y tế sức khỏe y học thường xuyên thức tài liệu học tập ngành Y Y học cửa hàng môn mức độ khoẻ môi trường xung quanh sức khoẻ nghề nghiệp và công việc trắc nghiệm môi trường sức khỏe con bạn

Bạn đang xem: Trắc nghiệm nhập môn sức khỏe môi trường

*
pdf

những bài dung dịch trị quai bị


*
pdf

tác dụng của ổi


*
pdf

Món nạp năng lượng bài thuốc cho tất cả những người viêm truất phế quản


Nội dung

MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ nhỏ NGƯỜI1.2.3.4.5.6.7.Một giữa những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phảiphiơi lây truyền trong quá trình sống là:A. Tuổi đời;B. Giơi tính;C. Dân tộc;D. Mức kinh tế xã hội;E. Nhân tố hóa học.
Một một trong những yếu tố của môi trường xung quanh mà khung người con bạn phảiphiơi nhiễm trong quy trình sống là:A. Tuổi đời;B. Giơi tính;C. Dân tộc;D.Hành vi;E. Nhân tố ly ïhọc !
Một trong những yếu tố của môi trường xung quanh mà khung người con người phảiphiơi nhiễm trong quá trình sống là:A. Tuổi đời;B. Giơi tính;C. Dân tộc;D. Mức kinh tế tài chính xã hội;E. Nguyên tố sinh học.
Một trong số những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phảiphiơi lây truyền trong quy trình sống là:A. Tuổi đời;B. Giơi tính;C. Dân tộc;D. Dịch vụ thương mại y tế;E. Yếu ớt tố buôn bản hội.
B. Vật ký kết sinh;C. Vật nạp năng lượng thịt;D. Bé mồi;E. Vật lơ lửng;Một trong những thành phần cơ bản của hệ sinh thái xanh là:1 8.9.10.11.12.13.A. đồ dùng chủ;B. Vật tiêu thụ;
C. Vật ăn thịt;D. Bé mồi;E. Thứ lơ lửng;Một trong số thành phần cơ bạn dạng của hệ sinh thái xanh là:A. đồ gia dụng chủ;B. Vật ký sinh;C. đồ dùng phân hủy;
D. Con mồi;E. đồ dùng lơ lửng;Một trong các thành phần cơ bạn dạng của hệ sinh thái xanh là:A. Vật dụng chủ;B. Vật cam kết sinh;C. Vật ăn thịt;D. Môi trường;
E. Thiết bị lơ lửng;Thành phần nào dưới đây không ở trong về nguyên tố cơ phiên bản của hệsinh thái :A. Thiết bị phân hủy;B. đồ vật chủ;
C. Vật tiêu thu;.D. Môi trường.E. Thứ sản xuất;Thành phần nào tiếp sau đây không nằm trong về nhân tố cơ bản của hệsinh thái :A. Vật phân hủy;B. Vật ăn thịt;
C. đồ gia dụng tiêu thu;.D. Môi trường.E. đồ gia dụng sản xuất;Thành phần nào dưới đây không trực thuộc về yếu tắc cơ bạn dạng của hệsinh thái :A. Thứ phân hủy;B. Con mồi;
C. đồ gia dụng tiêu thu;.D. Môi trường.E. Thiết bị sản xuất;Thành phần nào dưới đây không thuộc về nguyên tố cơ bản của hệsinh thái :A. Thứ phân hủy;B. đồ gia dụng tự dưỡng;
C. Vật tiêu thu;.2 14.15.16.17.18.19.20.D. Môi trường.E. đồ vật sản xuất;Thành phần nào tiếp sau đây không thuộc về đồ dùng sản xuất:A. Tảo;B. Một vài vi khuẩn;C. Thảo mộc;D. Một số nấm;
E. Cây xanh.Theo ý kiến sinh thái học tập thì con fan là:A. Vật phân hủy;B. đồ tự dưỡng;C. Vật dụng tiêu thụ;
D. đồ dùng chủ.E. Thứ sản xuất;Thành phần ở trong về trang bị phân bỏ là:A. Thảm thực đồ dùng ;B. Cây xanh;C. Một số vi khuẩn cùng nấm;
B. Gồm toàn bộ các yếu tố đồ vật lý, hóa học phủ bọc sinh vật;C. Gồm toàn bộ các yếu tố hóa học phủ quanh sinh vật;D. Gồm những yếu tố : ánh sáng, O2 ,CO2E. Gồm các yếu tố: sức nóng độ, độ ẩm, và sự vận động của không khí.Vật cung cấp bao gồm:A. Thực vật;B. Các loại vi khuẩn;C. Động vật;D. Các sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ để desgin cơthể của mình;
B. Các loài thực vật;C. Các loài rượu cồn và thực vật;D. Các loài vi sinh vật;E. Các loài vi khuẩn .Vật phân hủy là:A. Những loài thực vật;B. Các loài hễ vật;C. Các loài vi trùng và nấm;

Xem thêm: Danh Mục Hàng Hoá Kinh Doanh Có Điều Kiện ? Hàng Hóa Kinh Doanh Có Điều Kiện

3 21.22.23.24.25.26.27.D. Con người ;E. Cây xanh.Hầu không còn hệ sinh thái thoải mái và tự nhiên đều tất cả đủ những thành phần sau:A. Môi trường, vật dụng sản xuất, đồ gia dụng tiêu thụ;B. Môi trường, thứ phân hủy, đồ tiêu thụ;C. Trang bị tiêu thụ, đồ sản xuất, đồ vật phân hủy ;D. Môi trường, thứ sản xuất, thiết bị tiêu thu, vật dụng phân hủy;
E. Môi trường, đồ gia dụng sản xuất, trang bị tiêu thu, vật phân hủy với vật chủ;Hệ sinh thái đô thị được coi là hệ sinh thái thiếu :A. đồ gia dụng tiêu thụ;B. đồ dùng sản xuất;
B. Dị dưỡng;C. Hoại sinh;D. Cùng sinh;E. Ký kết sinh.Vật tiêu tốn là những sinh vật:A. Tự dưỡng;B. Dị dưỡng;
C. Hoại sinh;D. Cùng sinh;E. Ký kết sinh.Vật phân bỏ là các sinh vật:A. Tự dưỡng;B. Dị dưỡng;C. Hoại sinh;
D. Cộng sinh;E. Ký kết sinh.Trong quy trình Sinh - Địa - Hóa thì các chất hóa học vẫn từ môi trườngtới:A. đồ sản xuất;
B. Thứ tiêu thụ;C. đồ gia dụng phân hủy;D. Vật cam kết sinh;E. đồ chủ.Trong chu trình Sinh - Địa - Hóa thì các chất hóa học sẽ từ thiết bị sảnxuất tới:A. Môi trường;B. Thứ tiêu thụ;
4 C. đồ vật phân hủy;D. Vật ký sinh;E. Vật dụng chủ.28. Trong chu trình Sinh - Địa - Hóa thì các chất hóa học đã từ đồ vật tiêuthụ tới:A. Môi trường;B. Vậtsản suất;C. đồ dùng phân hủy;
D. Vật ký sinh;E. Trang bị chủ.29. Trong quy trình Sinh - Địa - Hóa thì những chất hóa học đang từ đồ vật phânhủy tới:A. Môi trường;
B. đồ vật tiêu thụ;C. Thứ sản xuất;D. Vật ký kết sinh;E. đồ chủ.30. Vật cấp dưỡng nhận nằng lượng từ:A. Môi trường;B. Phương diện trời;
C. Thiết bị tiêu thụ;D. Vật phân hủy;E. đồ vật chủ.21. đồ dùng tiêu thụ thừa nhận nằng lượng từ::A. Môi trường;B. Vật sản xuất;
C. Vật tiêu thụ;D. Vật dụng phân hủy;E. Phương diện trời.32. Thiết bị phân hủy dấn nằng lượng từ::A. Môi trường;B. Thứ sản xuất;
C. Thiết bị tiêu thụ;D. Vật cam kết sinh;E. Mặt trời.33. Giữa những yếu tố không được xem như là yếu tố sinh thái xanh giới hạnđối với động vật hoang dã là:A. Nhiệt độ độ;B. Muối hòa tan;C. O2 hòa tan;D. Tảo;
5 34.35.36.37.38.39.E. Trang bị vô sinh lơ lững.Một giữa những yếu tố ko được xem là yếu tố sinh thái xanh giới hạnđối với động vật là:A. Nhiệt độ;B. Muối hòa tan;C. O2 hòa tan;D. Ánh sáng;
E. đồ vô sinh lơ lững.Một trong những yếu tố ko được coi là yếu tố sinh thái xanh giới hạnđối với động vật hoang dã là:A. Nhiệt độ độ;B. Muối hòa tan;C. O2 hòa tan;D. Địa hình;
E. đồ gia dụng vô sinh lơ lững;Ô lây nhiễm sinh thái là vì các buổi giao lưu của con người gây nên vì đã:A. Làm tăng CO2.B. Làm bớt nhệt độ ;C. Làm giảm O2D. Làm cho tăng sức nóng độ;E. Đưa những yếu tố sinh thái ra ngoài khoảng mê say ứng của khung hình ,chủng quần, quần xã.
Muốn kiểm soát điều hành được ô nhiễm thì cần biết khoảng số lượng giới hạn sinhthái so với từng yếu đuối tố sinh thái xanh giới hạn của:A. Cơ thể;
B. đồ dùng sản xuất;C. Vật tiêu thụ;D. đồ dùng phân hủy;E. Vật ăn uống thịt.Muốn kiểm soát được ô nhiễm thì cần biết khoảng giới hạn sinhthái đối với từng yếu đuối tố sinh thái giới hạn của:A. Chủng quần;
B. đồ vật sản xuất;C. Vật dụng tiêu thụ;D. đồ phân hủy;E. Vật ăn thịt.Muốn điều hành và kiểm soát được ô nhiễm và độc hại thì cần biết khoảng số lượng giới hạn sinhthái đối với từng yếu hèn tố sinh thái xanh giới hạn của:A. Quần xã;
B. đồ vật sản xuất;C. Vật dụng tiêu thụ;D. Vật phân hủy;E. Vật ăn thịt.6 40. Muốn xử lý độc hại thì phải ghi nhận được:A. Vòng tuần hoàn vật chất của hệ sinh thái;B. Dòng tích điện trong các hệ sinh thái xanh ;C. Những thành phần của hệ sinh thái xanh ;D. Chu trình Sinh - Địa - Hóa của hệ sinh thái;E. Lý do nào làm cho các nhân tố sinh thái quá ra ngoàikhoảng mê thích ứng của cơ thể,chủng quần, quần xã.