BRAVOLAW gửi đến quý người sử dụng mẫu quyết định bổ sung ngành nghề sale công ty tiên tiến nhất theo nguyên tắc doanh nghiệp năm trước và thông tứ 78/2015. Quý khách đọc thêm các dịch vụ và chủng loại văn bạn dạng sau:

Dịch vụ bổ sung ngành nghề sale công ty cổ phần

Mẫu thông báo chuyển đổi ngành nghề tởm doanh


*

DANH MỤC 243 NGÀNH NGHỀ marketing CÓ ĐIỀU KIỆN


CÔNG TY CỔ PHẦN

—————-

Số: /QĐ- CÔNG TRÌNH VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

Hà Nội, tháng ngày năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh./.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

-Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày mon năm về việc: thay đổi đăng cam kết kinh doanh./.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: chuyển đổi đăng ký kinh doanh như sau:

Bổ sung ngành, nghề ghê doanh:

STTTên ngànhMã ngành
1Vận mua hành khách đường bộ trong nội thành, ngoài thành phố (trừ vận tải đường bộ bằng xe pháo buýt)

Chi tiết:

Vận tải quý khách bằng taxi

Vận tải du khách bằng xe lam, xe pháo lôi, xe máy

Vận tải du khách bằng xe pháo đạp, xe pháo xích lô và xe đơn giản khác

4931
2Vận thiết lập hành khách đường đi bộ khác

Chi tiết:

Vận tải quý khách bằng xe khách hàng nội tỉnh, liên tỉnh

4932
3

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết:

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi chuyên dụng

Vận tải hàng hóa bằng xe hơi loại không giống (trừ ô tô chuyên dụng)

Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe pháo thô sơ

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường đi bộ khác

4933
4Bốc xếp sản phẩm hóa5224
2. Sửa đổi Điều lệ Doanh nghiệp:Doanh nghiệp sẽ sửa thay đổi nội dung:

– bổ sung cập nhật ngành nghề marketing trong điều 2 Điều lệ

Thời điểm thay đổi đăng ký kết kinh doanh: là thời khắc được chống Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký marketing thay đổi.

Điều 2:  Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đôn đốc, kiểm tra, triển khai Quyết định này.

Xem thêm: Mẫu Nhà Ống 2 Tầng Kết Hợp Kinh Doanh 5X20 Ở Biên Hòa M199, Tư Vấn Thiết Kế Nhà Ống 2 Tầng Kết Hợp Kinh Doanh

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những phòng ban và những người dân liên quan chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Phòng ĐKKD;

– lưu lại VP.

TM ĐẠI. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGChủ tịch hội đồng quản trị

Bài viết liên quan