Vốn điều lệ tiếng Anh là gì? (What is the Charter Capital in English?) Vốn điều lệ tiếng anh là gì là một câu hỏi rất phổ biến của sv trong ngành tởm tế. Thuật ngữ vốn điều lệ được sử dụng ở nhiều trường hợp khác nhau với những cách khác nhau, chính vì thế sv rất dễ nhầm lẫn, chính vì thế từ bây giờ Edugreen sẽ đưua ra một số ví dụ về các trường hợp sử dụng thuật ngữ “Vốn điều lệ” trong tiếng Anh một cách cụ thể.

Bạn đang xem: Access was denied

Vốn điều lệ tiếng Anh là gì? Vốn điều lệ trong tiếng Anh là: “Charter Capital“ Đây là một câu hỏi nhưng khá nhiều sv trong ngành ghê tế muốn biết câu trả lời. Thuật ngữ vốn điều lệ được sử dụng ở nhiều trường hợp khác biệt với những biện pháp khách nau. Do vậy, sv rất dễ nhầm lẫn. Thấu hiểu được điều đó, kynanglamgiau.edu.vn sẽ đưa ra một số ví dụ về các trường hợp sử dụng thuật ngữ “vốn điều lệ” một cách cụ thể nhất.

Theassetsbrought together toformacompany. For example, ajoint stock companytakesits charter capital và divides it into a setnumberofshares.

=> Tổng tài sản mang cùng cả nhà góp vốn thành lập 01 công ty. Ví dụ: doanh nghiệp cổ phần có vốn điều lệ và phân tách nhỏ nó ra thành từng phần và gồm một số lượng cổ phần cụ thể.

Use charter capital in a sentence (Dùng vốn điều lệ vào câu)

“After the company went global, itscharter capitalgrew khổng lồ include assets from markets in several countries all over the world.”

=> sau thời điểm công ty phát triển toàn cầu, Vốn điều lệ của nó phạt triển bao gồm tài sản từ thị trường của nhiều quốc gia bên trên thế giới.

Xem thêm: Thiếu, Trung Úy Tiếng Anh Là Gì, Các Cấp Bậc Quân Đội Trong Tiếng Anh

“Thecharter capitalrequired to size a captive insurance company usually takes the size of a initial investment of capital that will be used to lớn pay out claims should they arise in the near future.”

=>Vốn điều lệ cần thiết để thành lập một doanh nghiệp bảo hiểm bị giữ lại thường là hình thức vốn đầu tư ban đầu sẽ được sử dụng để thanh toán các khiếu nại nếu tạo ra trong tương lai gần.

“Thecharter capitalfor the genesis of Edu Toys was an amount above and beyond Mr. Thorberg’s expectations & he was glad to lớn be able to make his dream a reality.”

=>Vốn điều lệ mang đến nguồn gốc của đồ chơi giáo dục là một số tiền trên và vượt quá muốn đợi của ông Thorberg cùng ông vui mừng khi có thể biến ước mơ của bản thân thành hiện thực.

Vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Vốn điều lệ tiếng Anh là gì? (What is the Charter Capital in English?)

Định nghĩa vốn điều lệ là gì theo luật doanh nghiệp mới nhất

Vốn điều lệ là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp vào một thời hạn nhất định với được ghi vào điều lệ công ty. Theo luật hiện tại thì vốn điều lệ khithành lập công ty/góp vốn thêm sẽ được góp ngay hoặc góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Định nghĩa vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Charter capital is the total amount of capital contributed or committed by company members or shareholders in a certain period và is recorded in the company charter

Ví dụ về góp vốn điều lệ của thành viên

Như vậy: Haithành viên A với B đăng kýtổng mức vốn góp vào doanh nghiệp là200,000,000 đ + 400,000,000 đ = 600,000,000 đ.

Vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu? Tối đa là bao nhiêu? có cần chứng minh khi góp vốn/thành lập công ty? có bị cơ quan làm sao kiểm tra vốn điều lệ giỏi không?

Vui lòng tham khảo tin tức chi tiết tại bài xích viết:”Vốn điều lệ là gì?”

233 thuật ngữ ngành gớm tế tiếng Anh

*Mẹo tìm kiếm nhanh: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F, sau đó gõ từ khóa muốn tìm kiếm (lưu ý: Gõ có dấu nếu là tiếng Việt)

sttThuật ngữ vào tiếng AnhThuật ngữ vào Tiếng Việt
1Acceptance creditTín dụng chấp nhận
2Account of chargesBản quyết toán chi phí
3Account of trade and navigationBảng thống kê thương mại với hàng hải
4Account purchasesBáo cáo mua hàng
5Account receivableKhoản sẽ thu, khoản sẽ nhận
6Account receivable controlKhoản sẽ thu tổng quát
7Account receivable summaryTóm tắt khoản sẽ thu
8Accounts payable controlKhoản phải trả tổng quát
9Additional premiumPhí bảo hiểm phụ, tầm giá bảo hiểm bổ sung
10Affiliated companyCông ty con, công ty dự phần
11Amicable settlementSự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận
12Associated/Affiliated companyCông ty dự phần của một công ty mẹ ở nước ngoài
13At a premiumCao hơn giá quy định (phát hành cổ phiếu)
14Back-to-back creditThư tín dụng gần cạnh lưng
15Banking businessnghiệp vụ ngân hàng
16Bearer debentureTrái khoán vô danh
17Blank creditTín dụng không bảo đảm, tín dụng để trống
18Bottomry loanKhoản cho vay vốn cầm tàu
19BranchChi nhánh
20Bubble companyCông ty ma
21Budget settlementSự quyết toán ngân sách
22Build – in – departmentBộ phận ghép nhỏ lo việc xuất khẩu
23Build – in export departmentBộ phận xuất khẩu
24Build – in import departmentBộ phận nhập khẩu
25Business circles/worldgiới ghê doanh
26Business co-operationsự hợp tác tởm doanh
27Business coordinatorngười điều phối công việc gớm doanh
28Business expansionsự khuếch trương ghê doanh
29Business experiencekinh nghiệm trong kinh doanh
30Business forecastingdự đoán thương mại
31Business is badSự mua sắm ế ẩm
32Business is businessCông việc là công việc
33Business is thrivingSự bán buôn phát đạt
34Business knowledgekiến thức khiếp doanh
35Business licensegiấy phép tởm doanh
36Business organizationtổ chức khiếp doanh
37Business relationscác mối quan hệ khiếp doanh
38Business taxthuế doanh nghiệp
39Business tripcuộc đi làm ăn
40Businessmannhà tởm doanh
41Call loanTiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn
42Cargo deadweight tonnageCước chăm chở hàng hóa
43Carrrier’s agentĐại lý vận tải
44Cash businessviệc mua bán bằng tiền mặt
45Cash creditTín dụng tiền mặt
46Cash settlementSự thanh toán ngay; sự thanh toán bằng tiền mặt
47Certificate of indebtednessGiấy chứng nhận thiếu nợ
48Charterer’s/Chartering agentĐại lý mướn tàu
49Circular creditThư tín dụng lưu động
50Clean creditTín dụng trơn, tín dụng để trống
51Clearing accountTài khoản (thanh toán) bù trừ
52Collecting agentĐại lý thu hộ
53Commercial creditTín dụng thương mại, tín dụng thương nghiệp
54CompanyCông ty, hội
55Company limited by sharesCông ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần
56Company of limited liabilityCông ty trách nhiệm hữu hạn
57Complicated businesscông việc có tác dụng ăn rắc rối
58CompradorNgười mại bản
59Confirmed creditThư tín dụng xác nhận
60Confirmed irrevocable creditThư tín dụng không hủy ngang có xác nhận
61Convertible debentureTrái khoán tất cả thể đổi thành tiến thưởng hoặc thành đôla
62Countervailing creditTín dụng sát lưng
63Credit adviceGiấy báo có
64Credit against goodsTín dụng trả bằng hàng
65Credit balanceSố dư có
66Credit businessSự sale tín dụng
67Credit cardThẻ tín dụng
68Credit co-opHợp tác thôn tín dụng
69Credit in businesstín dụng trong gớm doanh
70Credit institutionĐịnh chế tín dụng
71CreditorChủ nợ, người đến vay, trái chủ, bên cấp tín dụng
72DebentureTrái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ
73Debenture holderNgười giữ trái khoán
74debitSự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ
75Debit adviceGiấy báo nợ
76Debit balanceSố dư nợ
77Debit requestGiấy đòi nợ
78Debit sideBên nợ
79Demand loanKhoản vay không kỳ hạn, sự giải ngân cho vay không kỳ hạn
80Divisible creditThư tín dụng phân chia nhỏ
81Documentary creditTín dụng chứng từ, thư tín dụng chứng từ
82End month settlementSự quyết toán cuối tháng
83Exchange equalisation accountTài khoản bình ổn hối đoái
84Exchange premiumTiền lời đổi tiền
85Export creditTín dụng xuất khẩu
86Export premiumTiền thưởng xuất khẩu
87Export subsidiary companyCông ty bé xuất khẩu
88Express companyCông ty vận tải tốc hành
89Extra premiumPhí bảo hiểm phụ
90Fiduciary loanKhoản cho vay không có đảm bảo
91Fixed interest bearing debentureTrái khoán chịu tiền lãi cố định
92Foreign trade companyCông ty ngoại thương
93Forwarding businesshãng đại lý giao nhận, công tác giao nhận
94Fractionable creditTín dụng chia nhỏ, thư tín dụng phân tách nhỏ
95Freight accountPhiếu cước
96Friendly settlement / Amicable settlementSự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận
97Frozen accountTài khoản phong tỏa
98Goverment creditTín dụng đơn vị nước
99Graduated interest debebturesTrái khoán chịu tiền lãi lũy tiến
100Holding companyCông ty mẹ
101Hull premiumPhí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), giá tiền bảo hiểm toàn bộ
102Import creditTín dụng nhập khẩu
103Increase of businessSự tăng cường buôn bán
104IndebtedMắc nợ, còn thiếu lại
105IndebtednessSự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ
106Industrial companyCông ty kỹ nghệ (sản xuất)
107Instalment creditTín dụng trả dần, tín dụng trả nhiều lần
108Insurance agentĐại lý bảo hiểm
109Insurance companyCông ty bảo hiểm
110Insurance premiumPhí bảo hiểm
111International businessViệc sale quốc tế
112International settlementSự thanh toán quốc tế
113Investment service companyCông ty dịch vụ đầu tư
114Irrevocable creditThư tín dụng không hủy ngang
115Issue of debentureSự phát hành trái khoán
116Join stock companyCông ty cổ phần
117Joint state – private companyCông ty công tư hợp doanh
118Landing accountBản kê khai bốc dỡ
119Leakage accountBản kê khai thất thoát
120Limited (liability) companyCông ty trách nhiệm hữu hạn
121Limited partnershipCông ty hợp danh hữu hạn
122Liquidating accountTài khoản thanh toán
123LoanSự đến vay, sự mang lại mượn, tiền cho vay; công trái
124Loan at callTiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn
125Loan of moneySự cho vay vốn tiền
126Loan on bottomryKhoản giải ngân cho vay cầm tàu
127Loan on interestSự giải ngân cho vay có lãi
128Loan on mortgageSự cho vay vốn cầm cố
129Loan on overdraftKhoản cho vay vốn chi trội
130Loan on securitySự vay, mượn tất cả thế chấp
131Loan-officeSổ giao dịch vay mượn mượn, sổ nhận tiền cài công trái
132Long loanKhoản vay dài hạn, sự cho vay vốn dài hạn
133Long term creditTín dụng dài hạn
134Lumpsum premiumPhí bảo hiêm xô, chi phí bảo hiểm khoán
135Man of businessNgười núm mặt để giao dịch
136Medium creditTín dụng trung hạn (thời hạn1 đến 5 năm)
137Medium termTín dụng trung hạn
138Mercantile creditTín dụng thương nghiệp, thư tín dụng thương nghiệp
139Mid – month accountSự quyết toán giữa tháng
140Mixed owenership companyCông ty hợp doanh
141Monthly settlementSự quyết toán mặt hàng tháng
142Mortgage debentureTrái khoán cầm cố, giấy nợ được đảm bào bằng văn tự cầm đồ
143Multilateral settlementSự thanh toán giao dịch nhiều bên, việc thanh toán giao dịch nhiều bên
144Multinational companyCông ty đa quốc gia
145Naked debentureTrái khoán trần, trái khoán không đảm bảo
146Negotiation creditTín dụng chiết khấu, thư tín dụng chiết khấu
147Net premiumPhí bảo hiểm thuần túy (đã khấu trừ hoa hồng, môi giới), chi phí bảo hiểm tịnh
148One – man companyCông ty một người
149Open creditTín dụng không đảm bảo, tín dụng trơn, tín dụng để trống
150Opening of an tài khoản with a bankViệc mở một tài khoản ở ngân hàng
151Outstanding accountTài khoản chưa thanh toán
152Overdraw accountTài khoản rút quá số dư với sự đồng ý của ngân hàng, tài khoản thấu chi
153Packing creditTín dụng trả trước, thư tín dụng trả trước
154Prefabrication plantPhân xưởng gia công
155Preference debentureTrái khoán ưu đãi
156Preference debentureTrái khoán ưu đãi
157PremiumTiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù
158Premium as agreedPhí bảo hiểm như đã thỏa thuận
159Premium bondTrái khoán gồm thưởng khích lệ
160Premium for double optionyTiền cược mua hoặc bán
161Premium for the callTiền cược mua, tiền cược thuận
162Premium for the putTiền cược bán, tiền cược nghịch
163Premium on goldBù giá vàng
164Private – owned companyCông ty tư nhân
165Private accountTài khoản cá nhân
166Private companyCông ty riêng
167Profit and loss accountTài khoản lỗ lãi
168Public companyCông ty công cộng, công ty nhà nước
169Public creditTín dụng bên nước
170Redeem debentureTrái khoán trả dần
171Registered debentureTrái khoán ký kết danh
172Rendering of accountSự khai trình tài khoản
173Reserve accountTài khoản dự trữ
174Retail businessthương nghiệp bán lẻ, việc sale bán lẻ
175Revocable creditThư tín dụng hủy ngang
176Revolving creditThư tín dụng tuần hoàn
177Running accountTài khoản vãng lai
178Secured debentureTrái khoán công ty có đảm bảo
179Secured debentureTrái khoán doanh nghiệp có đảm bảo
180Separated departmentBộ phận riêng biệt biệt
181SettlementSự giải quyết, sự thanh toán, sự quyết toán
182Settlement marketSự cài hoặc bán
183Settlement of a claimSự giải quyết khiếu nại
184Settlement of a debtSự giao dịch nợ
185Settlement of a disputeSự giải quyết tranh chấp
186Settlement of a transactionSự kết thúc một công việc giao dịch
187Settlement of accountsSự quyết toán tài khoản
188Settlement of an invoiceSự thanh toán một hóa đơn
189Shipping agentĐại lý giao nhận
190Shipping companyCông ty mặt hàng hải, công ty vận tải biển
191Short loanKhoản vay ngắn hạn, sự cho vay vốn ngắn hạn
192Short term creditTín dụng ngắn hạn
193Special agentĐại lý đặc biệt
194Stagnation of businessSự đình trệ việc khiếp doanh
195Stand by creditTín dụng dự phòng, tín dụng bao gồm hiệu quả
196State – owned companyCông ty quốc doanh, công ty nhà nước
197StevedoragePhí bốc dở
198Subsidiary companyCông ty con
199Supplier creditTín dụng người bán
200Suspense accounttài khoản treo
201Swing creditTín dụng kỹ thuật, tín dụng chi trội
202Tallyman’s accountBáo cáo nợ, bản tính tiền chưa trả, tài khoản chưa quyết toán
203TênÝ nghĩa
204The merge of companies/AmagationSự hợp nhất những công ty
205To apply for a planLàm đơn xin vay
206To be in businessđang vào ngành khiếp doanh
207To be out of businessvỡ nợ, phá sản
208To dissolve a companyGiải thể một công ty
209To vì chưng business with somebodybuôn chào bán với ai
210To khung a companyThành lập một công ty
211To incurChịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…)
212To loan for someoneCho ai vay
213To raise/ secure a loansự khuếch trương gớm doanh
214To wind up a companyThanh toán một công ty
215TonnageCước chuyên chở, dung tải, diện tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước
216Trading companyCông ty thương mại
217Transferable creditTín dụng chuyển nhượng
218Transmissible creditThư tín dụng chuyển nhượng
219Transnational companyCông ty xuyên quốc gia
220Travelling agentNhân viên lưu động
221Unconfirmed creditTín dụng không xác nhận
222Unearned premiumPhí bảo hiểm ko thu được
223Unissued debentureCuống trái khoán
224Universal agentĐại lý toàn quyền
225Unlimited (liability) companyCông ty trách nhiệm vô hạn
226Unsecured debentureTrái khoán công ty không tồn tại đảm bảo
227Unsecured insuranceSự giải ngân cho vay không bảo đảm, ko thế chấp
228Unsettle accountBáo cáo nợ, bản tính tiền chưa trả, tài khoản chưa quyết toán
229Variable interest debentureTrái khoán chịu tiền lãi cố đổi
230Voyage premiumPhí bảo hiểm chuyến
231Warehouse companyCông ty kho
232Warehouse insuranceSự cho vay vốn cầm hàng, lưu kho
233Weight accountBản tính trọng lượng, bản chi tiết trọng lượng, phiếu trọng lượng

Với các ví dụ về vốn điều lệ tiếng anh là gì và rất nhiều các từ vựng trong ngành ghê tế, hẳn phần nào đã giúp các bạn có thêm tin tức trong môn gớm tế. Mọi câu hỏi, ý kiến đóng góp vui lòng để lại mặt dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu Vốn điều lệ tiếng anh, liên hệ để được tư vấn trực tiếp: