*

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG - BỘ CÔNG THƯƠNG

(Theo quyết định số Số: 34/2018/QĐ-TTg, ngày 10 mon 8 năm 2018 của Thủ tướng cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Tổng Cục làm chủ thị trường)

* Vị trí với chức năng

1. Tổng cục quản lý thị ngôi trường là tổ chức triển khai trực thuộc bộ Công Thương, thực hiện tác dụng tham mưu, giúp bộ trưởng Bộ Công Thương cai quản nhà nước và tổ chức triển khai thực thi luật pháp về phòng, chống, xử lý những hành vi sale hàng hoá nhập lậu; sản xuất, sắm sửa hàng giả, mặt hàng cấm, sản phẩm hoá không rõ xuất phát xuất xứ; hành động xâm phạm quyền thiết lập trí tuệ; hành vi vi bất hợp pháp luật chất lượng lượng, đo lường, giá, an ninh thực phẩm; hành động vi phi pháp luật về bảo đảm quyền lợi khách hàng và những hành vi gian lận thương mại theo cơ chế pháp luật.

2. Tổng cục quản lý thị trường bao gồm tư cách pháp nhân, nhỏ dấu cóhình Quốc huy, thông tin tài khoản riêng tại Kho bội nghĩa Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Luật quản lý thị trường 2018

* nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình bộ trưởng Bộ công thương để trình thiết yếu phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ xem xét, quyết định:

a) dự án công trình luật, dự thảo quyết nghị của Quốc hội, dự án pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của chủ yếu phủ; dự thảo quyết định, thông tư của Thủ tướng chính phủ nước nhà về tổ chức và hoạt động vui chơi của lực lượng quản lý thị trường; về chế độ, chế độ đối cùng với công chức thống trị thị trường;

b) Chiến lược, chương trình phương châm quốc gia, chương trình hành động, kế hoạch cải tiến và phát triển dài hạn, đề án, dự án công trình quan trọng, dự thảo báo cáo về tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của lực lượng quản lý thị trường.

2. Trình bộ trưởng Bộ công thương nghiệp xem xét, quyết định:

a) Dự thảo thông tư, quyết định, thông tư và những văn phiên bản khác về tổ chức triển khai và buổi giao lưu của lực lượng làm chủ thị trường; về công tác làm việc kiểm tra, đương đầu chống các hành vi vi phi pháp luật về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị phần và các nghành nghề khác theo pháp luật của pháp luật, về chế độ, chế độ đối cùng với công chức làm chủ thị trường trực thuộc thẩm quyền của bộ trưởng;

b) Kế hoạch vận động hàng năm hoặc theo tiến trình của Tổng cục;

c) đề xuất biện pháp quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của lực lượng cai quản thị trường.

3. Phát hành văn phiên bản hướng dẫn siêng môn, nghiệp vụ, văn bản theo biện pháp của quy định thuộc phạm vi làm chủ của Tổng cục.

4. Tổ chức tiến hành các văn phiên bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của lực lượng thống trị thị trường; về chế độ, chế độ đối với công chức làm chủ thị trường sau khi được cấp bao gồm thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

5. Tổ chức triển khai các trách nhiệm về kiểm tra, thanh tra siêng ngành, xử lý phạm luật hành bao gồm theo mức sử dụng của pháp luật:

a) Chỉ đạo, khuyên bảo và thực hiện vận động kiểm tra, thanh tra siêng ngành, chống chọi chống các hành vi vi phi pháp luật vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của lực lượng thống trị thị trường;

b) Áp dụng các biện pháp nhiệm vụ phục vụ chuyển động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính;

c) thu thập tài liệu, bệnh cứ, rước mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện đi lại có dấu hiệu vi phạm, trưng ước giám định, kiểm nghiệm vật mẫu là hàng hóa, tài liệu, giấy tờ, minh chứng liên quan đến vi bất hợp pháp luật của tổ chức, cá nhân;

d) Xử lý vi phạm luật hành chính;

đ) chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể trong vận động kiểm tra, thanh tra siêng ngành, xử lý phạm luật hành chính.

6. Khám nghiệm nội bộ, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo; giải pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất cấp tất cả thẩm quyền cách xử trí hành vi vi phạm pháp luật tương quan đến lực lượng cai quản thị trường theo cách thức của pháp luật; phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực và thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện tài sản, kinh phí đầu tư được giao theo giải pháp của pháp luật.

7. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định về các nghành thuộc phạm vi thống trị của Tổng cục.

8. Tổ chức tích lũy thông tin, phân tích, tấn công giá, dự báo thực trạng để tham mưu, đềxuấtvớicấpcóthẩm quyềnáp dụng những biện pháp chống ngừa, đấu tranh so với các hành vi vi phạm pháp luật.

9. Xây dựng, vận hành và phát triển khối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về làm chủ địa bàn, tác dụng kiểm tra, thanh tra chăm ngành, xử lý vi phạm hành chính, các đại lý dữ liệu cai quản nhân sự, tài sản và cơ sở tài liệu khác phục vụ hoạt động của lực lượng làm chủ thị trường theo phân công của bộ trưởng và giải pháp pháp luật; tổng hợp, báo cáo kết trái kiểm tra, thanh tra siêng ngành, xử lý phạm luật hành bao gồm của lực lượng cai quản thị ngôi trường vớicấpcóthẩm quyền.

10. Tổ chức triển khai nghiên cứu, vận dụng khoa học và công nghệ, cách thức quản lý tiên tiến và phát triển trong hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

11. Thống trị tổ chức bộ máy, biên chế; cung cấp Thẻ kiểm tra thị trường cho công chức làm nhiệm vụ kiểm tra thị phần theo điều khoản pháp luật; tổ chức tiến hành và kiểm tra lực lượng cai quản thị trường triển khai quy định về tổ chức, tiêu chuẩn chỉnh công chức, chính sách trang phục, phù hiệu, cấp cho hiệu, cờ hiệu, đại dương hiệu, ấn chỉ và Thẻ đánh giá thị trường.

12. Thực hiện chính sách tiền lương và những chế độ, cơ chế đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi làm chủ của Tổng cục theo phân cấp của bộ trưởng bộ Công mến và chính sách của pháp luật.

13. Cai quản tài chính, tài sản và các nguồn lực không giống được giao theo phân cấp của cục trưởng bộ Công Thương và theo chế độ của pháp luật.

14. Thực hiện hoạt động hợp tác thế giới theo sự phân công của cục trưởng.

Xem thêm: Xem Trực Tiếp Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai Quảng Nam, Trực Tiếp Bóng Đá

15. Thống kê đơn vị nước về hoạt động quản lý thị trường.

16. Thực hiện các trách nhiệm khác do bộ trưởng liên nghành Bộ công thương giao cùng theo phương tiện của pháp luật.

* cơ cấu tổ chức tổ chức

1. Những tổ chức thống trị thị trường ở tw gồm:

a) công sở Tổng cục;

b) Vụ tổ chức triển khai cán bộ;

c) Vụ Tổng hòa hợp - kế hoạch - Tài chính;

d) Vụ chính sách - Pháp chế;

đ) Vụ điều tra - Kiểm tra;

e) viên Nghiệp vụ làm chủ thị trường.

Văn phòng Tổng cục có 03 phòng và Trung tâm tin tức truyền thông quản lý thị trường; cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có 04 phòng.

2. Những tổ chức làm chủ thị trường làm việc địa phương gồm:

a) Cục quản lý thị trường cung cấp tỉnh trực trực thuộc Tổng cục cai quản thị ngôi trường gồm: Cục thống trị thị ngôi trường tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; Cục làm chủ thị ngôi trường liên tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương.

Cục thống trị thị ngôi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 03 phòng; Cục cai quản thị ngôi trường thành phố hà nội thủ đô và Cục quản lý thị trường tp.hcm có không thật 04 phòng; Cục làm chủ thị ngôi trường liên tỉnh, tp trực thuộc tw có không thực sự 05 phòng;

b) Đội làm chủ thị trường cấp huyện trực nằm trong Cục làm chủ thị trường cấp tỉnh gồm: Đội cai quản thị ngôi trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc thành phố trực nằm trong trung ương; Đội làm chủ thị ngôi trường liên huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh, tp thuộc thành phố trực trực thuộc trung ương; Đội cai quản thị trường siêng ngành; Đội làm chủ thị trường cơ động.

Đội cai quản thị trường cấp cho huyện không tổ chức phòng;

c) Cục làm chủ thị trường cung cấp tỉnh với Đội cai quản thị trường cấp huyện gồm tư giải pháp pháp nhân, nhỏ dấu riêng với được mở tài khoản tại Kho bạc tình Nhà nước theo pháp luật của pháp luật.

* chỉ đạo Tổng cục

1. Tổng cục làm chủ thị trường bao gồm Tổng cục trưởng và không thực sự 04 Phó Tổng viên trưởng.

2. Tổng cục trưởng, Phó Tổng viên trưởng do bộ trưởng Bộ Công Thương té nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo mức sử dụng của pháp luật.

3. Tổng viên trưởng là bạn đứng đầu Tổng cục, phụ trách trước bộ trưởng Bộ công thương nghiệp và trước luật pháp về toàn bộ hoạt động của Tổng cục thống trị thị trường. Các Phó Tổng viên trưởng phụ trách trước Tổng cục trưởng với trước luật pháp về nghành nghề dịch vụ công tác được phân công phụ trách.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục thống trị thị trường trình bộ trưởng Bộ Công Thương giải pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức của những đơn vị thuộc Tổng cục; bửa nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, không bổ nhiệm người đứng đầu, cấp cho phó của bạn đứng đầu các tổ chức nằm trong Tổng viên theo giải pháp của luật pháp và phân cấp của cục trưởng bộ Công Thương.

* hiệu lực thi hành và pháp luật chuyển tiếp

1. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 12 mon 10 năm 2018 và sửa chữa Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2009 củaThủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục cai quản thị trường trực thuộc cỗ Công Thương.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, thu xếp tổ chức cỗ máy quản lý thị phần địa phương theo mục tiêu, lộ trình tiến hành tại Đề án thành lập và hoạt động Tổng cục làm chủ thị ngôi trường phê chuyên chú kèm theo đưa ra quyết định này;

b) gây ra Đề án thành lập và hoạt động 19 Cục thống trị thị trường tỉnh khác trình Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét, ra quyết định trước mon 12 năm 2019;

c) rà soát soát, giảm con số các Đội làm chủ thị trường cung cấp huyện xuống còn 376 Đội theo lộ trình cho năm 2020.

3. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương chịu trách nhiệm phối phù hợp với Bộ Công Thương triển khai chuyển giao nguyên trạng biên chế, trụ sở, cửa hàng vật chất của chi cục thống trị thị ngôi trường tỉnh, tp trực thuộc trung ương về cỗ Công Thương.

4. Các cơ quan quản lý thị trường sống địa phương ở trong Tổng cục quản lý thị trường thường xuyên sử dụng kinh phí đã được cấp hết năm ngân sách 2018 với quyết toán với ngân sách địa phương; xây dựng dự toán tổng phù hợp vào chi phí của bộ Công Thương từ năm giá thành 2019.

* tổ chức thực hiện

Bộ trưởng bộ Công Thương, bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, Tổng viên trưởng Tổng cục cai quản thị ngôi trường và các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.