ThS. Bùi dũng cảm - phó giám đốc Trung tâm phân tích & Đầu tư bảo hiểm, bộ Tài chính

(Tài chính) năm trước đó vẫn là một năm khó khăn của nền tởm tế thế giới cũng như Việt Nam. Tởm tế chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng, tài chính vĩ mô chưa thực sự ổn định, sản xuất sale phục hồi chậm, đồng thời các khoản thu nhập của bạn dân không được cải thiện. Mặc dù vậy, thị trường bảo hiểm Việt nam giới vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, nhất là thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn đạt được mức tăng hai nhỏ số.


Tình hình hoạt động của thị trường bảo đảm năm 2013

Một số kết quả cụ thể của bức tranh thị trường bảo hiểm Việt nam giới trong năm trước đó như sau:

Thứ nhất, tổng lệch giá phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2013 ước đạt bên trên 47 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14,13% so với năm 2012; trong đó lệch giá phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt gần 24,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 7%; lợi nhuận phí bảo hiểm nhân thọ ước chừng trên 22,6 tỷ đồng, tăng khoảng 23,1%.

Bạn đang xem: Thị trường bảo hiểm nhân thọ việt nam 2012-2017

Đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là Bảo Việt, Tổng doanh nghiệp Cổ phần bảo hiểm Dầu khí vn (PVI), Bảo Minh và Tổng doanh nghiệp cổ phần bảo đảm Petrolimex (PJICO) chiếm tới 62% thị phần doanh thu bảo hiểm gốc. Đồng thời bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn bé người cũng vẫn là những sản phẩm chính, truyền thống, chiếm tỷ trọng chính (71,3% thị phần), rất được các doanh nghiệp bảo hiểm coi trọng và tập trung khai thác.

Biểu đồ gia dụng 1: Thị phần lệch giá bảo hiểm cội theo công ty năm 2013

*

BIỂU ĐỒ 2: doanh thu PHÍ BẢO HIỂM GỐC THEO NGHIỆP VỤ NĂM 2013

*

Đơn vị: Triệu đồng
Đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ, mặc dù nền ghê tế – xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tuy vậy số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo đảm chính) vẫn đạt tăng trưởng khá tốt, tăng khoảng 18,5% so với năm 2012; đặc biệt lệch giá phí khai thác mới tăng tới xấp xỉ 46%, vào đó, riêng rẽ PVI Sunlife cùng Previor góp sức khoảng 1.347 tỷ vnđ trong 7.603 tỷ việt nam đồng tổng lợi nhuận khai thác mới. Xem về nghiệp vụ, chiếm tỷ trọng lớn số 1 là nhiệm vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chi tiêu (50,8%), nghiệp vụ bảo hiểm các thành phần hỗn hợp (43,3%), tiếp sau là nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ và các nghiệp vụ bảo hiểm khác.

Năm 2013, cả thị phần đã tất cả thêm 43 sản phẩm bảo hiểm bắt đầu được phê chuẩn. Kế bên ra, cỗ Tài thiết yếu đã phê duyệt mang đến 04 doanh nghiệp triển khai các thành phầm bảo hiểm hưu trí từ bỏ nguyện.

Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai quật mới (hợp đồng chính), team dẫn đầu bao hàm các doanh nghiệp: Prudential (23,1%), Bảo Việt Nhân thọ (21,1%), PVI Sunlife (13%), Manulife (11%), AIA với Dai-ichi (8,3%), ACE (6,4%), Prevoir (5,4%).

Trong tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường, tổng phí bảo đảm thu xếp qua môi giới ước chừng 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% tuy thế chỉ chiếm 11,7%; tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo đảm là 451 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thực hiện năm 2012.


Thứ hai, tổng số chi phí thực bồi hoàn và trả tiền bảo hiểm ước khoảng tầm 18,9 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 40,2% tổng doanh thu phí bảo hiểm. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu ước đưa ra trả khoảng 10,8 nghìn tỷ việt nam đồng (chiếm xấp xỉ 45% doanh thu phí bảo hiểm) và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mong khoảng 8,1 nghìn tỷ đồng (chiếm xấp xỉ 36% lệch giá phí bảo hiểm).

Thứ ba, tổng cộng tiền chi tiêu trở lại nền ghê tế của các doanh nghiệp bảo hiểm năm trước đó ước đạt 105.265 tỷ đồng, tăng 17,5% đối với năm 2012. Trong các số ấy các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư khoảng tầm 24 nghìn tỷ đồng, tăng 14%; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư khoảng 81 nghìn tỷ đồng, tăng 24,01%. Tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chính phủ đạt gần 50%, đóng góp thêm phần vào công tác kêu gọi vốn đầu tư cho phạt triển kinh tế tài chính xã hội của đất nước.

Thứ tư, tổng gia sản của các doanh nghiệp bảo hiểm toàn thị trường năm 2013 đạt bên trên 132 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2012. Trong số đó tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu đạt bên trên 37 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6%; tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước lượng xấp xỉ 95 nghìn tỷ đồng, tăng tới 20,6%.

Thứ năm, tổng nguồn chi phí chủ mua của doanh nghiệp bảo hiểm toàn thị phần năm 2013 đạt xấp xỉ 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1 % đối với năm 2012. Trong những số ấy vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt gần 17,7 nghìn tỷ, tăng 2,7%; của những doanh nghiệp bảo hiểm nhân lâu đạt trên 20 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.

Thứ sáu, tổng dự phòng nghiệp vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm năm trước đó đạt xấp xỉ 80 nghìn tỷ đồng, tăng ngay sát 12,03% đối với năm 2012; trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu đạt 15,7 tỷ đồng (tăng 11,90%), các doanh nghiệp bảo hiểm nhân lâu đạt 64,3 nghìn tỷ việt nam đồng (tăng 12,06%).

Thứ sáu, trên thị trường có tổng cộng 59 doanh nghiệp bảo hiểm, vào đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 16 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Tính đến cuối năm 2013, có 44/45 doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm an toàn biên kĩ năng thanh toán với quy tế bào vốn nhà sở hữu; 8/11 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đang chuyển động đáp ứng đồ sộ vốn chủ thiết lập theo mức sử dụng của pháp luật. Trong nghành bảo hiểm phi nhân thọ, trong năm 2013 có 14/29 doanh nghiệp bảo hiểm (khoảng 50%) marketing có lãi, 15/29 doanh nghiệp lỗ vận động kinh doanh bảo hiểm. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, 10/16 doanh nghiệp sale có lãi, 6/16 doanh nghiệp lớn lỗ. Trong nghành nghề môi giới bảo hiểm, 9/11 doanh nghiệp kinh doanh có lãi (năm 2012 tất cả 6/11 doanh nghiệp), 2/11 công ty lớn lỗ.

Một số đánh giá về hoạt động của thị trường bảo hiểm trong thời điểm 2013

Thứ nhất, trong điều kiện tình hình ghê tế – xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bảo hiểm vẫn tiếp tục phát triển là một tín hiệu tích cực cả đối với nền tởm tế nói thông thường và thị trường bảo hiểm nói riêng. Vào khó khăn, các doanh nghiệp và người dân càng thân mật đến bảo hiểm rộng nhằm phòng vệ mang lại hoạt động marketing của doanh nghiệp cũng như cuộc sống của bé người. Khi khiếp tế, xã hội được cải thiện mạnh mẽ hơn sẽ là tiền đề tốt đến sự phát triển của mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm.

Xem thêm: Tập Đoàn Vinacapital Là Công Ty Gì, Tập Đoàn Vinacapital Và Những Điều Bạn Cần Biết

Thứ hai, tuy nhiên sự phát triển của thị trường bảo hiểm vẫn tập trung vào một số sản phẩm nhất định, vào một số Doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thị trường. Điều này có thể được lý giải như sau: (1) trong điều kiện khó khăn, các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ tập trung vào thị trường truyền thống, cốt lõi, thế mạnh để tiếp tục tồn tại và phát triển; (2) Các Doanh nghiệp bảo hiểm lớn tiếp tục chiếm ưu thế trong thời kỳ khó khăn và có thể dẫn tới quá trình tự tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm để vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển (hiện đã có một doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sẽ xúc tiến giải thể). Tuy nhiên điều này cũng nói lên rằng, thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa phát triển bền vững, không khai thác hết tiềm năng.

Thứ ba, tình trạng gian lận, trục lợi và một số hành vi khác đã có tác động ko tốt, cản trở sự phát triển của thị trường. Chẳng hạn một số doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tồn tại thiếu sót về quá trình nghiệp vụ, công tác thống trị tài chính; tách bóc quỹ chia lãi; bỏ ra trả quyền lợi và nghĩa vụ cho khách hàng hàng; chi bồi hay bảo hiểm; sử dụng cửa hàng đại lý và chi hoa hồng đại lý. Bên cạnh đó, hiện nay tượng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh (kể cả trong nội cỗ doanh nghiệp) cùng trục lợi bảo đảm có xu hướng gia tăng; công tác giải quyết và xử lý quyền lợi bảo hiểm ở một số trong những doanh nghiệp chậm trễ trễ, tạo nhiều trở ngại cho khách hàng, mất uy tín của người sử dụng và tác động đến đáng tin tưởng của ngành.


Triển vọng cải tiến và phát triển thị trường bảo đảm năm 2014

Năm năm trước vẫn tiếp tục là một năm khó khăn của nền tởm tế - xã hội thế giới nói chung, Việt nam nói riêng. Sự phục hồi của khiếp tế và cải thiện điều kiện sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Điều này tiếp tục là một thách thức ko nhỏ đối với sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh hiệu quả của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Tuy nhiên, điều này cũng có tính nhị mặt. Bởi tính cạnh tranh trên thị trường sẽ được đẩy lên cao hơn, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải đẩy mạnh vạc triển cả theo chiều sâu (nâng cao chất lượng) và phát triển thị trường để tìm hướng phát triển mới. Có thể điều này sẽ thúc đẩy quá trình tái cấu trúc một cách tự nhiên, theo qui luật của thị trường và sẽ có tác dụng làm mang lại thị trường phát triển lành mạnh hơn, hiệu quả rộng trong thời gian tới.

Có thể nói rằng, những năm 2014, mặc dù đã xuất hiện một số dấu hiệu tích cực từ chỉ số thu giá cả nhà nước, tuy vậy còn không rõ ràng và mới chỉ vào thời gian ngắn của những tháng đầu năm. Trong năm 2014 thị trường bảo hiểm Việt nam nói tầm thường nhiều khả năng sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn so với năm 2013, trong đó giảm tốc độ tăng trưởng có thể diễn ra cả đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ. Tốc độ tăng trưởng chung toàn thị trường có thể chỉ đạt ở mức một nhỏ số, vào đó tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tuy vẫn có thể đạt mức 2 nhỏ số, tuy vậy giảm xuống ở giữa 10% và 15%.

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo thị trường bảo hiểm trở nên tân tiến an toàn, kết quả và bền vững; tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu nhu ước bảo hiểm cho các lĩnh vực kinh tế và dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế - làng hội, cần lưu giữ ý đến một số vấn đề sau:

Thứ nhất, đối với cơ quan làm chủ nhà nước. Cần liên tiếp đẩy cấp tốc việc trả thiện những cơ chế, chủ yếu sách, tạo hành lang pháp lý thuận tiện cho sự cách tân và phát triển của thị phần bảo hiểm. Chẳng hạn như cơ chế chính sách về bảo đảm bảo lãnh; về tiêu chuẩn đánh giá, xếp nhiều loại doanh nghiệp bảo hiểm; về vấn đề xúc tiến bảo hiểm nhân lâu qua ngân hàng; sửa đổi, cơ chế phát triển bảo hiểm nhân lâu dành cho những người có các khoản thu nhập thấp...

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chiến thuật về tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng lộ trình đã được phê duyệt. Đặc biệt là bức tốc công tác quản lí lý, tính toán doanh nghiệp theo dụng cụ của pháp luật.

Thứ hai, thúc đẩy đầu bốn xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có quality cao, đặc biệt quan trọng trong nghành tính phí bảo đảm và trích lập dự phòng nghiệp vụ, thẩm định bảo hiểm, đánh giá và thống trị rủi ro.

Thứ ba, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp bảo hiểm tăng nhanh công tác tuyên truyền về bảo hiểm, túi tiền cho vấn đề phòng, chống các loại thiên tai, rủi ro nói chung, rủi ro tương quan đến bảo hiểm nói riêng, từ kia góp phần giảm thiểu thiên tai, giảm thiểu bỏ ra phí thiệt hai bởi thiên tai và rủi ro xảy ra.