Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Summer là gì

*
*
*

summer
*

summer /"sʌmə/ danh từ (kiến trúc) chiếc rầm ((cũng) summer-tree) mùa hạ, mùa hè (thơ ca) tuổi, xuân xanha man of twenty five summers: một thanh niên hai mươi nhăm xuân xanh (định ngữ) (thuộc) mùa hèsummer holidays: kỳ nghỉ mát hè nội động từ đi ngủ hè, đi nghỉ mát (ở núi, nghỉ ngơi bờ biển...) ngoại hễ từ chăn (vật nuôi) về mùa hè (ở núi...)
bộ cộngdầmGiải say mê EN: A main beam or girder, such as one spanning girts to tư vấn joists. Also, summertree.Giải mê say VN: Một xà hoặc dầm chủ yếu dỡ trụ.summer beam: dầm đỡ tườngsummer tree: dầm dọcdầm dọcrầmbreast summer: rầm đỡ tườngxà gỗLĩnh vực: toán và tinmáy cộng analogmáy cùng tương tựLĩnh vực: xây dựngxà (gỗ)place for resting in summernơi nghỉ đuối (vào mùa hè)summer air conditionermáy cân bằng một chiềusummer air conditioningđiều hòa không gian một chiềusummer air conditioningđiều hòa không khí mùa hèsummer air conditioning unitmáy ổn định không khí một chiềusummer air conditioning unitmáy đk không khí mùa hèsummer air coolinglàm lạnh bầu không khí mùa hèsummer beamlanhtô cửasummer cinemarạp chiếu phim mùa hèsummer comfort cooling systemhệ (thống) làm cho lạnh tiền tiến mùa hèsummer comfort zonevùng hiện đại nhất mùa hèsummer conditionsđiều khiếu nại mùa hèsummer cyclechu trình mùa hèsummer cyclesự quản lý và vận hành mùa hèsummer cyclevận hành mùa hèsummer dikeđê mùa hèsummer energynăng lượng mùasummer energynăng lượng mùa hèsummer freshetlũ hèsummer grade gasolinexăng cần sử dụng cho mùa hèsummer housenhà ngóng mátsummer load waterlinemớn nước chở hàng ngày hè (kết cấu tàu thủy)summer modechế độ vận hànhsummer modelàm bài toán trong mùa hèsummer monthscác tháng mùa hèsummer monthsthời kỳ mùa hèsummer oildầu mùa hèsummer premium gasolinexăng cao cấp

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): summer, midsummer, summery


Xem thêm: Súp Cá Hồi Bí Đỏ - Cách Làm Súp Bí Đỏ Cá Hồi Ngon Tuyệt

*

*

*

summer

Từ điển Collocation

summer noun

ADJ. last, next, this (coming) | early, late, mid-(also midsummer) | high Seville is scorching in high summer. | good, hot, scorching | dry, wet | Indian We had an Indian summer that year, very warm until October. (figurative) She seems to be enjoying an Indian summer of popularity.

SUMMER + NOUN temperature, weather | sun, sunlight, sunshine | rain/rains | breeze, gale, wind | sky | solstice | course, school | term There are two new courses being run in the summer term. | break, holiday, recess, vacation I went home for the summer holidays. | garden | flower | clothes, clothing, dress | collection, exhibition | Olympics, sports More information about SEASON
SEASON: have ~
Perhaps we will have a good summer this year.

spend summer/winter I spent the winter indoors.

~ approach The days become shorter & temperatures drop as autumn approaches.

~ arrive, begin, come Autumn arrived early that year.

winter sets in The aid must reach the refugees before winter sets in.

summer/winter pass, wear on, (come to an) over As the summer wore on food became scarce.

~ months summer/winter period spring/summer/winter time (also springtime, etc.) The museum is xuất hiện daily during the summer months. It was springtime và the slopes were ablaze with almond blossoms.

~ day/morning/night, etc. It"s hard to lớn sleep on hot summer nights.

during/in (the) ~ The wood is carpeted with bluebells in spring.

over the summer/winter The repairs will be carried out over the summer.

through/throughout (the) ~ The meat is salted so it keeps through the winter.

for (the) ~ She"s gone lớn Ireland for the summer.

the ~ of 2001, etc. The winter of 2001 was especially cold.

a summer"s/winter"s day/morning/night, etc. a lazy summer"s day

all summer/winter long It rained all summer long.

the height of summer the depths of winter He always wore a short-sleeved shirt, even in the depths of winter.