1. Tư vấn xây dựng: lập dự án đầu tư, thống trị dự án, support lập hồ nước sơ đấu thầu, lập dự toán thù công trình xây dựng phát hành, kiểm định quality công trình xây dựng; xác định, reviews nguyên ổn nhân sự nỗ lực công trình xây dựng với lập phương án sửa chữa thay thế, gia rứa.

Construction Consulting: Establish investment project, project management, bidding document consultation, construction project estimation, construction project chất lượng accreditation; determining, assessing the reason of construction work và make plan lớn repair, reinforce.quý khách hàng sẽ xem: Thẩm tra giờ anh là gì

 

2. Thiết kế phong cách thiết kế những dự án công trình gia dụng với công nghiệp

Architectural design of civil & industrial construction work

3. Thiết kế cáp điện công trình điện lạnh, lên tiếng liên hệ loại công trình dân dụng cùng công nghiệp

Design electrical cable of refrigeration, communication works of civil và industrial construction work.

Bạn đang xem: Thẩm tra tiếng anh là gì

4. Thiết kế phong cách thiết kế công trình; thi công quy hoạch xây dựng

Design architecture of construction work; Design construction planning.

5. Thiết kế desgin công trình gia dụng với công nghiệp; dự án công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Architectural thiết kế of civil và industrial works, urban infrastructure works

6. Thiết kế desgin khối hệ thống cấp cho - thoát nước

7. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, con đường bộ.

Xem thêm: Bóng Đá Trực Tiếp Peru Vs Argentina, Link Sopcast Xem

Design và construct of bridge, road traffic works.

8. Thiết kế công trình chống cháy trị cháy công trình xây dựng

Design fire fighting system for construction works

9. Thđộ ẩm tra thiết kế

Examine the kiến thiết.

10. Thđộ ẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng

Examine cost estimation, total cost estimation of construction works.

11. Giám sát công tác desgin với hoàn thành dự án công trình dân dụng - công nghiệp

Supervising the construction works and completion of civil & industrial work

12. Giám sát công tác làm việc lắp đặt phần năng lượng điện cùng thiết bị điện dự án công trình dân dụng

Supervising the installation works of electrical component and electrical equipment of civil works.

13. Gisát hại xây đắp thiết kế công trình dân dụng cùng giao thông

Supervising the construction works of civil and transportation work.

14. Giám sát thi công sản xuất công trình lĩnh vực chế tạo với hoàn thành xong các loại dự án công trình cấp - thoát nước

Supervising the construction works và completion of water supply and drainage works.

15. Gisát hại công tác làm việc phát hành cùng triển khai xong công trình: Cầu đường bộ, Dân dụng - công nghiệp, Hạ tầng chuyên môn quần thể dân cư

Supervising construction works và completion of land bridge, civil - industrial, residential area infrastructure

16. Gigiết hại công tác làm việc desgin với hoàn thiện công trình xây dựng xử lý hóa học thải

17. Gisát hại công tác lắp đặt sản phẩm công nghệ dự án công trình chống cháy chữa cháy.

Supervising the installation works of fire fighting equipment.

18. Tư vấn chi tiêu, vận động cung ứng hình thức dịch vụ tài thiết yếu (trừ tư vấn tài chính, kế toán thù, pháp luật)

Investment consulting, financial service supporting activity (except financial, accounting, legal consulting)