nắm tắt ngôn từ VB cội Tiếng Anh hiệu lực VB liên quan Lược đồ câu chữ MIX download về
Đăng nhập tài khoản viagrapricewww.com cùng đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm tra của quản lý thị trường

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
chia sẻ qua:
*
*

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

Số: 08/2018/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày thứ 2 tháng 05 năm 2018


THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG trong HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG


Căn cứ phương pháp Xử lý phạm luật hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh làm chủ thị trường ngày thứ 8 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của cục Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày thứ tư tháng 11 năm năm nhâm thìn của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những Điều của Pháp lệnh thống trị thị trường;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 mon 7 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số Điều và giải pháp thi hành luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ được sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành nguyên tắc Xử lý vi phạm hành chính;


Theo kiến nghị của viên trưởng Cục quản lý thị trường,

Bộ trưởng cỗ Công Thương phát hành Thông tứ sửa đổi, bổ sung cập nhật quy định về mẫu mã biên bản, quyết định sử dụng trong vận động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chủ yếu của cai quản thị trường.


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tứ số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương mức sử dụng về mẫu mã biên bản, quyết định sử dụng trong vận động kiểm tra với xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu của thống trị thị trường
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:“Điều 3. Các mẫu ấn chỉ ban hành kèm theo1. Mẫu ấn chỉ in sẵn thực hiện trong chuyển động kiểm tra, xử lý vi phạm hành thiết yếu của thống trị thị ngôi trường gồm tất cả 15 mẫu Quyết định, 15 mẫu Biên bạn dạng và 02 mẫu mã biểu dùng bình thường được phát hành kèm theo Phụ lục 1 Thông tư này cùng với quy bí quyết như sau:a) chủng loại ấn chỉ theo mẫu được in trên chứng từ trắng đậy vân hoa văn kháng làm mang mờ màu xoàn nhạt, dòng chữ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG in chéo và bóng chìm phù hiệu cai quản thị trường, mặt sau tráng mực cacbon, kích cỡ 210 x 297 mm (khổ giấy A4). Phía trên ở vị trí chính giữa đầu trang ấn chỉ in phù hiệu đủ màu của quản lý thị trường. Chữ trên liên 1 in màu đen, liên 2 in màu xanh, liên 3 với liên 4 in màu sắc tím. Mỗi nhiều loại ấn chỉ được đóng góp thành quyển, với nhiều số, từng số có nhiều liên, bao gồm liên nhiều trang cùng in sẵn số nhảy màu đỏ ở góc trái phía bên trên của số ấn chỉ;b) trong trường vừa lòng xử phạt tổ chức triển khai hoặc cá thể có những hành vi vi phạm luật hành chính mà ko đủ không gian để ghi nội dung xử phạt theo phương pháp hoặc trường hòa hợp xử vạc cần nhiều hơn nữa 04 liên bạn dạng chính đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính (MQĐ10) thì người có thẩm quyền xử phạt hoàn toàn có thể căn cứ mẫu mã này để thiết lập nội dung ra quyết định xử phân phát theo qui định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều này;c) Số của ấn chỉ in sẵn gồm hai phần, quy định cụ thể như sau: phần trước tiên có tám (08) chữ số là dãy số thoải mái và tự nhiên theo trình từ từ nhỏ dại đến lớn bắt đầu từ số 00000001 và được có sẵn trên từng nhiều loại ấn chỉ; phần trang bị hai gồm ký hiệu viết tắt tên loại văn bản; hai phần được nối với nhau bằng dấu sổ chéo(/).2. Mẫu ấn chỉ trường đoản cú in thực hiện trong hoạt động kiểm tra, xử lý phạm luật hành chính của làm chủ thị ngôi trường gồm bao gồm 14 mẫu mã Quyết định, 05 mẫu Biên bản được ban hành kèm theo Phụ lục 2 Thông bốn này với quy cách như sau:a) các mẫu ấn chỉ từ bỏ in được tùy chỉnh nội dung trên sản phẩm công nghệ vi tính, in ở khổ giấy A4, rất có thể thức cùng kỹ thuật trình diễn văn bạn dạng theo mức sử dụng của điều khoản về thể thức với kỹ thuật trình diễn văn bạn dạng hành chính;b) Số của ấn chỉ từ in gồm hai phần, quy định rõ ràng như sau: phần đầu tiên có tám (08) chữ số, tất cả hai chữ số đầu là số hiệu của cơ quan quản lý thị trường cung cấp tỉnh, trừ trường vừa lòng văn phiên bản do cơ quan thống trị thị trường làm việc trung ương phát hành ký hiệu là TW; nhì chữ số tiếp sau là mã số của đối chọi vị làm chủ thị trường trực thuộc ban hành văn bản; tư chữ số tiếp theo sau là hàng số tự nhiên theo trình từ từ bé dại đến lớn, ban đầu từ số 0001 vào ngày đầu năm và hoàn thành vào ngày 31 mon 12 hằng năm; phần đồ vật hai có ký hiệu viết tắt tên nhiều loại văn bản; hai phần được nối cùng với nhau bằng dấu sổ chéo cánh (/)”
2. Bổ sung điểm c Khoản 6 Điều 5 như sau:“c) Trường hòa hợp liên 2 ấn chỉ đang lập nhưng lại không có đối tượng người dùng để giao vì vì sao khách quan lại thì lưu lại tại quyển ấn chỉ.”
3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 8 như sau:“Điều 8. Cai quản phát hành, áp dụng ấn chỉ từ bỏ in và những mẫu văn phiên bản hành chính khác1. Căn cứ vào diễn biến của vụ vấn đề kiểm tra, xử lý vi phạm luật hành chính, người có thẩm quyền của cơ quan, 1-1 vị cai quản thị ngôi trường hoặc người đang thụ lý làm hồ sơ vụ việc sử dụng mẫu ấn chỉ tất cả liên quan, trường đoản cú soạn thảo trên thứ tính vừa đủ các nội dung cân xứng theo mẫu để in trên trang bị in và đóng dấu phát hành.2. Bạn đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị làm chủ thị trường có nhiệm vụ phân công công chức chăm trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách theo dõi việc phát hành những mẫu ấn chỉ tự in.3. Ngoài các mẫu ấn chỉ vẻ ngoài tại Thông tứ này, căn cứ các quy định của luật pháp và yêu thương cầu công tác làm việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan quản lý thị ngôi trường ở tw và tại những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mẫu những văn bạn dạng hành bao gồm khác để áp dụng thống độc nhất vô nhị trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành thiết yếu của nội cỗ cơ quan tiền mình.”
2. Thông bốn này sửa chữa thay thế Thông tứ số 13/2015/TT-BCT ngày 16 mon 6 năm năm ngoái của bộ trưởng Bộ công thương sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 mon 10 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Công Thương luật pháp về mẫu biên bản, đưa ra quyết định sử dụng trong chuyển động kiểm tra và xử phạt phạm luật hành thiết yếu của làm chủ thị trường
3. Bãi bỏ Điều 11 của Thông tứ số 18/2016/TT-BCT ngày 31 mon 8 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Công Thương nguyên lý về thẻ kiểm tra thị phần và sửa đổi, bổ sung cập nhật nội dung một số trong những mẫu biên bản, ra quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt phạm luật hành chính của lực lượng cai quản thị trường.

Xem thêm: Niên Hạ Là Gì - Các Thể Loại Đam Mỹ Cần Biết


4. Chánh văn phòng và công sở Bộ, cục trưởng Cục thống trị thị trường, Thủ trưởng những đơn vị trực trực thuộc Bộ, chủ tịch Sở Công Thương, chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và công chức cơ quan cai quản thị trường những cấp có trọng trách tổ chức thực hiện Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng bao gồm phủ, những Phó Thủ tướng; - công sở Tổng túng thư; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Viện Kiểm liền kề nhân dân tối cao; - tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - những Thứ trưởng bộ Công Thương; - Cục kiểm soát văn phiên bản QPPL (Bộ tứ pháp); - cục QLTT tỉnh, tp trực trực thuộc TƯ; - Công báo; - Website thiết yếu phủ; - Website cỗ Công Thương; - Lưu: VT, PC, QLTT (05).

BỘ TRƯỞNG nai lưng Tuấn Anh


PHỤ LỤC I.

CÁC MẪU, BIỂU IN SẴN trong HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH(Ban hành tất nhiên Thông tư số 08/2018/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của cục trưởng bộ Công Thương)


Mã số

Mẫu biểu

Ký hiệu

1. MẪU QUYẾT ĐỊNH

MQĐ01

Quyết định kiểm tra việc chấp hành điều khoản trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

QĐ-KT

MQĐ02

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định kiểm tra câu hỏi chấp hành điều khoản trong sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ

QĐ-SĐBSKT

MQĐ03

Quyết định khám tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính

QĐ-KN

MQĐ04

Quyết định khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theo thủ tục hành chính

QĐ-KPTĐV

MQĐ05

Quyết định thăm khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

QĐ-KNCG

MQĐ06

Quyết định trợ thời giữ tín đồ theo thủ tục hành chính

QĐ-TGN

MQĐ07

Quyết định tạm duy trì tang vật, phương tiện, giấy tờ theo giấy tờ thủ tục hành chính

QĐ-TGTV

MQĐ08

Quyết định kéo dài hoặc gia hạn thời hạn tạm giữ lại tang vật, phương tiện, sách vở theo giấy tờ thủ tục hành chính

QĐ-KDTGTV

MQĐ09

Quyết định kéo dài hoặc gia hạn thời hạn thẩm tra, xác minh

QĐ-KDTTXM

MQĐ10

Quyết định xử phạt phạm luật hành chính

QĐ-XPVPHC

MQĐ11

Quyết định xử phạt vi phạm hành bao gồm theo giấy tờ thủ tục xử phạt ko lập biên bản

QĐ-XPKLBB

MQĐ12

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ tạm giữ lại theo giấy tờ thủ tục hành chính

QĐ-TLTVPT

MQĐ13

Quyết định tịch kí tang vật, phương tiện đi lại hoặc tiêu hủy tang vật phạm luật hành chính

QĐ-TTTHTV

MQĐ14

Quyết định vận dụng biện pháp khắc chế hậu quả

QĐ-KPHQ

MQĐ15

Quyết định thêm chính, sửa đổi, bổ sung, trợ thì đình chỉ thi hành, bỏ bỏ một trong những phần hoặc toàn bộ quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

QĐ-SĐHBĐC

2. MẪU BIÊN BẢN

 

MBB01

Biên bản kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

BB-KT

MBB02

Biên phiên bản lấy chủng loại sản phẩm, hàng hóa

BB-LM

MBB03

Biên bạn dạng khám tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính

BB-KN

MBB04

Biên bạn dạng khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

BB-KPTĐV

MBB05

Biên bản khám nơi chứa giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

BB-KNCG

MBB06

Biên phiên bản bàn giao tín đồ bị tạm giữ theo giấy tờ thủ tục hành chính

BB-BGNTG

MBB07

Biên bản tạm giữ lại tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính

BB-TGTV

MBB08

Biên phiên bản niêm phong tang vật, phương tiện, sách vở và giấy tờ bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

BB-NP

MBB09

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện, sách vở bị tạm giữ theo giấy tờ thủ tục hành chính

BB-MNP

MBB10

Biên phiên bản vi phạm hành chính

BB-VPHC

MBB11

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, sách vở tạm giữ lại theo giấy tờ thủ tục hành chính

BB-TLTVPT

MBB12

Biên phiên bản tịch thu tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

BB-TTTVPT

MBB13

Biên bạn dạng tiêu hủy hoặc cách xử lý tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

BB-THXLTV

MBB14

Biên bản về bài toán tổ chức, cá nhân vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Bài viết liên quan