Lý thuyết GDCD 11 bài 2: hàng hóa - tiền tệ - thị trườngTrắc nghiệm GDCD 11 bài xích 2 bao gồm đáp án năm 2021 bắt đầu nhấtTrắc nghiệm GDCD 11 bài xích 2: sản phẩm & hàng hóa - tiền tệ - thị phần (phần 1)Trắc nghiệm GDCD 11 bài xích 2 (mức độ vận dụng thấp)

Câu 13: tiền thực hiện tác dụng thước đo cực hiếm khi

Quảng cáo

A.Tiền dùng để thống kê giám sát và biểu hiện giá trị của mặt hàng hóa

B.Tiền có tác dụng môi giới trong quy trình trao thay đổi hàng hóa

C.Tiền được dùng để làm chi trả sau thời điểm giao dịch

D.Tiền dùng làm cất trữ

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 14: Chức năng nào dưới đây của chi phí tệ đòi hỏi tiền cần là tiền bởi vàng?

A.Thước đo giá bán trị

B.Phương tiện lưu giữ thông

C.Phương tiện chứa trữ

D.Phương luôn tiện thanh toán

Quảng cáoHiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 15: Tiền tệ gồm mấy chức năng?

A.Hai tính năng B.Ba chức năng

C.Bốn chức năng D.Năm chức năng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 16: tiền được dùng để chi trả sau khoản thời gian giao dịch, cài đặt bán. Lúc ấy tiền thực hiện công dụng gì bên dưới đây?

A.Thước đo giá chỉ trị

B.Phương tiện lưu giữ thông

C.Phương tiện đựng trữ

D.Phương nhân tiện thanh toán

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 17: An nhận ra học bổng với số chi phí 5 triệu đồng.

Xem thêm: Cỏ Dại Tiếng Anh Là Gì ? Cỏ Dại Trong Tiếng Anh Là Gì

An hy vọng thực hiện tác dụng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào bên dưới đây?

A.An đưa số tiền đó cho chị em giữ hộ

B.An sở hữu vàng chứa đi


C.An gửi số tiền kia vào ngân hàng

D.An bỏ số tiền đó vào lợn đất

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 18: trường hợp tiền rút khỏi lưu lại thông và đi vào cất trữ nhằm khi bắt buộc thì mang ra mùa sản phẩm là tiền thực hiện công dụng gì bên dưới đây?

A.Thước đo giá bán trị

B.Phương tiện lưu giữ thông

C.Phương tiện chứa trữ

D.Phương nhân tiện thanh toán

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 19: Bà A buôn bán thóc được 2 triệu đồng. Bà sử dụng tiền đó sở hữu một chiếc xe đạp. Trong trường đúng theo này chi phí thực hiện tính năng gì dưới đây?

A.Thước đo giá chỉ trị

B.Phương tiện giữ thông

C.Phương tiện chứa trữ

D.Phương tiện thể thanh toán

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 20: tiền làm tính năng phương tiện cất trữ trong trường vừa lòng nào bên dưới đây?

A.Gửi chi phí vào ngân hàng

B.Mua vàng để vào két

C.Mua xe pháo ô tô

D.Mua đô là Mĩ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 21: Trên thị trường, những chủ thể kinh tế tài chính tác đụng qua lại lần nhau để xác định

A.Chất lượng và số lượng hàng hóa

B.Gía trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hóa

C.Giá cả với giá trị thực hiện của sản phẩm hóa

D.Giá cả và con số hàng hóa

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 22: Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào bên dưới đây?

A.Hàng hóa, tiền tệ, người mua, tín đồ bán

B.Người mua, tiền tệ, giá cả, sản phẩm hóa

C.Giá cả, sản phẩm hóa, người mua, người bán

D.Tiền tệ, tín đồ mua, bạn bán, giá bán cả

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 23: Thông tin của thị trường quan trọng như gắng nào so với người bán?

A.Giúp người chào bán biết được túi tiền sản xuất của hàng hóa

B.Giúp người phân phối đưa ra ra quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận

C.Giúp người bán kiểm soát và điều chỉnh số số lượng hàng hóa nhằm thu các lợi nhuận

D.Giúp người chào bán điều chỉnh số lượng và chất lượng hàng hóa để thu các lợi nhuận

Bài viết liên quan