Song song với việc kiểm soát và điều chỉnh Tứ Linh Phục Sinh 2, trái đất Võ Lâm Truyền Kỳ II tiếp tục đem lại một bất ngờ lớn khi cập nhật công thức mới để đổi trang bị Chiến Cuồng.

Bạn đang xem:

Bạn vẫn xem: nâng cấp đồ chiến cuồng tự bkvd vl2

Cụ thể, nhân sĩ rất có thể dùng Thiên Cang Lệnh, Thiên Môn Kim Lệnh hoặc đồ vật Diệu Dương, máy Bạch Kim Viêm Đế để gia công nguyên liệu upgrade Chiến Cuồng.

NPC liên quanTham gia


*

Thương Nhân Bảo Rương

Vị trí: Tuyền Châu - 176/185.Chức năng: Đổi đồ vật Chiến Cuồng.
Vật phẩmCông thức
Nón Chiến Cuồng

Đổi Nón, Áo hoặc Quần Chiến Cuồng, tiêu hao:

6 Chiến Thần Hoàn.2 Thiên Cang Lệnh.2 Thiên Môn Kim Lệnh.50 Huân Chương Anh Hùng.
Áo Chiến Cuồng
Quần Chiến Cuồng
Vũ khí Chiến Cuồng

Đổi thiết bị Chiến Cuồng, tiêu hao:

9 Chiến Thần Hoàn.2 Thiên Cang Lệnh.2 Thiên Môn Kim Lệnh.50 Huân Chương Anh Hùng.

Xem thêm: What Does ' You Rock Là Gì, You Rock Là Gì

Vật phẩmCông thức
Nón Chiến Cuồng

Đổi Nón Chiến Cuồng, tiêu hao:

Đổi Áo Chiến Cuồng, tiêu hao:

Áo Diệu Dương +13 trở lên.5 Chiến Thần Hoàn.1 Thiên Cang Lệnh.1 Thiên Môn Kim Lệnh.50 Huân Chương Anh Hùng.
Quần Chiến Cuồng

Đổi Quần Chiến Cuồng, tiêu hao:

Quần Diệu Dương +13 trở lên.5 Chiến Thần Hoàn.1 Thiên Cang Lệnh.1 Thiên Môn Kim Lệnh.50 Huân Chương Anh Hùng.
Vũ khí Chiến Cuồng

Đổi trang bị Chiến Cuồng, tiêu hao:

Vũ khí Diệu Dương +13 trở lên.7 Chiến Thần Hoàn.1 Thiên Cang Lệnh.1 Thiên Môn Kim Lệnh.50 Huân Chương Anh Hùng.
Vật phẩmCông thức
Nón Chiến Cuồng

Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

Nón Bạch Kim Viêm Đế +13 trở lên.4 Chiến Thần Hoàn.1 Thiên Cang Lệnh.1 Thiên Môn Kim Lệnh.50 Huân Chương Anh Hùng.
Áo Chiến Cuồng

Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

Quần Bạch Kim Viêm Đế +13 trở lên.4 Chiến Thần Hoàn.1 Thiên Cang Lệnh.1 Thiên Môn Kim Lệnh.50 Huân Chương Anh Hùng.

Từ đây, nhân sĩ sẽ có được thêm các sự lựa chọn tương xứng với bạn dạng thân, góp quá trình sản xuất trang bị Chiến Cuồng thêm cấp tốc chóng. Thân sĩ còn do dự gì nữa? Hãy nhanh chóng chuẩn bị tham gia nhé!