/TinTuc/dkdn/Lists/Posts/Post.aspx?List=45ef1954-52df-4feb-955f-fe372568bcb0&ID=276&Web=61635203-b80e-4678-9cff-dac49510a5a0
*

A. Thông tin

lưu ý

khi thực hiện thủ tục

1. Không viết tay vào những mẫu nhằm nộp hồ nước sơ; không sử dụng kim bấm nhằm bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ với các bạn dạng sao y giấy tờ xác thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, những loại giấy tờ kèm theo phải áp dụng giấy khổ A4;

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký chuyển đổi trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày ra đưa ra quyết định (hoặc Nghị quyết) biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

3. Hướng dẫn về ngành nghề kinh doanh (nhấn vào đó xem phía dẫn)

4. Doanh nghiệp lớn phải đk số smartphone liên lạc, bố trí ngành nghề kinh doanh theo khối hệ thống ngành tài chính Việt phái mạnh trong trường vừa lòng Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp chưa tồn tại những thông tin trên (nhấn vào đó xem phía dẫn),

5. Công ty lớn phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp tất cả sai không giống (nhấn vào chỗ này xem phía dẫn);

6. Một vài điều cần phải biết sau đăng ký doanh nghiệp (nhấn vào đây xem hướng dẫn);

B. Trình tự

 thực hiện

* cách 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* cách 2: Doanh nghiệp mang đến nộp làm hồ sơ tại chống Đăng ký kết kinh doanh

+ thời hạn từ vật dụng Hai mang lại thứ Sáu hàng tuần: sáng từ 7 giờ nửa tiếng đến 11 giờ đồng hồ 30 phút; chiều tự 13 giờ mang đến 17 giờ. Thiết bị Bảy: sáng từ 7 giờ 1/2 tiếng đến 11 giờ đồng hồ 30 phút.

+ lấy số lắp thêm tự cùng chờ hotline theo số máy tự.

* bước 3: chống Đăng ký marketing kiểm tra tính phù hợp lệ của hồ sơ và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp.

* cách 4: căn cứ theo ngày hẹn trên giấy tờ Biên nhận, doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết làm hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

Xem thêm: Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Mối Quan Hệ Như Thế Nào Đến Chiến Lược Kinh Doanh Quốc Tế

 

 

 

(Nhấn vào đó để xem phía dẫn pháp luật về tín đồ nộp hồ sơ và tín đồ nhận kết quả)

C. Cách thức thực hiện

- thẳng tại phòng Đăng ký kết kinh doanh.

- thông qua Cổng thông tin đăng cam kết doanh nghiệp đất nước theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

D. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1- thông báo về việc chuyển đổi nội dung đk doanh nghiệp I-15 (do người đại diện theo điều khoản ký) (mẫu quy định); 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề sale của Hội đồng member (do chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ phần đa nội dung được biến đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo); 3- Bản sao đúng theo lệ biên bạn dạng họp về vấn đề bổ sung, chuyển đổi ngành, nghề marketing của Hội đồng member (có chữ ký của chủ tọa và fan ghi biên bản). Biên bạn dạng phải ghi rõ đầy đủ nội dung được đổi khác trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);

4- phiên bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký sale và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký marketing và đăng ký thuế;

5- Mục lục hồ sơ (ghi theo máy tự trên);

6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không tồn tại chữ sử dụng cho mục đích khác).

7- Tờ khai thông tin người nộp làm hồ sơ (mẫu tham khảo);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

E. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ vừa lòng lệ

 

G. Đối tượng

thực hiện

H. Cơ quan

 thực hiện nay

Phòng Đăng ký sale - Sở chiến lược và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1

I. Hiệu quả

thực hiện tại

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giả dụ hồ hòa hợp lệ

- thông tin về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trường hợp hồ sơ chưa phù hợp lệ

K. Lệ phí

100.000 đ/ lần cấp

L. Tên mẫu mã đơn, chủng loại tờ khai

Thông báo về việc thay đổi nội dung đk doanh nghiệp.

M. Yêu cầu,

điều kiện thực hiện

thủ tục

 hành chính

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp khi gồm đủ những điều khiếu nại sau.

1. Công ty lớn đã đăng ký thông tin số điện thoại cảm ứng thông minh liên lạc;

2. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo khối hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

3. Có không thiếu thông tin về đăng ký kinh doanh và đk thuế trên hệ thống thông tin doanh nghiệp lớn quốc gia;

4. Tất cả hồ sơ đăng ký sale hợp lệ theo nguyên tắc của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đk doanh nghiệp theo phương pháp của pháp luật.

N. Căn cứ

pháp lý của thủ tục

hànhchính

 

+ giải pháp Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam;