Tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp lớn siêu nhỏ, nhỏ dại và vừađược tư vấn chuyên mônbởiLuật sư Mai Tiến Dũng.Luật sư Mai Tiến Dũnglà nguyên lý sư điều hành doanh nghiệp Luật tnhh Practical Law - Đoàn nguyên tắc sư Tp. Hà Nội. Phương tiện sư Mai Tiến Dũng còn là một Đấu giá bán viên, quản lí tài viên, chuyên viên Thừa vạc lại, chuyên viên công chứng, phóng viên của Tạp chí fan cao tuổi, chuyên viên môi giới bất động sản nhà đất cao cấp.


Bài viết liên quan