng được kèm theophần trăm qui định, ví dụ như Rt0.5

Giới hạn bền qui cầu (R1) (Permanent set strength): Ứng suất tại đó sau khoản thời gian bỏ lực, độgiãn nhiều năm dư hoặc độ kéo dài dư được tính bằng phần trăm của chiều nhiều năm cữ thuở đầu (Lo) hoặcchiều lâu năm cữ cho máy đo độ giãn (Lo) không được vượt quá mức cho phép qui định (xem hình 5).

Ký hiệu thực hiện được kèm theo xác suất qui định của chiều nhiều năm cữ thuở đầu (Lo) hoặc củachiều lâu năm cữ cho máy đo độ giãn (Lo), lấy ví dụ như Rt0.2

Tuấn Hưng phân phát đang triển lẵm độc quyền các dòng sản phẩm như van bướm, van cổng, van một chiều…có sức thời gian chịu đựng kéo vật tư cao, bảo đảm độ bền cùng tính chịu áp lực khi áp dụng vào các hệ thống lắp đặt. Mọi cụ thể liên hệ