Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về công tác y tế ngôi trường học, bao gồm: quy định về cửa hàng vật chất, trang thiết bị, môi trường thiên nhiên học tập, chăm lo y tế có tương quan tới sức mạnh của học sinh trong ngôi trường học.

Bạn đang xem: Thông tư khám sức khỏe học sinh

 

1. đảm bảo an toàn các đk về cung cấp thoát nước và dọn dẹp môi trường trong trường học

Đối với dự án công trình vệ sinh, Thông tứ liên tịch 13 vẻ ngoài như sau:

- Về thiết kế:

+ Đối với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non: vận dụng tiêu chuẩn chỉnh tại mục 5.2.7 và mục 5.5.8 của TCVN 3907:2011 kèm theo đưa ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối cùng với trường đái học; lớp tiểu học tập trong trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học cùng trong trường chăm biệt: vận dụng tiêu chuẩn chỉnh tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 cùng mục 5.6.3 TCVN 8793:2011 kèm theo ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối với trường THCS; ngôi trường THPT; lớp THCS, lớp thpt trong ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: áp dụng theo mục 5.6 của TCVN 8794:2011 kèm theo ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN.

- Về điều kiện đảm bảo hợp lau chùi và vệ sinh nhà tiêu: vận dụng theo QCVN 01:2011/BYT theo Thông tứ 27/2011/TT-BYT;

- ko kể ra, Thông bốn liên tịch số 13/2016 của cục Y tế cùng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo vẻ ngoài trường học phải có chỗ cọ tay với nước sạch, xà chống hoặc dung dịch gần kề khuẩn khác.

2. đảm bảo các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trường học

- Thông bốn liên tịch 13/2016/BYT-BGDĐT chế độ trường học tập phải gồm phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, sống vị trí thuận lợi cho công tác làm việc sơ cứu, cấp cho cứu và chăm lo sức khỏe học tập sinh;

- chống y tế của những trường đái học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chăm biệt được trang bị về tối thiểu 01 chóng khám bệnh và lưu bệnh nhân, bàn làm cho việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bị thao tác thông thường, cân, thước đo, áp suất máu kế, nhiệt độ kế, bảng khám nghiệm thị lực, cỗ nẹp chân, tay và một trong những thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác làm việc sơ cấp cho cứu và quan tâm sức khỏe học viên theo ra quyết định 1221/QĐ-BYT.

Mặt khác, theo Thông tứ liên tịch số 13 năm 2016, đối với các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non cần có các trang bị, dụng cụ trình độ và dung dịch thiết yếu cân xứng với lứa tuổi;

3. Tổ chức các vận động quản lý, bảo đảm an toàn và âu yếm sức khỏe học tập sinh

- Theo đó, Thông tứ liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng bồi bổ và sức khỏe: đo chiều cao, khối lượng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiều cao, cân nặng nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực so với học sinh từ bỏ 36 tháng tuổi trở lên.

- Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu trang bị tăng trưởng, theo dõi sự cải tiến và phát triển thể lực đến trẻ bên dưới 24 tháng tuổi hàng tháng một lần cùng cho trẻ em từ 24 mon tuổi cho 6 tuổi mỗi từng quý một lần; quan sát và theo dõi chỉ số khối khung hình (BMI) tối thiểu 02 lần/năm học để support về dinh dưỡng hợp lí và chuyển động thể lực đối với học sinh phổ thông.

Ngoài ra, còn tổ chức các chuyển động khác ví dụ tại Thông bốn liên tịch số 13/2016 của BYT-BGDĐT.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 mon 5 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bao gồm phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục vàĐào tạo;

Căn cứ chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về việc tăng cường công tác ytế trong các trường học;

Bộ trưởng bộ Y tế và bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch dụng cụ về công tác làm việc y tế trường học.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tứ liên tịch này luật pháp vềcông tác y tế ngôi trường học, bao gồm: quy định về các đại lý vật chất, trang thiết bị,môi trường học tập tập, quan tâm y tế có tương quan tới sức mạnh của học sinh trongtrường học.

2. Thông bốn liên tịch này áp dụng so với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non; trườngtiểu học; trườngtrung học cơ sở; trường trung học phổ biến và ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học;trường chuyên biệt không bao hàm trường dành cho tất cả những người tàn tật, tàn tật vàtrường giáo dưỡng (sau đây hotline tắt là trường học); cơ quan, tổ chức và cá nhâncó liên quan.

Điều 2. Giảithích từ bỏ ngữ

Trong Thông bốn liên tịch này các từngữ tiếp sau đây được gọi như sau:

1. Vệ sinh trường học là các điều kiệnbảo đảm về môi trường, đại lý vật hóa học trường, lớp, trangthiết bị, chế độ vệ sinh dạy dỗ học, học tập, tập dượt thể dục, thể thao cùng chămsóc sức khỏe trong những trường học.

2. Bệnh, tật học con đường là mọi bệnh,tật học sinh mắc nên có tương quan đến điều kiện dọn dẹp vệ sinh trường học không bảo đảm.

Điều 3. Khiếp phíthực hiện

1. Nguồn ghê phí thực hiện công tácy tế trường học tập bao gồm:

a) Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế,giáo dục và đào tạo và huấn luyện hằng năm theo phân cấp chi phí hiện hành của các đơn vị;

b) Nguồn bảo hiểm y tế học sinh theoquy định hiện hành;

c) nguồn tài trợ, hỗ trợ của những tổ chức, cá nhân trong nước vànước quanh đó theo hiện tượng của pháp luật và các nguồn thu thích hợp pháp khác.

2. Gớm phí tiến hành cho công tác ytế ngôi trường học phải được thực hiện đúng mục đích, đúng cơ chế theo các quy định hiệnhành của phòng nước.

3. Vấn đề lập dự toán, chấp hành dựtoán và quyết toán gớm phí thực hiện công tác y tế trường học tập được áp dụngtheo các quy định hiện hành.

Chương II

NỘI DUNG CỦACÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Điều 4. Bảo đảmcác điều kiện về chống học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ đùa trong trường học

1. Chống học

a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non:đáp ứng yêu cầu kiến thiết áp dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩnViệt nam (TCVN 3907: 2011) ban hành kèm theo quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày23 tháng 8 năm 2011 của bộ trưởng cỗ Khoa học tập và công nghệ về việc chào làng tiêuchuẩn nước nhà (sau đây hotline tắt là đưa ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN);

b) Đối với trường tè học; lớp tiểuhọc vào trường phổ thông có nhiều cấp học cùng trong trường siêng biệt: đáp ứngyêu cầu kiến tạo áp dụng theo tiêu chuẩn quy định trên mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh ViệtNam (TCVN 8793: 2011) phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

c) Đối với trường trung học cơ sở;trường trung học tập phổ thông; lớp trung học tập cơ sở, lớp trung học diện tích lớn trongtrường phổ thông có khá nhiều cấp học và trong ngôi trường chuyênbiệt: đáp ứng nhu cầu yêu cầu thi công quy định trên mục 5.2 Tiêu chuẩn Việt phái mạnh (TCVN 8794: 2011) phát hành kèm theo đưa ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN .

2. Bàn ghế

a) Đối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non:kích thước bàn ghế vận dụng theo Tiêu chuẩn Việt phái mạnh (TCVN 1993) bàn và ghế họcsinh mẫu mã giáo - Yêu ước chung;

b) Đối với trường đái học; ngôi trường trunghọc cơ sở; ngôi trường trung học tập phổ thông; trường phổ thông có rất nhiều cấp học; trườngchuyên biệt: form size bàn ghế áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tứ liên tịch số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo- cỗ Khoa học và technology - cỗ Y tế lí giải tiêu chuẩnbàn ghế học viên trường tè học, trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông.

3. Bảng chống học so với cấp học phổthông

a) các phòng học bắt buộc trang bị bảngchống lóa; có màu xanh lá cây hoặc màu đen (nếu viết bằng phấn trắng), màu trắng(nếu viết bởi bút dạ);

b) Chiều rộng của bảng từ bỏ 1,2m - 1,5m, chiều dài bảng trường đoản cú 2,0m - 3,2m;

c) Bảng treo trọng điểm tường, mép dưới bảngcách nền phòng học tập từ 0,65m - 0,80m đối với trường tè học cùng từ 0,8m - 1,0m so với trường trung học đại lý và trung học phổ thông, khoảng cáchtới mép bàn học sinh đầu tiên không nhỏ dại hơn 1,8m.

4. Chiếu sáng

a) Đối cùng với cơ sở giáo dục mầm mon:yêu cầu thi công áp dụng theo chế độ tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt phái mạnh (TCVN3907:2011) ban hành kèm theo ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

b) Đối cùng với trường đái học; lớp tiểuhọc trong trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học với trong trường chăm biệt: yêu cầuthiết kế áp dụng theo pháp luật tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt phái mạnh (TCVN 8793:2011)ban hành kèm theo đưa ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN ;

c) Đối với ngôi trường trung học tập cơ sở; trường trung học tập phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học phổ thôngtrong ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học với trong trường chăm biệt: yêu thương cầuthiết kế áp dụng theo biện pháp tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt phái mạnh (TCVN8794:2011) ban hành kèm theo đưa ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN.

5. Đồ đùa chotrẻ em vào trường học

Đồ nghịch cho trẻ em ở các trường họcphải bảo đảm an toàn theo qui định tại Thông tứ số16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng tư năm 2011của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ra về việc trang bị, quản lý, thực hiện đồ chơitrẻ em trong bên trường.

Điều 5. Bảo đảmcác đk về cung cấp thoát nước với vệsinh môi trường xung quanh trong trường học

1. đảm bảo nước uống, nước sinh hoạt

a) ngôi trường học cung ứng đủ nước uốngcho học sinh, tối thiểu 0,5 lít về mùa hè, 0,3 lít về mùa đông cho một học sinhtrong một trong những buổi học;

b) trường học cung cấp đủ nước sinhhoạt mang lại học sinh, tối thiểu 4 lít mang đến một học viên trong 1 trong các buổi học; nếudùng khối hệ thống cấp nước bởi đường ống thì mỗi vòi thực hiện tối đa đến 200 họcsinh trong 1 trong các buổi học;

c) Trường học có học sinh nội trúcung cung cấp đủ nước nhà hàng siêu thị và sinh hoạt, về tối thiểu 100 lít mang đến một học sinh trong24 giờ;

d) các trường học áp dụng nguồn nướctừ các cơ sở đủ điều kiện cung cấp nước nhà hàng siêu thị và nước sinh hoạt. Ngôi trường hợptrường học tập tự cung cấp nguồn nước thì chấtlượng phải bảo vệ tiêu chuẩn về nước ăn uống theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia(QCVN 01:2009/BYT) phát hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6năm 2009 của bộ trưởng cỗ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về hóa học lượngnước ăn uống uống; về nước khoáng thiên nhiênvà nước uống đóng góp chai theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 6 -1:2010/BYT)ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộtrưởng bộ Y tế phát hành quy chuẩn kỹ thuật nước nhà đối vớinước khoáng vạn vật thiên nhiên và nước uống đóngchai; về nước sinh sống theo Quy chuẩn kỹ thuật nước nhà (QCVN 02:2009/BYT) banhành dĩ nhiên Thông bốn số 05/2009/TT-BYT ngày 17 mon 6 năm 2009 của cục trưởngBộ Y tế ban hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về unique nước sinh hoạt.

2. Công trình xây dựng vệ sinh

a) Về thiết kế:

- Đối với cơ sởgiáo dục mầm non: yêu thương cầu thi công áp dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định trên mục5.2.7 với mục 5.5.8 của Tiêu chuẩn chỉnh Việt nam giới (TCVN3907:2011) phát hành kèm theo ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

- Đối cùng với trường tiểu học; lớp đái họctrong ngôi trường phổ thông có không ít cấp học và trong trường siêng biệt: yêu cầuthiết kế vận dụng theo tiêu chuẩn quy định trên mục 5.6.1, mục 5.6.2 cùng mục 5.6.3của Tiêu chuẩn chỉnh Việt nam (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN ;

- Đối với trường trung học cơ sở; trườngtrung học phổ thông; lớp trung học tập cơ sở,lớp trung học rộng rãi trong trường phổ thông có rất nhiều cấp học cùng trong trườngchuyên biệt: yêu thương cầu xây đắp áp dụng theo qui định tại mục 5.6 của Tiêu chuẩnViệt nam (TCVN 8794:2011) phát hành kèm theo quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.

b) Về điều kiệnbảo đảm hợp dọn dẹp vệ sinh nhà tiêu: vận dụng theo Quy chuẩn chỉnh kỹ thuậtquốc gia (QCVN 01:2011/BYT) theo Thông tứ số 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm2011 của cục trưởng cỗ Y tế ban hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về hố tiêu -Điều kiện bảo đảm an toàn hợp vệ sinh;

c) Trường học tập phải bao gồm chỗ cọ tay cùng với nước sạch, xà chống hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

3. Thu nhặt và xử trí chất thải

a) trường học phải có hệ thống cốngrãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt,không để nước ứ đọng bao bọc trường lớp; có khối hệ thống thoát nước riêng rẽ cho khu vực phòng thí nghiệm, cơsở thực hành, chống y tế, nhà bếp, quần thể vệ sinh, khu nuôi động vật thí nghiệm;

b) những trường học vừa lòng đồng với các cơsở đủ điều kiện thu gom, xử trí chất thải, rác thải sinh hoạt. Trường phù hợp trườnghọc từ thu gom, xử lý thì phải đảm bảo theo pháp luật tại khoản 4, mục VII, phầnII của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 07:2010/BYT) dọn dẹp và sắp xếp phòng căn bệnh truyềnnhiễm trong những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân phát hành kèmtheo Thông bốn số 46/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010của bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về lau chùi và vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong số cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân” (sau đây call tắt là Thông bốn số 46/2010/TT-BYT).

Điều 6. Bảo đảmcác điều kiện về an ninh thực phẩm

1. Trường học có nhà bếp ăn nội trú, bántrú

a) đảm bảo an toàn các điều kiện cơ sởvật hóa học về bình yên vệ sinh thực phẩm theo khoản 1, khoản 2, khoản3, mục VI cùng yêu cầu dọn dẹp đối với vận động bảo quản, bào chế thực phẩmtheo khoản 5 của Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước (QCVN 07:2010/BYT) phòng kháng bệnhtruyền nhiễm trong những cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hànhkèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ;

b) bếp ăn, nhà ăn uống (khu vực ăn uống),căng tin vào trường học bảo đảm an toàn theo hình thức tại Điều 4 Thông bốn số30/2012/TT-BYT ngày thứ 5 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng cỗ Y tế hình thức về điềukiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịchvụ nạp năng lượng uống, kinh doanh thức ăn uống đường phố;

c) Đối cùng với người làm việc tại đơn vị ăn,bếp nạp năng lượng trong trường học phải đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe theo giải pháp tạiThông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của bộ trưởng cỗ Y tế quy địnhvề điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, gớm doanhthực phẩm.

2. Đối với các trường học không tồn tại bếpăn nội trú, chào bán trú ký hợp đồng với những cơ sở có giấy ghi nhận cơ sở đủ điềukiện bình an thực phẩm để cung cấp thức nạp năng lượng cho học tập sinh;căng tin ở trong phòng trường phải đảm bảo yêu mong tại điểm bkhoản 1 Điều này.

Điều 7. Bảo đảmmôi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trườnghọc, links cộng đồng

1. Ban chăm sóc sức khỏe học sinh cóphân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên và tổ chức triển khai họp buổi tối thiểu 01 lần/họckỳ.

2. Tiến hành các bao gồm sách, quy địnhvà chế độ quan tâm sức khỏe học sinh trong ngôi trường học.

3. Thiết kế mốiquan hệ xuất sắc giữa thầy cô giáo với học viên và học sinh với học tập sinh; xây dựng môi trường trường học tập lành mạnh, không rõ ràng đốixử, ko bạo lực.

4. Xây đắp mối tương tác giữa ngôi trường họcvới mái ấm gia đình và cộng đồng để giúp đỡ, hỗ trợ quan tâm sức khỏe học sinh.

Điều 8. Bảo đảmcác điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế ngôi trường học

1. Chống y tế ngôi trường học

a) Trường học tập phải có phòng y tếriêng, bảo đảm an toàn diện tích, sống vị trí dễ dàng cho công tác sơ cứu, cung cấp cứu vàchăm sóc sức khỏe học sinh;

b) phòng y tế của các trường đái học,trung học cơ sở, trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học, trườngchuyên biệt được trang bị tối thiểu 01giường khám bệnh và lưu bệnh nhân, bàn làm cho việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bịlàm vấn đề thông thường, cân, thước đo, áp suất máu kế, nhiệt độ kế, bảng kiểm soát thịlực, bộ nẹp chân, tay và một trong những thuốc cần thiết phục vụcho công tác sơ cấp cứu và chăm lo sức khỏe học viên theo hiện tượng tại Quyết địnhsố 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng tư năm 2008 của bộ trưởng cỗ Y tế phát hành danh mụctrang thiết bị, thuốc cần thiết dùng trong phòng y tế học tập đường của các trườngtiểu học, trung học cơ sở, trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có không ít cấp học.Đối với những cơ sở giáo dục đào tạo mầm non cần phải có các trang bị, dụng cụ chuyên môn vàthuốc thiết yếu cân xứng với lứa tuổi;

c) có sổ khám bệnh dịch theo mẫu mã A1/YTCS lý lẽ tại Thông bốn 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm năm trước củaBộ trưởng bộ Y tế quy định hệ thống biểu chủng loại thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã; sổ theo dõi sức khỏe họcsinh theo mẫu mã số 01 và sổ quan sát và theo dõi tổng hợptình trạng sức khỏe học viên theo mẫu số 02 quyđịnh tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông bốn liên tịch này.

2. Nhân viên cấp dưới y tế ngôi trường học

a) nhân viên y tế ngôi trường học nên cótrình độ chuyên môn từ thầy thuốc trung cung cấp trở lên. Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địaphương, các trường học sắp xếp nhân viên y tế trường học đáp ứng nhu cầu quy định tại Điểmnày hoặc ký hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây hotline tắt là Trạm Y tế xã) hoặc các đại lý khám bệnh, trị bệnhtừ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để âu yếm sức khỏe học tập sinh;

b) nhân viên cấp dưới y tế trường học cần đượcthường xuyên cập nhật kiến thức trình độ y tế thông qua các hiệ tượng hội thảo,tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dụctổ chức để xúc tiến được các nhiệm vụ quy định;

c) nhân viên cấp dưới y tế trường học có nhiệmvụ tham mưu, tổ chức triển khai theo công cụ tại Điều 9, Điều 10 và những nhiệm vụ khác bởi vì Lãnh đạo trường học tập phân công.

Điều 9. Tổ chứccác hoạt động quản lý, đảm bảo và quan tâm sức khỏe học tập sinh

1. Tiến hành kiểm tra sức khỏe vào đầu xuân năm mới học để đánh giá tình trạng dinh dưỡngvà sức khỏe: đo chiều cao, trọng lượng đối với trẻ bên dưới 36 mon tuổi; đo chiềucao, cân nặng, tiết áp, nhịp tim, thị lực so với học sinh trường đoản cú 36 mon tuổi trở lên.

2. Đo chiều cao, cân nặng nặng, ghi biểu đồtăng trưởng, theo dõi và quan sát sự phát triển thể lực đến trẻ dưới 24 mon tuổi mỗitháng một lần và cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi mỗiquý một lần; quan sát và theo dõi chỉ số khối khung hình (BMI) tối thiểu 02 lần/năm học để bốn vấnvề dinh dưỡng hợp lí và vận động thể lực so với học sinhphổ thông.

3. Thường xuyên theo dõi sức khỏe họcsinh, phạt hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, dịch răng miệng, xôn xao sứckhỏe tâm thần và những bệnh tật khác nhằm xử trí, đưa đếncơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh theo lao lý và áp dụng cơ chế học tập, rèn luyệnphù phù hợp với tình trạng sức khỏe.

4. Phối hợp với các đại lý y tế tất cả đủđiều khiếu nại để tổ chức triển khai khám, khám chữa theocác chăm khoa cho học sinh.

5. Sơ cứu, cấp cho cứu theo chính sách hiệnhành của cục Y tế.

6. Tư vấn cho học tập sinh, giáo viên,cha bà mẹ hoặc fan giám hộ của học viên về các vấn đề tương quan đến bệnh dịch tật,phát triển thể chất và lòng tin của học tập sinh; lí giải cho học viên biết tựchăm sóc sức khỏe; trường vừa lòng trong trường học tập có học viên khuyết tật thì bốn vấn,hỗ trợ cho học viên khuyết tật hòa nhập.

7. Chỉ dẫn tổchức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng vừa lòng lý, phong phú thực phẩm, tương xứng vớiđối tượng và lứa tuổi so với các trườngcó học viên nội trú, chào bán trú.

8. Phối hợp với cơ sở y tế địa phươngtrong việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng,uống vắc xin phòng bệnh cho học tập sinh.

9. Thông báo định kỳ buổi tối thiểu 01 lần/nămhọc cùng khi cần thiết về thực trạng sức khỏecủa học viên cho bố mẹ hoặc người giám hộ của học sinh. Nhân viên cấp dưới y tế trườnghọc review tình trạng sức khỏe học sinh vào cuối mỗi cấphọc để triển khai căn cứ theo dõi sức khỏe ở cấp cho học tiếp theo.

10. Lập cùng ghi chép vào sổ xét nghiệm bệnh,sổ theo dõi sức mạnh học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe họcsinh.

11. Liên tiếp kiểm tra, giám sátcác đk học tập, dọn dẹp trường lớp, bình an thực phẩm, cung ứng nước uống,xà phòng rửa tay. Chủ động triển khai các biện pháp và chính sách vệ sinh phòng, chốngdịch theo luật tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và những hướng dẫn không giống của cơquan y tế.

12. Tổ chức triển khai các chươngtrình y tế, phong trào lau chùi và vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt rượu cồn thể lực, bổ dưỡng hợp lý, xây dựng môi trường xung quanh không khói thuốc lá, không sử dụng đồ uốngcó đụng và các chất khiến nghiện.

Điều 10. Tổ chứccác vận động truyền thông, giáo dục sức khỏe

1. Biên soạn, sử dụng những tài liệutruyền thông giáo dục sức mạnh với nội dung cân xứng với từng nhóm đối tượng người dùng vàđiều kiện cụ thể của từng địa phương.

2. Tổ chức triển khai truyền thông, giáo dục sứckhỏe cho học viên và phụ huynh hoặc fan giám hộ về những biệnpháp phòng kháng dịch, căn bệnh truyền nhiễm; phòng phòng ngộ độc thực phẩm; dinhdưỡng hòa hợp lý; chuyển động thể lực; chống chống mối đe dọa của thuốc lá; chống chống hiểm họa của rượu, bia; phòng kháng bệnh, tật học tập đường; chuyên sócrăng miệng; phòng chống những bệnh về mắt; phòng chống tai nạn thương tâm thương tích và cácchiến dịch truyền thông, giáo dục và đào tạo khác liên quan đến công tác y tế trường họcdo cỗ Y tế, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra phát động.

3. Lồng ghép những nội dung giáo dục đào tạo sứckhỏe, phòng chống bệnh tật trong các giờ giảng.

4. Tổ chức triển khai cho học viên thực hành cáchành vi lau chùi và vệ sinh cá nhân, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng phòng dịch, căn bệnh truyền nhiễm;phòng phòng ngộ độc thực phẩm; dinh dưỡnghợp lý; vận động thể lực; phòng chống hiểm họa củathuốc lá; phòng chống tác hại của rượu, bia; phòng kháng bệnh, tật học đường;chăm sóc răng miệng; chống chống các bệnh về mắt; chống chống tai nạn đáng tiếc thươngtích thông qua các hình thức, quy mô phù hợp.

Điều 11. Thốngkê report và reviews về công tác làm việc y tế ngôi trường học

1. Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất

a) Thực hiện report định kỳ hoạt độngy tế trong năm học lờ đờ nhất vào trong ngày 30 mon 5 theo mẫubáo cáo mức sử dụng tại Phụ lục số 02 phát hành kèmtheo Thông tứ liên tịch này về Trạm Y tế làng mạc trên địa bàn, Phòng giáo dục và đào tạo và Đàotạo, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên theo phân cấp cho quản lý;

b) Thực hiện báo cáo đột xuất theoyêu cầu của cơ quan cai quản cấp trên.

2. Đánh giá công tác làm việc y tế trường học

Các trường học tập tự tổ chức đánh giá kếtquả tiến hành công tác y tế trường học vào cuối mỗi năm học:Cơ sở giáo dục đào tạo mầm non review theo mẫu hình thức tại Phụlục số 03 ban hành kèm theo Thông tứ liên tịch này; trường tè học, trunghọc cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trườngchuyên biệt nhận xét theo mẫu lao lý tại Phụ lục số 04 phát hành kèm theo Thông tứ liên tịchnày.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệmcủa ngôi trường học

1. Tổ chức triển khai tiến hành đầy đủcác văn bản về y tế trường học tập được mức sử dụng tại Thông tứ liên tịch này.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đo lường việcthực hiện các nhiệm vụ y tế trường học.

3. đảm bảo an toàn về đại lý vật chất, trangthiết bị, dung dịch cho nhân viên cấp dưới y tế trường học tập thực hiệnnhiệm vụ.

4. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyềnđể bảo đảm an toàn nhân lực triển khai công tác y tế trường học.

5. Kiện toàn Ban quan tâm sức khỏe khoắn họcsinh, trưởng ban là thay mặt đại diện Ban giám hiệu, Phó trưởng phòng ban là Trạm trưởng TrạmY tế xã, ủy viên trực thuộc là nhân viên y tế ngôi trường học, những ủy viên không giống làgiáo viên giáo dục và đào tạo thể chất, Tổng phụ trách Đội (đối với cơ sở giáo dục tiểu học và trung học cơ sở), đạidiện Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ trường học, Ban đạidiện bố mẹ học sinh.

6. Vào trường hợp tất cả quy hoạch, xâydựng mới, cải tạo, sửa chữa trường học, mua sắm trang thiết bị, vật dụng học tập,đồ nghịch trẻ em, thuốc, trang đồ vật y tế phải thực hiệnhoặc tham vấn với cơ quan gồm thẩm quyền triển khai theo những quy chuẩn, tiêu chuẩnhiện hành.

Xem thêm: Cấu Trúc Be Due On Là Gì ? Nghĩa Của Từ Due From Trong Tiếng Việt

Điều 13. Tráchnhiệm của Trạm Y tế xã

1. Chế tạo kế hoạch hoạt động y tếtrường học tập trong kế hoạch chuyển động chung của Trạm Y tế xã mặt hàng năm.

2. Phân công cán bộ theo dõi công tácy tế ngôi trường học; hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật để triển khai quy định tại Thông tưliên tịch này.

3. Triển khai việc thống kê, report kếtquả chuyển động y tế trường học theo quy định.

Điều 14. Tráchnhiệm ở trong nhà Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo

1. Phối phù hợp với ngành Y tế địa phươngtham mưu với Ủy ban nhân dân những cấp trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác y tế ngôi trường họctrên địa bàn.

2. Đôn đốc, thống kê giám sát và thanh tra, kiểmtra các trường học tập trong việc thực hiện các câu chữ về công tác y tế ngôi trường họctheo chính sách tại Thông bốn liên tịch này.

3. Phối phù hợp với ngành Y tế vào côngtác đào tạo, tập huấn chăm môn, nhiệm vụ cho nhân viên y tế trường học.

4. Phối phù hợp với ngành Y tế địa phươnghằng năm triển khai tổng kết, nhận xét công tác y tế trường học trên địa bàn.

5. Thực hiện việc thống kê, báo cáo kếtquả hoạt động y tế trường học theo quy định.

6. Bài toán tuyển dụng nhân viên cấp dưới y tế trườnghọc phải thực hiện theo những quy định của những cơ quan bao gồm thẩm quyền.

7. Vào trường hợp bao gồm quy hoạch, xâydựng mới, cải tạo, thay thế sửa chữa trường học, bán buôn trang thiết bị, đồ dùng học tập,đồ nghịch trẻ em, thuốc, trang thứ y tế phải triển khai hoặc tham mưu với cơquan có thẩm quyền tiến hành theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh hiện hành

Điều 15. Tráchnhiệm của Trung tâm Y tế huyện, Trung vai trung phong Y tế dự phòng tỉnh cùng Sở Y tế

1. Công ty trì cùng phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục tham mưu đến Ủy ban nhân dân các cấp trong việc lập kế hoạch,tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác làm việc y tế trường học tập trên địa bàn theo phân cấp.

2. Phối phù hợp với cơ quan thống trị giáodục tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng trình độ nghiệpvụ về công tác làm việc y tế trường học; hỗ trợchuyên môn nhiệm vụ cho nhân viên cấp dưới y tế trường học; phía dẫn thực hiện quảnlý, chuyên sóc, bảo vệ sức khỏe học tập sinh, truyền thông giáo dục mức độ khỏe.

3. Tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra, giámsát những điều kiện dọn dẹp và sắp xếp trường học, lau chùi môi trường, phòng kháng dịch bệnh,chăm sóc, thống trị sức khỏe học viên và những nội dung công tác làm việc y tế trường họckhác theo phân cấp.

4. Thực hiện việc thống kê, report kếtquả hoạt động y tế trường học tập theo quy định.

Điều 16. Tráchnhiệm của những đơn vị trực thuộc cỗ Y tế cùng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Cục Y tế dự phòng là phòng ban đầu mốicủa cỗ Y tế; Vụ công tác làm việc học sinh, sinh viên là ban ngành đầu mối của cục Giáo dụcvà Đào chế tạo trong việc triển khai những nội dung của Thông tư liên tịch này.

2. Căn cứ tác dụng nhiệm vụ của solo vị, dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thựchiện và báo cáo công tác y tế trường học tập theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân những cấp

1. Hằng năm phê duyệt planer về hoạtđộng y tế trường học của địa phương; công ty động đầu tư kinh phí, mối cung cấp nhân lực,cơ sở vật chất đảm bảo tổ chức thực hiện tốt công tác y tế trường học trên địabàn.

2. Kiện toàn Ban chỉ huy công tác y tếtrường học các cấp hoặc bổ sung nhiệm vụ về y tế ngôi trường học mang lại Ban chăm lo sứckhỏe nhân dân thuộc cấp. Trưởng phòng ban là lãnh đạo Ủyban nhân dân, Phó trưởng phòng ban thường trực là chỉ đạo ngành Giáo dục, Phótrưởng ban trình độ là chỉ huy ngành Y tế, những ủy viên là lãnh đạo ngành Tàichính, Nội vụ, kế hoạch và đầu tư, bảo hiểm xã hội, Trung trọng tâm Y tế dự phòng tỉnh, huyện và các ban ngành, đoàn thểliên quan. Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho những thành viên Ban chỉ đạo theo chứcnăng nhiệm vụ.

3. Huy động những nguồn lực, nâng cấpcơ sở vật chất, cải thiện môi trường, điều kiện học tập, điều kiện chăm lo sứckhỏe trong các trường học trên địa phận theo quy định.

4. Chỉ đạo các ngành phối hợp, thamgia thực hiện các ngôn từ về công tác y tế trường học trên địa bàn.

5. Trong quy hoạch, xây dựng, cải tạo,sửa chữa trường học, buôn bán trang thiết bị, vật dụng học tập, trang sản phẩm ytế, căn cứ những quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm phê chuyên chú và chỉ đạo thực hiện.

6. Có chính sách đãi ngộ tính chất của địaphương để thu hút đội ngũ nhân viên cán bộ làm công tác y tế ngôi trường học.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 18. Điềukhoản tham chiếu

Trong ngôi trường hợp các văn bạn dạng tham chiếutrong văn bản này bao gồm sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thìthực hiện nay theo phương tiện tại văn bản mới.

Điều 19. Hiệu lựcthi hành

1. Thông bốn liên tịch này còn có hiệu lựctừ ngày 30 mon 6 năm 2016.

2. Điều 4 của pháp luật về hoạt độngy tế trong số cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo quyết định số58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 mon 10 năm 2008 của bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo; Điều 4 của vẻ ngoài về hoạt động y tếtrong những trường tè học, trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học ít nhiều và trườngphổ thông có nhiều cấp học phát hành kèm theo ra quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 trong năm 2007 của Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo; đưa ra quyết định số1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 lý lẽ về dọn dẹp và sắp xếp trường học của Bộtrưởng cỗ Y tế; Thông bốn liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYTngày 28 tháng 4 năm 2011 quy định các nội dung reviews công tác y tế tại cáctrường đái học, ngôi trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung họcphổ thông cùng trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học tập của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành và BộY tế; Thông bốn liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2013 quyđịnh nội dung review công tác y tế tại những cơ sở giáo dục mầm non của bộ trưởngBộ giáo dục và Đào tạo nên và bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế; những nội dung quy định tương quan đếnhướng dẫn hoạt động công tác y tế ngôi trường học đối với các trường thiếu nhi và phổthông tại Thông bốn liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày thứ nhất tháng 3 năm 2000hướng dẫn thực hiện công tác y tế ngôi trường học của bộ Y tế cùng Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo bị bãi bỏ tính từ lúc ngày Thông tứ liên tịch này có hiệu lực.

Điều 20. Điềukhoản chuyển tiếp

Đối với những trường học hiện thời đangsử dụng và vận hành, cần được xây dựng quãng thời gian để bảo đảm các yêu mong về quyhoạch, thiết kế, thi công theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước ngày01 mon 01 năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu tất cả vấnđề phát sinh hoặc cực nhọc khăn, vướng mắc, đề xuất phản ánh về Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra (Vụ công tác làm việc học sinh, sinh viên) và bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng)để liên cỗ xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

Nơi nhận:- Văn phòng quản trị nước;- văn phòng Quốc hội và các UB của Quốc hội;- Ban Tuyên giáo Trung ương;- văn phòng Chínhphủ: Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ,Công báo;- bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế (để báo cáo);- bộ trưởng Bộ GD&ĐT(để báo cáo);- những Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ;- kiểm toán nhà nước;- UBTW trận mạc tổ quốc Việt Nam;- viên KTVBQPPL (Bộ tư pháp);- HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương;- những Vụ, Cục, Thanh tra, công sở thuộc bộ GD&ĐT, cỗ YT;- những sở GD&ĐT, sở Y tế;- Cổng TTĐT: cỗ GD&ĐT, cỗ YT;- Lưu: VT, PC, CTHSSV (BGDĐT), VT, PC, YTDP (BYT).

DANH MỤC

CÁC PHỤ LỤC(Ban hành tất nhiên Thông bốn liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22 mon 5 năm2016 quy định công tác y tế ngôi trường học của bộ trưởng cỗ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Phụ lục 01. Mẫusổ theo dõi và quan sát sức khỏe học viên và mẫu mã sổ theo dõi tổnghợp tình trạng sức mạnh học sinh

Mẫu 01. Sổ theodõi sức mạnh học sinh

Sổ quan sát và theo dõi sức khỏe học sinh được intrên khổ giấy A5 (14,8cm x 21cm), ngôi trường học căn cứ vào tuổi học sinh để lựa lựa chọn 1 trong các mẫu sổ bên dưới đây:

- Sổ theo dõi sức khỏe học viên dànhcho trẻ từ 3 tháng tuổi mang đến

- Sổ theo dõi và quan sát sức khỏe học viên dànhcho học sinh từ lớp 1 đi học 5

- Sổ theo dõi và quan sát sức khỏe học viên dànhcho học viên từ lớp 6 đi học 9

- Sổ quan sát và theo dõi sức khỏe học viên dànhcho học viên từ lớp 10 đến lớp 12

Mẫu 02. Sổ theodõi tổng đúng theo tình trạng sức khỏe học sinh

Phụ lục 02. Mẫubáo cáo công tác làm việc y tế trường học

Phụ lục 03. Mẫuđánh giá công tác làm việc y tế ngôi trường học vận dụng cho cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non

Phụ lục 04. Mẫuđánh giá công tác làm việc y tế trường học tập áp dụng cho các cơ sở giáo dục phổ thông

Khổ giấy A5 (14,8cm x 21cm)

Phụ lục 01

MẪU 01. SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

(Banhành kèm theo Thông tứ liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐTngày 12 tháng 5 năm năm 2016 quy định công tác làm việc y tếtrường học của bộ trưởng cỗ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Bìasổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ với tên (chữ in hoa) …………..………... Nam □ người vợ □

Ngày mon năm sinh: ……/………/………………………

Trường ……………………………………...……………….

Xã/phường/huyện/quận ………………….……………….

Tỉnh/thành phố ……………………………………………..

Dành cho học sinh cơ sở giáo dục đào tạo mầm non (3 mon tuổi mang lại

(Sổ này được thực hiện trong suốt cấp cho học, khi học sinh chuyển trường cần mang theo để liên tiếp được theo dõi sức khỏe)

(Trangnày sẽ được in vào khía cạnh sau trang bìa)

PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG

(Phầnnày vì chưng cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ cùng tên học sinh (chữ in hoa)…………………………….……………………….. Phái nam □ người vợ □

2. Ngày tháng năm sinh: ............/………./…………..

3. Họ cùng tên ba hoặcngười giám hộ: .......................................................................................

Nghề nghiệp …………………………….. Số điện thoại cảm ứng thông minh liên lạc.....................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................

4. Họ cùng tên người mẹ hoặc fan giám hộ:......................................................................................

Nghề nghiệp ……………………………… Số điện thoại cảm ứng liên lạc ...................................................

Chỗ ở hiện nay tại:........................................................................................................................

5. Bé thứ mấy: …………………………….. Tổng số nhỏ trong gia đình: .....................................

6. Tiểu sử từ trước sức khỏe bạn dạng thân:..................................................................................................

a) Sản khoa:

- Bình thường□

- không bình thường: Đẻ thiếu mon □Đẻ quá tháng □ Đẻcó can thiệp □ Đẻ ngạt □

- bà mẹ bị bệnh dịch trong thời kỳ với thai(nếu bao gồm cần ghi rõ tên bệnh:..............................................

...............................................................................................................................................

b) lịch sử từ trước bệnh/tật: Hen □ Động gớm □ không phù hợp □ Tim khi sinh ra đã bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT

Loại vắc xin

Tình trạng tiêm/uống vắc xin

Không

Không ghi nhớ rõ

1

BCG

2

Bạch hầu, ho gà, uốn ván

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

3

Bại liệt

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

4

Viêm gan B

Sơ sinh

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

5

Sởi

6

Viêm óc Nhật bản B

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

7

…..

d) hiện tại có sẽ điều trị bị bệnh gì không? trường hợp có, ghi rõ tên căn bệnh và liệt kê cácthuốc vẫn dùng:

...............................................................................................................................................

7. Vắt đổi add chỗ ngơi nghỉ hoặc số điệnthoại (nếu có) ................................................................

...............................................................................................................................................

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày dành cho học sinh

PHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học tập thực hiện)

1. Theo dõi và quan sát về thể lực (mỗi tháng/lần)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Tháng …./……

Nhân viên y tế trường học tập (NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Đánh giá tình trạng DD:

- thông thường □

- Suy DD □

- vượt cân bụ bẫm □

Đánh giá chứng trạng DD:

- bình thường □

- Suy DD □

- thừa cân mập mạp □

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày giành riêng cho học sinh ≥ 24 mon tuổi đếnPHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học tập thực hiện)

1. Quan sát và theo dõi về thể lực (Lần I - đầu năm học, Lần II- thân năm học, Lần III - cuốinăm học)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

Nhân viên y tế ngôi trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo phì □

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo phì □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo tốt □

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày giành riêng cho học sinh ≥ 36 tháng tuổi đếnPHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi và quan sát về thể lực (Lần I - đầu năm học, Lần II- thân năm học, Lần III - cuốinăm học)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo phì □

Huyết áp: trung tâm trương ……./mgHg trọng điểm thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: ko kính: đôi mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

tất cả kính: đôi mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- quá cân béo phệ □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- quá cân béo phì □

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- quá cân béo bệu □

Huyết áp: chổ chính giữa trương ……./mgHg trung khu thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: ko kính: đôi mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

gồm kính: đôi mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo tròn □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo tốt □

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo múp □

Huyết áp: tâm trương ……./mgHg trọng tâm thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: ko kính: đôi mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

có kính: mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- quá cân béo bệu □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo phệ □

2. Theo dõi diễn biến bấtthường về sức khỏe

Bài viết liên quan

Thời gian

Chẩn đoán ban đầu

Xử trí

Ghi chú

Xử trí trên trường (ghi câu chữ xử trí)

Chuyển đến (ghi khu vực chuyển đến)

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………