Cách làm thịt vịt rang muối đơn giản cho bữa ăn gia đình