Tăng tốc máy tính windows 10, tăng tốc win 10 với 7 tùy chỉnh sau