Nhận xét Only If Là Gì – Nghĩa Của Từ Only If là chủ thể trong nội dung bây giờ của Shop chúng tôi. Đọc nội dung bài viết để hiểu chi tiết nhé.

Bạn đang xem: Only if là gì


Only if, if onlyOnly if được dùng trong câu điều kiện đặc biệt với mục đích nhấn mạnh. Thông thường ta để only trước động từ trong mệnh đề chính. Cụm if and only if còn có ý nhấn mạnh hơn đến việc chỉ mãi mãi một tài năng duy nhất.These can be used only if there is an emergency. He”ll come only if he”s ordered to.My children will only eat a breakfast cereal if they”ve seen it on TV first.You broke the law if and only if the agreement formed a legal contract.Ta có thể dùng if only trong câu điều kiện ko có thật để diễn tả sự hối tiếc hay ý muốn cầu, khát khao một điều gì đó.

quý khách đã xem: Only if là gì

If only I had an extra copy, I”d gladly give sầu it khổng lồ you. If only she had been wearing a seat belt, she could have survived the crash.Even if, even thoughTa dùng even if diễn tả một sự việc có tài năng xảy ra cơ mà dù có hay là không nó cũng không ảnh hưởng đến sự việc ở mệnh đề chính. Ta dùng even though diễn tả một sự việc đã xảy ra vẫn không hình ảnh hưởng đến sự việc khác đã xảy ra ở hiện tại hoặc quá khứ trong mệnh đề chính.We”ll have sầu a great time even if it rains. (It may rain, but it won”t stop us.) Even if British History wasn”t a required subject, I”d enjoy learning about it.We had a great time even though it rained. (It rained, but it didn”t stop us.) Even though Matthew never studies, he passes all the tests.UnlessTa dùng unless hàm ý “ngoại trừ trường hợp sau đây” hay “ngoại trừ nếu”. Unless được dùng để nhấn mạnh, đôi khi nó đồng nghĩa với if… not.He won”t come unless you ask hyên ổn. (He won”t come if you don”t ask hyên.) Unless there”s a miracle, I”ll have lớn ask for extra time to complete my report.Không dùng unless trong câu điều kiện ko có thật, khi có nguim nhân phủ định, giỏi khi mệnh đề chính bắt nguồn bằng then.If we hadn”t worked so hard, we would never have sầu finished the project on time.

Xem thêm: 99+Lời Chúc Sinh Nhật Vợ Yêu Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Vợ Hay Và Ý Nghĩa Vô Cùng

If he didn“t have such a big nose, he”d be handsome, (not Unless he had such a big nose, …)If they cannot agree on the terms of the contract, then a strike is inevitable.Whether (or not)Ta dùng whether cố kỉnh vì if khi có nhiều lựa chọn. Whether or not được dùng lúc một vào nhì lựa chọn có nghĩa phủ định.Whether we win or thất bại, we always enjoy playing. I love soup, whether it”s hot or cold.They are going to lớn sover relief supplies whether or not the fighting has ended.Whether it”s raining or not, they”re determined khổng lồ play golf tomorrow.If so, if not, etc.

Khi ta muốn nói đến một sự việc đã được đề cập trước đó, ta có thể rút gọn mệnh đề ifSome books may have missing pages. If so, they can be exchanged.Rules really must be enforced. If not, they can easily be ignored. (If the rules aren”t enforced …)