Nguyệt hằng,nguyệt hằng: vết sẹo trên tay vì một lần "hăng máu" với trọng trinh