Linh ka sinh năm bao nhiêu, chiều cao, cân nặng, đời tư được tiết lộ