*

*

Căn cứ công văn số 3792/UBND-VX ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của ngành giáo dục và Đào chế tạo Quận 10 năm học 2021 – 2022 (Kế hoạch số 5107/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021);

Căn cứ thông báo số 5658/TB-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về Điều chỉnh planer tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất Quận 10 năm học tập 2021 – 2022,

Căn cứ ra quyết định số 8439/QĐ-UBND ngày 15 mon 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 10 Về vấn đề giao quyền Hiệu trưởng các trường công lập trực nằm trong Ủy ban dân chúng Quận 10 tuyển chọn dụng viên chức,

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh thông tin tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Tình hình nhu cầu tuyển dụng

Tình hình nhân sự thực tiễn hiện có:

– toàn bô người thao tác làm việc hiện có: 46 người, núm thể:

+ CBQL: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng

+ Giáo viên: 38 (26 dạy nhiều môn; 05 giờ Anh; 01 Tin học; 02 Âm nhạc; 02 Thể dục; 01 Mỹ thuật; 01 Tổng phụ trách)

+ Nhân viên: 05 (01 kế toán, 01 văn thư, 01 thư viện, 01 phục vụ, 01 bảo vệ) Năm học 2021 – 2022, trường có 28 lớp, đề xuất tuyển dụng những vị trí sau:

Stt

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Mã số

Số

lượng

1

Giáo viên tè học

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

6

Stt

Vị trí vấn đề làm

Chức danh nghề nghiệp và công việc tối thiểu

Mã số

Số

lượng

2Thủ quỹNhân viên01.0051
Ghi chú: Giáo viên tiểu học gồm: gia sư dạy những môn: 03; giáo viên Mỹ thuật: 01; thầy giáo Tin học: 01; giáo viên Tiếng Anh: 01

2. Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tuyển chọn dụng viên chức được tiến hành theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP cùng Thông tứ số 06/2020/TT-BNV.

Bạn đang xem: Trường tiểu học triệu thị trinh quận 10 có tốt không

Việc tuyển chọn dụng viên chức phải địa thế căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí bài toán làm, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và quỹ chi phí lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảo đảm công khai, minh bạch, khách hàng quan với đúng pháp luật. đảm bảo tính cạnh tranh.

Những trường hợp được tuyển lựa chọn phải bảo vệ đủ tiêu chuẩn chỉnh về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ năng lượng theo yêu ước của vị trí việc làm cùng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Không tiếp nhận bổ sung đối tượng ưu tiên sau khoản thời gian Ủy ban quần chúng. # Quận 10 công nhận kết quả tuyển dụng.

3. Trường đúng theo được đk dự tuyển viên chức, điều kiện đăng ký kết dự tuyển chọn viên chức và đối tượng người sử dụng ưu tiên vào tuyển dụng viên chức

3.1 Trường thích hợp được đk dự tuyền viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân minh dân tộc, nam giới nữ, thành phần làng mạc hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển chọn viên chức:

– gồm quốc tịch việt nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đầy đủ 18 tuổi trở lên;

– tất cả phiếu đk dự tuyển;

– bao gồm lý định kỳ rõ ràng;

– có văn bằng, chứng chỉ đào tạo tương xứng với địa điểm vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức mạnh để thực hiện quá trình hoặc trọng trách theo vị trí vấn đề làm đk dự tuyển.

– Đáp ứng những điều kiện không giống theo yêu mong của vị trí bài toán làm do đơn vị sự nghiệp công lập khẳng định nhưng ko được trái với lý lẽ của pháp luật.


3.2. Điều kiện đk dự tuyển viên chức

3.2.1 Người đăng ký dự tuyển các vị trí bài toán làm giáo viên

a) Đối với cô giáo mầm non:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục đào tạo mầm non trở lên;

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các trọng trách của giáo viên mầm non hạng III và có tác dụng sử dụng ngoại ngữ.

b) Đối với gia sư tiểu học:

Có bởi cử nhân trở lên nằm trong ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên so với giáo viên tè học. Trường vừa lòng môn học không đủ thầy giáo có bằng cử nhân trực thuộc ngành giảng dạy giáo viên thì nên có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành riêng cho giáo viên tiểu học tập theo lịch trình do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ban hành.

Có khả năng ứng dụng technology thông tin trong triển khai các trách nhiệm của thầy giáo tiểu học hạng III và có công dụng sử dụng nước ngoài ngữ.

Đối với cô giáo kiêm nhiệm công tác Tổng phụ trách Đội phải có nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội theo mức sử dụng tại Thông tứ 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo dụng cụ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cử gia sư làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong hồ nước Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

c) Đối với giáo viên trung học tập cơ sở:

Có bởi cử nhân trở lên nằm trong ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học không đủ gia sư có bằng cử nhân ở trong ngành giảng dạy giáo viên thì bắt buộc có bằng cử nhân siêng ngành phù hợp và có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm giành riêng cho giáo viên trung học cơ sở theo lịch trình do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ban hành.

Có tài năng ứng dụng technology thông tin trong thực hiện các trách nhiệm của giáo viên trung học đại lý hạng III và có chức năng sử dụng ngoại ngữ.

Đối với thầy giáo kiêm nhiệm công tác làm việc Tổng phụ trách Đội phải có nghiệp vụ công tác làm việc Đoàn – Đội theo biện pháp tại Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 11 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo qui định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử thầy giáo làm Tổng phụ trách Đội.

3.2.2. Người đk dự tuyển những vị trí câu hỏi làm nhân viên:

Phải đạt trình độ chuẩn chỉnh theo hình thức hiện hành tương ứng với chức danh công việc và nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, thế thể:

a) địa điểm thủ quỹ:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chăm ngành đào tạo về tài chính, kế toán, kiểm toán, chính sách tiền lương…

b) địa điểm văn thư:

Có bằng tốt nghiệp trung cung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – giữ trữ, lưu lại trữ, lưu trữ và thống trị thông tin. Trường hợp có bằng xuất sắc nghiệp trung cấp cho trở lên chuyên ngành khác đề nghị có chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư vì chưng cơ sở huấn luyện có thẩm quyền cấp.

c) địa chỉ thư viện:

Có bằng xuất sắc nghiệp trung cấp trở lên về siêng ngành thư viện, nếu giỏi nghiệp chăm ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, khả năng nghề nghiệp chăm ngành thư viện vì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ chuyên môn tương đương Bậc 1 khung năng lượng ngoại ngữ việt nam theo chế độ tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT.

Có chứng chỉ tin học với trình độ chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo dụng cụ tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT.

d) vị trí thiết bị, thí nghiệm:

Có bằng giỏi nghiệp cđ chuyên ngành technology thiết bị trường học (hoặc tất cả bằng tốt nghiệp cao đẳng những chuyên ngành khác cân xứng với vị trí vấn đề làm thiết bị, thí nghiệm sống trường trung học) trở lên.

Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 theo lý lẽ tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT.

Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bạn dạng theo lý lẽ tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT.

e) Vị trí công nghệ thông tin:

Có bằng xuất sắc nghiệp trung cấp những ngành đúng hoặc những ngành gần đào tạo về technology thông tin trở lên.

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương Bậc 1 khung năng lượng ngoại ngữ nước ta theo luật tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Xem thêm: Bạch Tuộc Nướng Thơm Ngon Với 2 Cách Ướp Bạch Tuộc Nướng Sate

f) địa điểm giáo vụ (trường siêng biệt):

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc gồm bằng tốt nghiệp cao đẳng những chuyên ngành khác tương xứng với vị trí câu hỏi làm giáo vụ) trở lên.

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ chuyên môn tương đương Bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ nước ta theo lao lý tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Có chuyên môn tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo lý lẽ tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

g) địa chỉ nhân viên cung ứng giáo dục tàn tật (GDKT):

Có bằng tốt nghiệp trung cấp cho chuyên ngành cung ứng giáo dục fan khuyết tật trở lên; hoặc tất cả bằng tốt nghiệp trung cung cấp trở lên một trong những ngành: sư phạm, y tế, công tác xã hội, trung ương lí cùng có chứng chỉ nghiệp vụ về cung cấp giáo dục bạn khuyết tật theo chương trình vày Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

Có chứng từ ngoại ngữ trình độ tương đương Bậc 1 khung năng lượng ngoại ngữ nước ta theo luật tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT.

Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản theo lao lý tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT.

3.2.3. Mức sử dụng về chuyển tiếp:

Trình độ nước ngoài ngữ: triển khai công văn số 6098/BGD-GDTX ngày 27 mon 10 năm 2014 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo về khẳng định giá trị chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C tương tự với form tham chiếu Châu Âu 6 bậc và khuyến cáo của Sở giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1637/GDĐT-TC ngày 27 tháng 5 năm 2016, quy định cấp độ tương đương như sau:

+ trình độ A: tương tự Bậc 1 (A1) size châu Âu.

+ chuyên môn B: tương đương Bậc 2 (A2) khung châu Âu.

+ trình độ C: tương đương Bậc 3 (B1) form châu Âu.

Trình độ Tin học: Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng từ tin học ứng dụng A, B, C (theo quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày thứ 3 tháng 7 năm 2000 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản về việc phát hành Chương trình Tin học vận dụng A, B, C) đang tiến hành trước ngày Thông bốn liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 10 mon 8 năm năm 2016 vẫn được liên tục thực hiện, cấp triệu chứng chỉ cho tới khi kết thúc. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C sẽ cấp có giá trị sử dụng tương tự với chứng từ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

3.3. Đối tượng với điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, hero Lao động, yêu đương binh, tín đồ hưởng chính sách như yêu quý binh, yêu thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2;

Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan liêu công an, quân nhân bài bản phục viên, tín đồ làm công tác làm việc cơ yếu gửi ngành, học tập viên giỏi nghiệp giảng dạy sĩ quan lại dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban lãnh đạo quân sự cấp cho xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan liêu dự bị đã đk ngạch sĩ quan lại dự bị, nhỏ liệt sĩ, nhỏ thương binh, nhỏ bệnh binh, con của người hưởng cơ chế như mến binh, con của yêu quý binh loại B, nhỏ đẻ của người chuyển động kháng chiến bị nhiễm độc hại hóa học, con anh hùng Lực lượng vũ trang, con nhân vật Lao động: Được cùng 5 điếm vào kết quả điểm vòng 2;

Người xong nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ tham tối ưu an nhân dân, đội viên bạn trẻ xung phong: Được cùng 2,5 điểm vào tác dụng điểm vòng

Lưu ý: Trường vừa lòng người dự thi tuyển viên chức thuộc những diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên tối đa vào tác dụng điếm thi tại vòng 2.

4. Trường hòa hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức

Những người tiếp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị tróc nã cứu nhiệm vụ hình sự; đã chấp hành bạn dạng án, ra quyết định về hình sự của tand án; sẽ bị vận dụng biện pháp cách xử trí hành thiết yếu đưa vào các đại lý chữa bệnh, đại lý giáo dục, ngôi trường giáo dưỡng.

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Hình thức tuyển chọn dụng: Xét tuyển.

Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được triển khai theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển trên phiếu đăng ký dự tuyển chọn theo yêu mong của vị trí việc làm buộc phải tuyển, nếu đáp ứng một cách đầy đủ thì fan dự tuyển được tham gia vòng 2;

Chậm tốt nhất là 05 ngày làm việc sau ngày xong việc soát sổ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh của fan dự tuyển tại vòng 1, fan đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, bên cạnh đó đăng tải trên trang tin tức điện tử cùng niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở làm cho việc.

Chậm tốt nhất là 15 bữa sau ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải triển khai tổ chức xét tuyển chọn vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Hình thức thi: thực hành thực tế để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện và giảng dạy của người dự tuyển chọn (giáo viên) hoặc nghiệp vụ công tác (nhân viên).

Nội dung thi: khám nghiệm kiến thức, kỹ năng chuyển động nghề nghiệp tín đồ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm buộc phải tuyển.

+ Điểm thực hành được xem theo thang điểm 100.

+ thời gian thực hành 45 phút.

Lưu ý: Không tiến hành việc phúc khảo đối với hiệu quả thực hành. Tín đồ không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chọn viên chức

Người có công dụng trúng tuyển vào kỳ thi viên chức phải có đầy đủ các đk sau:

Có tác dụng điểm chất vấn sát hạch tại vòng 2 đạt tự 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cùng với điểm ưu tiên cao hơn nữa lấy theo sản phẩm tự điểm trường đoản cú cao xuống phải chăng trong tiêu chuẩn được tuyển chọn dụng của từng vị trí vấn đề làm.

Trường hợp tất cả từ 02 bạn trở lên tất cả tổng số điểm (kể cả điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí bài toán làm cần tuyển thì tín đồ có tác dụng điểm thi vòng 2 cao hơn nữa là fan trúng tuyển; nếu như vẫn không xác định được thì fan đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức ra quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển vào kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu hiệu quả thi tuyển cho những kỳ thi tuyển lần sau.