Bạn đang xem: Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh

*
*
*
*

Xem thêm: Chi Phí Chung Là Gì ? Những Thông Tin Liên Quan Tới Chi Phí Chung

*

Danh Mục hồ nước Sở Đăng ký kết Kinh Doanh

Bản sao hòa hợp lệ 1 trong những các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của công ty doanh nghiệp bốn nhân: minh chứng nhân dân hoặcHộ chiếu;Mục lục làm hồ sơ (ghi theo thiết bị tự trên);Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng dính hoặc nylon cứng không tồn tại chữ thực hiện cho mục đích khác);

Thành phần hồ sơ

Bản sao thích hợp lệ ra quyết định thành lập; Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp (hoặcGiấy ghi nhận đăng ký marketing và Giấy chứng nhận đăng ký kết thuếhoặcGiấy ghi nhận đăng ký marketing và đk thuế); điều lệ (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là công ty nước);Bản sao đúng theo lệ một trong những các sách vở và giấy tờ chứng thực cá thể còn hiệu lực hiện hành của người đại diện thay mặt theo pháp luật, người thay mặt đại diện theo ủy quyền:Cá nhân gồm quốc tịch Việt Nam: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.Cá nhân bao gồm quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho tất cả những người được ủy quyền (tham khảo ngôn từ ủy quyền tại Điều 48 nguyên tắc Doanh nghiệp);Văn phiên bản xác dìm vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền so với công ty marketing ngành, nghề mà lại theo luật pháp của luật pháp phải bao gồm vốn pháp địnhBản sao đúng theo lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty marketing ngành, nghề mà lại theo vẻ ngoài của luật pháp phải có chứng từ hành nghềMục lục hồ sơ (ghi theo đồ vật tự trên);Bìa làm hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng manh hoặc nylon cứng không tồn tại chữ áp dụng cho mục đích khác).

Thành phần hồ nước sơ

Bản sao hòa hợp lệ một trong các các sách vở chứng thực cá thể hoặc pháp nhân còn hiệu lực thực thi hiện hành của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:Cá nhân tất cả quốc tịch Việt Nam: chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu.Nếu member là tổ chức:Quyết định thành lập;Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký marketing và Giấy ghi nhận đăng ký thuế hoặc Giấy ghi nhận đăng ký sale và đk thuế).Một vào các sách vở và giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trêncủa người đại diện thay mặt theo ủy quyền và đưa ra quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo ngôn từ ủy quyền tại Điều 48 hiện tượng Doanh nghiệp).Văn phiên bản xác thừa nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền so với công ty marketing ngành, nghề nhưng mà theo cách thức của quy định phải có vốn pháp địnhBản sao đúng theo lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề nhưng theo điều khoản của điều khoản phải có chứng từ hành nghềMục lục hồ sơ (ghi theo sản phẩm tự trên);Bìa làm hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng tanh hoặc nylon cứng không tồn tại chữ thực hiện cho mục đích khác).

4. Hồ nước Sơ ra đời Công Ty Cổ Phần

Thành phần hồ nước sơ

Bản sao hòa hợp lệ 1 trong các sách vở và giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực thực thi hiện hành của toàn bộ cổ đông sáng sủa lập, người đại diện theo pháp luật:Cá nhân tất cả quốc tịch Việt Nam: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.Nếu người đóng cổ phần sáng lập là tổ chức:Quyết định thành lập;Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế hoặc Giấy ghi nhận đăng ký marketing và đk thuế).Một vào các giấy tờ chứng thực cá thể theo khoản 4.1 nêu trêncủa người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền khớp ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 chính sách Doanh nghiệp).Văn bản xác nhấn vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền đối với công ty marketing ngành, nghề mà lại theo phương tiện của điều khoản phải có vốn pháp địnhBản sao vừa lòng lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá thể nếu công ty kinh doanh ngành, nghề nhưng theo mức sử dụng của lao lý phải có chứng chỉ hành nghềMục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng tanh hoặc nylon cứng không tồn tại chữ áp dụng cho mục đích khác).