Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Regard to là gì

*
*
*

regard
*

regard /ri"gɑ:d/ danh từ mẫu nhìn sự quan tâm, sự chú ý, sự để ýto have no regard to facts: không lưu ý đến sự việc lòng yêu mến; sự kính trọngto have great regard for someone: cực kỳ kính quí ai (số nhiều) lời chúc tụng ((thường) dùng ở cuối bức thư)please give my best regards to your parents: mong muốn anh đưa giùm tới hai vắt nhà phần nhiều lời chúc tụng tốt đẹp tuyệt vời nhất của tôiwith kind regards, yours sincerely: xin được gửi đến anh phần nhiều lời chúc mừng thực lòng của tôiin (with) regards to về vấn đề, đối với vấn đề; về phầnin this regards về phương diện này, về lĩnh vực này, về điểm này ngoại hễ từ quan sát ((thường) + phó từ)to regard somebody intently: chú ý ai chầm chầmto regard something with suspicion: nhìn dòng gì bởi con mắt nghi ngờ coi như, coi như ((thường) đậy định) nhằm ý, lưu giữ ý, lưu trọng điểm đến (việc gì)not to lớn regard someone"s advice: không lưu ý đến lời răn dạy của ai có tương quan tới, dính dấp đến, dính dáng vẻ đến, có quan hệ tớithis matter does not regard me at all: vấn đề này chẳng dính dáng cho tôi một tí như thế nào cả
để ýin regard tođối cùng với vấn đềin regard tovề vấn đềradio communication regardbảo vệ media vô tuyếnregard ascoi nhưsymmetric with regard khổng lồ the axial planeđối xứng so với mặt phẳng trung tâm
*

Xem thêm: B2C Là Gì? Điểm Danh 7 Mô Hình Kinh Doanh B2C Trong Thương Mại Điện Tử

*

*

regard

Từ điển Collocation

regard noun

1 attention to/thought for sb/sth

ADJ. due, full, proper | scant | particular, specific

VERB + REGARD have (often law) When exercising its discretion, the court will have regard to lớn all the circumstances. | pay, show The manifesto pays scant regard to lớn green issues.

PREP. in/with ~ lớn I am writing with regard to your recent order. | without ~ for/to an attempt lớn plan the future of an industry without due regard khổng lồ market forces | ~ for a proper regard for human dignity

PHRASES in that/this regard I have nothing further lớn say in this regard (= in regard to lớn what has just been said). | a lack of regard a lack of regard for public safety | little/no regard for/to sb/sth

2 respect/admiration for sb

ADJ. considerable, great, high | insufficient, low | mutual | critical

VERB + REGARD have, hold sb/sth in I have the greatest regard for his abilities. He is held in the highest regard by his colleagues. | win The film has won critical regard in America.

3 regards: used to send greetings to sb

ADJ. best, kind, warm (all written) The letter ended, ‘Kindest regards, Felicity.’

VERB + REGARD convey, give (sb), send (sb) (written) David sends his warmest regards to lớn your parents.

PREP. ~ to (written) My regards to lớn your aunt (= please give my regards to your aunt).

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

regards|regarded|regardingsyn.: consider judge think ofant.: disregard