Xin reviews Bản dịch Hướng dẫn thiết lập máy móc, thiết bị từ bỏ giờ đồng hồ Anh sang trọng Việt. Dịch giờ Anh Hướng dẫn lắp ráp máy móc là 1 trong những hình thức trong mảng dịch thuật chăm ngành nghệ thuật, cơ khí, điện-điện tử… của Dịch Thuật SMS.

Bạn đang xem: Lắp đặt tiếng anh


*

Dịch giờ Anh Hướng dẫn lắp ráp trang thiết bị là một trong những hình thức vào mảng dịch thuật chăm ngành chuyên môn của Dịch Thuật SMS.


Chúng tôi dấn dịch từ Anh thanh lịch Việt, Việt thanh lịch Anh cho những tài liệu:

lí giải thiết đặt và khởi rượu cồn (quickstart installation guide)hướng dẫn chạy thử (testing & commissioning instruction)trả lời quản lý (operation manual),gợi ý áp dụng thành phầm (user manual),lí giải bảo trì cùng giải pháp xử lý sự cố (maintenance và troubleshooting manual)…

Clichồng vào Dịch thuật lí giải áp dụng đồ đạc bởi giờ Anh giúp xem list vừa đủ những các loại tài liệu quản lý dành cho người sử dụng/nhân viên cấp dưới nghệ thuật cơ mà chúng tôi rất có thể dịch.

Để được báo giá dịch giờ đồng hồ Anh Hướng dẫn lắp ráp vật dụng móc hãy:

Bản dịch giờ Anh Hướng dẫn lắp ráp sản phẩm móc

Dưới phía trên là mẫu Bản dịch giờ Anh Hướng dẫn lắp ráp máy móc, thiết bị được dịch thuật bởi chính đội hình chuyên gia dịch tiếng Anh ngành chuyên môn của Dịch Thuật SMS.

Lưu ý: tư liệu chỉ mang tính tìm hiểu thêm.

Dịch giờ đồng hồ Anh Hướng dẫn lắp đặt trang bị móc

Để nhận giá dịch tư liệu khuyên bảo thêm đặt từ bỏ tiếng Anh hoặc thanh lịch giờ Anh:

ĐỪNG BỎ LỠ! Khám phá Kho bạn dạng dịch mẫu bậm bạp với trên 1.000 phiên bản dịch mẫu rất tốt của chúng tôi.
Xem nghỉ ngơi dạng văn bạn dạng thuần túy

Quichồng start installation guide

Hướng dẫn cài đặt khởi đụng nhanh

Cài đặt

1.1 Requirements. 3

1.1 Các yêu cầu

1.2 Brief mô tả tìm kiếm of individual components. 4

1.2 Mô tả nắm tắt những sản phẩm riêng rẽ biệt

1.3 Schematic representation of the system.. 5

1.3 Diễn giải sơ vật hệ thống

1.4 Step-by-step installation and commissioning instructions. 6

1.4 Các bước cài đặt và lý giải vận hành

1.5 HortiMaX-Go! control panel cabinet (controller) 8

1.5 Bảng tinh chỉnh HortiMaX-Go! (Sở điều khiển)

1.5.1 General information. 8

1.5.1 Thông tin chung

1.5.2 Location & connection requirements. 8

1.5.2 Yêu cầu địa điểm và kết nối

1.5.3 Connecting supply voltage (power supply) 8

1.5.3 Điện áp liên kết (cấp điện)

1.5.4 Fieldbus. 9

1.5.4 Bus ngôi trường

1.6 Smart Switches. 11

1.6 Công tắc thông minh

1.6.1 General information. 11

1.6.1 Thông tin chung

1.6.2 Smart Switch addresses. 12

1.6.2 Địa chỉ Công tắc thông minh

1.6.3 Location và connection requirements. 13

1.6.3 Vị trí cùng các trải nghiệm kết nối

1.6.4 Connecting equipment và contacts. 14

1.6.4 Thiết bị liên kết với những tiếp điểm

1.6.5 LED indications. 15

1.6.5 Chỉ dẫn đèn LED

1.7 MTV-Go! 17

1.7 MTV-Go!

1.7.1 General information. 17

1.7.1 Thông tin chung

1.7.2 Installation instructions. 17

1.7.2 Hướng dẫn gắn thêm đặt

1.7.3 Representative sầu location. 19

1.7.3 Vị trí tiêu biểu

1.8 Meteo-Go! 19

1.8 Meteo-Go!

1.8.1 General information. 19

1.8.1 Thông tin tầm thường

1.8.2 Location. 20

1.8.2 Vị trí

1.8.3 Sharing a weather station. 20

1.8.3 Chia sẻ trạm khí tượng

1.8.4 Network connection. 20

1.8.4 Kết nối mạng

2 Configuration. 22

Cấu hình

2.1 System Settings. 22

2.1 Cài đặt hệ thống

2.1.1 New Start 22

2.1.1 Khởi động mới

2.1.2 Scanning. 22

2.1.2 Quét

2.1.3 Configuration settings. 24

2.1.3 Cài đặt cấu hình

2.1.4 Location. 25

2.1.4 Vị trí

2.1.5 Network. 25

2.1.5 Mạng

2.1.6 Purple tiles. 26

2.1.6 Các hành lang cửa số tím

2.2 Climate controls. 27

2.2 Điều khiển khí hậu

2.2.1 Configuring the air vents và screens. 27

2.2.1 Cấu hình cửa ngõ thông gió với rèm chắn

2.2.2 Setting controls & periods. 28

2.2.2 Cài đặt tinh chỉnh và điều khiển với chu trình

2.3 Irrigation controls. 29

2.3 Điều khiển tưới tiêu

2.3.1 Assigning valves. 29

2.3.1 Gán van

2.3.2 Valves simultaneously. 29

2.3.2 Các van đồng thời

2.3.3 Calibrating the EC & pH sensors. 30

2.3.3 Hiệu chuẩn chỉnh các cảm ứng EC và pH (cảm biến điện hóa cùng độ pH)

2.3.4 Setting up flow sensor 30

2.3.4 Cài đặt cảm ứng lưu giữ lượng

1. InstallationCài đặt

1.1 Requirements

1.1 Các yêu thương cầu

The following components are required khổng lồ install the HortiMaX-Go!:

Để thiết đặt HortiMax-Go cần phải có các máy sau:

HortiMaX-Go! controller

Sở tinh chỉnh HortiMaX-Go!

HortiMaX-Go! Smart Switches

Công tắc Thông minc HortiMaX-Go!

2x 120Ω terminal resistance

2 trlàm việc kháng đầu cuối 120Ω

Bus cable, Mã Sản Phẩm ‘Cat5e’

Cáp thiết yếu, Model ‘Cat5e’

Cables between the system và Smart Switches. Cable diameter: AWG 24

Cáp giữa hệ thống và các Công tắc lý tưởng. Đường kính cáp:AWG 24

Supply voltage 110V-230V 50-60hz with Earth (Ground) connection

Điện áp mối cung cấp 110V-230V 50-60hz gồm nối khu đất

Power source(s) 24VDC

Nguồn điện một chiều 24V

1 HortiMaX MTV-Go! sensor unit per zone and 1 Meteo-Go! weather station locally or in the network

Một thứ cảm biến HortiMaX MTV-Go cho mỗi vùng và 1 trạm khí tượng Meteo-Go! trên địa bàn hoặc bên trên mạng.

Local network with DHCP.. router for shared weather data & Internet connection

Mạng nội cỗ cùng với router DHCP (bộ định tuyến đường DHCP) nhằm chia sẻ tài liệu khí hậu cùng liên kết Internet.

Calibration liquid for EC and pH sensors, if applicable

Chất lỏng hiệu chuẩn chỉnh cho các cảm biến EC cùng pH, nếu áp dụng

Required screwdrivers:

Tô-vít buộc phải có:

Phillips screwdriver PH1 for the sensor unit

Tô-vkhông nhiều Philips PH1 cho vật dụng cảm biến

Flat-blade screwdriver VDE flat 4.0 milimet for unlocking terminals (included with the MTV-Go! or FertiMiX-Go!)

Tô-vkhông nhiều 2 cạnh VDE 4,0milimet để toá các đồ vật đầu cuối (bao hàm MTV-Go! hoặc FertiMiX-Go!)

For installation of the control panel cabinets (switch cabinets), motor control units và other equipment: cables, mounting materials and various tools.

Để lắp đặt tủ tinh chỉnh (tủ công tắc), sản phẩm công nghệ điều khiển và tinh chỉnh động cơ và các đồ vật khác: sạc cáp, những đồ vật tư lắp ráp với các hình thức khác.

1.2 Brief description of individual components

1.2 Mô tả nắm tắt những lắp thêm riêng biệt

Image

Hình ảnh

Name

Tên

Description

Mô tả

HortiMaX-Go! control panelcabinet (controller)

Tủ tinh chỉnh HortiMaX-Go!

(cỗ điều khiển)

Panel cabinet with built-in HortiMaX-Go! panel PC, which runs the controllersoftware.

Tủ điều khiển và tinh chỉnh tích hợp screen máy vi tính HortiMaX-Go! chạy phần mềm điều khiển

HortiMaX FertiMiX-Go!

Thiết bị tưới phân HortiMaX FertiMiX-Go!

Dosing unit for mixing fertilizers, including HortiMaX-Go! controller.

Thiết bị định lượng để trộn phân bao hàm cỗ điều khiển HortiMaX-Go!

HortiMaX-Go!

Màn hình HortiMaX-Go!

Individual panel PC running HortiMaX-Go! controller firmware. Installation dimensions H118 x W196 milimet.

Màn hình laptop riêng rẽ chạy vi lịch trình tinh chỉnh HortiMaX-Go!

Kích thước đính đặt:Dài 118 x Rộng 196mm

HortiMaX-Go! Smart Switch

Công tắc lý tưởng HortiMaX-Go!

Switch for the automatic (computerized) & manual control of connected equipment. Various versions available.

Công tắc tinh chỉnh sản phẩm kết nối theo chính sách auto (lắp thêm tính) hoặc chính sách thủ công bằng tay.

Có sẵn những phiên phiên bản không giống nhau.

HortiMaX Meteo-Go!

Trạm khí tượng HortiMaX Meteo-Go!

All-in-one weather station for measuring solar radiation, temperature, humidity, wind direction, wind speed, rain & location.

Trạm khí tượng “toàn bộ trong một” nhằm đo phản xạ phương diện ttách, nhiệt độ, độ ẩm, phía gió, vận tốc gió, mưa và địa chỉ.

HortiMaX MTV-Go!

Cảm biến chuyển HortiMaX MTV-Go!

Sensor unit for measuring the temperature & humidity inside the greenhouse.

Thiết bị cảm biến nhằm đo ánh nắng mặt trời cùng nhiệt độ phía bên trong công ty kính (bên màng)

MTV-Go! Smart Switch

Công tắc logic MTV-Go!

Individual sensor unit board for MTV-Go!

Bảng thêm vật dụng cảm ứng riêng biệt đến MTV-Go!

Terminal resistor

Trở phòng đầu cuối

120 Ω resistor for closing the fieldbus.

Trsống kháng 120 Ω để đóng bus trường

Motor control units (MCB)

Thiết bị tinh chỉnh và điều khiển động cơ (MCB)

Switch boxes for increasing the power màn chơi of motors & other equipment or devices. May contain various Smart Switch models.

Hộp công tắc nguồn tinh chỉnh nhằm tăng nấc năng lượng điện mang lại động cơ với các máy hoặc thành phần khác. Có thể chứa được nhiều model Công tắc Thông minch.

Product insert

Tờ đọc tin sản phẩm

Insert included with every product. Contains essential information about the correct use of the sản phẩm.

Tờ rơi đi cùng với từng sản phẩm. Chứa hẹn biết tin cần thiết về vấn đề thực hiện đúng thành phầm.

Address list

Danh mục địa chỉ

List allowing you lớn specify which Smart Switches have been assigned lớn which addresses in the system.

Danh mục chất nhận được chúng ta xác định hầu như Công tắc lý tưởng đã có gán ảnh hưởng trong khối hệ thống.

1.3 Schematic representation of the system

1.3 Diễn giải sơ trang bị hệ thống

Every HortiMaX-Go! configuration is designed in a modular fashion according to the principles below. For the sake of clarity, the example below includes only a limited number of Smart Switches. Since the HortiMaX-Go! is a modular system, every system will vary both in the number of Smart Switches & the number of HortiMaX-Go! controllers. The FertiMiX-Go! is always equipped with its own controller.

Mỗi cấu hình HortiMax-Go! có thiết kế kiểu mô-đun theo nguyên tắc dưới đây. Để rõ nét, ví dụ dưới chỉ gồm một trong những lượng số lượng giới hạn các Công tắc tối ưu. Bởi bởi vì HortiMaX-Go là 1 trong khối hệ thống mô-đun đề nghị mỗi khối hệ thống sẽ không giống nhau cả về số lượng Công tắc Thông minh với số lượng bộ điều khiển HortiMaX-Go! Sở điều khiển và tinh chỉnh của thứ tưới phân FertiMiX-Go! luôn luôn được sản phẩm công nghệ đi kèm theo.

No.

STT

Description

Mô tả

1HortiMaX-Go! controller (control panel cabinet)

Bộ tinh chỉnh và điều khiển HortiMaX-Go! (tủ điều khiển)

2Meteo-Go!/Alarm Smart Switch

Công tắc Meteo-Go!/Chình ảnh báo

3Meteo-Go! weather station

Trạm khí tượng Meteo-Go!

4MTV-Go! sensor unit for measuring temperature & humidity

Thiết bị cảm biến MTV-Go đo nhiệt độ cùng độ ẩm

5Ventilation Smart Switch

Công tắc Thông gió

6Vent motor

Động cơ thông gió

7Heating Smart Switch

Công tắc sưởi ấm

8Pipe heating

Bộ gia nhiệt

9HortiMaX-Go! Cloudbox

Lưu trữ đám mây HortiMaX-Go!

10Smartphone

Điện thoại thông minh

11Tablet device

Máy tính bảng

AFieldbus network (RS485)

Mạng bus ngôi trường (RS485)

BLocal network – LAN Backbone

Mạng nội bộ – Mạng LAN

CInternet (router)

Kết nối Internet (router-cỗ định tuyến)

1.4 Step-by-step installation và commissioning instructions

1.4 Các bước thiết đặt cùng gợi ý vận hành

 

Step

Bước

Description

Mô tả

1Unpaông xã the required materials and kiểm tra for defects.

Msống kiện các vật liệu quan trọng cùng kiểm tra không nên sót.

2Examine the descriptions included with the equipment.

Kiểm tra các bản thể hiện đi kèm cùng với thiết bị

3Assign addresses khổng lồ all Smart Switches using the instructions provided on the address menu, zone và product stickers.

Sử dụng gợi ý được cung cấp bên trên hạng mục can hệ, vùng cùng nhãn thành phầm để gán can hệ cho tới tất cả những công tắc hoàn hảo

4Install the control panel cabinet(s) và motor control units và mount the Smart Switches in the desired locations.

Lắp đặt tủ điều khiển và tinh chỉnh, những thứ điều khiển và tinh chỉnh bộ động cơ với đính thêm các công tắc nguồn lý tưởng lên những vị trí mong ước.

5Use the bus cable (type: Cat 5E ) khổng lồ connect the Smart Switches & the controller in series. Install terminal resistors on the first and the last Smart Switch.

Nối các công tắc lý tưởng cùng bộ tinh chỉnh thông liền bằng cáp chính (kiểu: Cat 5E). Lắp các chống trở đầu cuối trước và các công tắc sáng ý sau.

6Connect the 24VDC power supply/supplies, then connect the ‘signal ground’ khổng lồ the earth (ground) of the control panel cabinet(s).

Nối cỗ mối cung cấp một chiều 24V, tiếp đến nối đầu nối bao gồm cam kết hiệu nối khu đất phía trong gầm tủ tinh chỉnh và điều khiển cùng với đất.

7Activate the HortiMaX-Go! and the Smart Switches by switching on the supply voltage.

Bật công tắc nguồn năng lượng điện áp nhằm kích hoạt HortiMaX-Go cùng các công tắc tối ưu.

8As the system has yet lớn be configured, the HortiMaX-Go! display will show the boot menu ‘new start’. Select the desired language & system of units (Metric or US Custom) and confirm your selections.

Lúc khối hệ thống không được cấu hình, màn hình hiển thị HortiMaX-Go! sẽ hiển thị menu khởi rượu cồn ‘khởi cồn mới’. Chọn ngôn từ mong muốn cùng khối hệ thống các đơn vị (Tùy chỉnh theo hệ Mét hoặc hệ Mỹ) và xác nhận chắt lọc của công ty.

9Tap the ‘Play’ button on the Scan screen. The system will detect the connected Smart Switches automatically.

Nhấn vào nút ‘Play’ (chạy) bên trên screen quét. Hệ thống sẽ phát hiện các Công tắc tối ưu đã làm được tự động kết nối.

10Cheông chồng whether all the connected Smart Switches are in the address danh mục and there are no address conflicts or other problems.

Kiểm tra xem toàn bộ các Công tắc hoàn hảo đã có được liên kết bên trong hạng mục can hệ với không tồn tại xung tự dưng can hệ tuyệt những sự việc khác hay là không.

11Disable any valves & start contacts that are not connected & disable any valve groups that are not required.

Vô hiệu hóa những van và các công tắc nguồn khởi đụng bị ngắt, vô hiệu hóa hóa các team van không được thử khám phá.

12Configure the system settings, such as location, time và IPhường address.

Cấu hình cấu hình thiết lập hệ thống, ví dụ như địa điểm, thời hạn và ảnh hưởng IP.

13Configure all the connected ‘open-close’ systems by programming the required settings, such as the run times & opening directions.

Lập trình setup quan trọng để thông số kỹ thuật toàn bộ khối hệ thống đóng-msống sẽ kết nối, như các tiếng chạy với hướng msống.

14Calibrate the EC and pH sensors with the calibration fluid provided. Follow the calibration instructions on the display.

Dùng hóa học lỏng hiệu chuẩn được cung cấp nhằm hiệu chỉnh các cảm ứng EC với pH. Tuân theo hướng dẫn hiệu chỉnh trên màn hình.

1.5 HortiMaX-Go! control panel cabinet (controller)

1.5 Tủ tinh chỉnh HortiMaX-Go! (Sở điều khiển)

1.5.1 General information

1.5.1 Thông tin chung

The HortiMaX-Go! control panel cabinet contains a panel PC, a Smart Switch with an alarm output and a weather station connection.

Tủ tinh chỉnh HortiMaX-Go! gồm một màn hình máy vi tính, một Công tắc hợp lý bao gồm cổng đầu ra chú ý cùng một đầu nối với trạm khí tượng

1.5.2 Location và connection requirements

1.5.2 Vị trí cùng trải nghiệm kết nối

Bear in mind the following when choosing a location for the HortiMaX-Go! control panel cabinet:

Những điều cần ghi ghi nhớ Lúc lựa chọn địa điểm mang lại tủ điều khiển và tinh chỉnh HortiMaX-Go!

Make sure the cabinet is easy to access.

Đảm bảo chắc chắn là dễ ợt thao tác với tủ

Keep the cabinet out of direct sunlight, so the display is easy to read.

Giữ tủ tránh ngoài tia nắng thẳng, nhằm dễ ợt đọc screen.

Keep out of reach of rain, condensation water và sprinkler irrigation.

Giữ tủ rời xúc tiếp cùng với nước mưa, nước ngưng tụ với nước tưới xịt vào.

Do not exceed the maximum field bus length (500 metres).

Không quá thừa chiều lâu năm bus trường buổi tối nhiều (500m)

1.5.3 Connecting supply voltage (power supply)

1.5.3 Điện áp kết nối (cấp cho điện)

The connection value of the cabinet’s supply voltage is 110-230V, 50-60Hz. Proper earthing (grounding) is required. The cabinet’s power supply is 24VDC with 1.8A.

Giá trị điện áp nguồn vào của tủ điều khiển và tinh chỉnh là 110-230V, 50-60Hz. Phải nối đất đúng đề xuất. Sở nguồn một chiều của tủ là 24V với 1,8A.

1.5.4 Fieldbus

1.5.4 Bus ngôi trường (Hệ thống truyền thông công nghiệp áp dụng bộc lộ sốMạng công nghiệp)

Communication with & between the Smart Switches occurs via a fieldbus. In order to lớn prsự kiện communication problems, the cables must be connected correctly. Use CAT5e cables lớn connect the Smart Switches to each other as follows:

Truyền thông thân các công tắc hợp lý xảy ra thông qua 1 bus trường. Nối đúng các sạc cáp để tránh các lỗi media. Dùng các sạc cáp CAT5E để nối các Công tắc lý tưởng với nhau nlỗi sau:

Thiết bị điều khiển và tinh chỉnh động cơ (MCB) HortiMaX-Go!
(Tùy chọn)
Sở mối cung cấp 24V DC
Sở nguồn 24V DC
Cam
Cam/Trắng
CAT5E

When you connect the Smart Switches series, there should be no branches in the bus communication. Use the orange wire for connection ‘A’ & the orange-White wire for connection ‘B’. Never use two twisted pairs of wires on the same bus terminal.

Lúc bạn nối 1 loạt Công tắc Thông minch, không nên chia nhánh trong truyền thông media bus. Dùng dây color cam nhằm nối ‘A’ với dây màu cam-trắng nhằm nối ‘B’. Không cần sử dụng 2 cặp dây xoắn lại bên trên thuộc cầu đấu bus.

If using two or more power sources, no potential difference may arise. Connect the blue/blue-White pair of twisted wires on V- lớn avoid any potential difference. Connect the V- of the control panel to earth (ground).

Nếu dùng trường đoản cú nhị bộ mối cung cấp trlàm việc lên, ko xẩy ra sự khác biệt về điện rứa. Nối cặp xanh lam/xanh lam-white của các dây xoắn lại trên ‘V’ để rời ngẫu nhiên sự khác biệt điện rứa. Nối đầu ‘V’ của bảng điều khiển và tinh chỉnh với đất.

Note: Never increase the supply voltage of the Smart Switches above 24VDC, as this will inevitably cause damage. Install additional power supplies if the distance between Smart Switches is too great and/or more power is required.

Lưu ý: Không tăng năng lượng điện áp của những Công tắc sáng ý quá 24VDC, vấn đề này đã chắc chắn tạo hỏng hỏng. Lắp bộ nguồn bổ sung cập nhật trường hợp khoảng cách giữa những Công tắc tối ưu quá to và/hoặc phải các mối cung cấp hơn.

1.6 Smart Switches

1.6 Các công tắc nguồn thông minh

1.6.1 General information

1.6.1 Thông tin chung

Smart Switches are the manual control switches used for the HortiMaX-Go!. These switches feature an electrical circuit và a processor with control software. Smart Switches carry out specific control actions for the equipment connected lớn them. The Smart Switches are advanced control devices that can process a wide range of information, such as status và position determination as well as run and operating times. Various contacts are connected to the switches, such as limit contacts, emergency stop contacts & thermal cut-out contacts (for thermal overload protection). The Smart Switches uses the collected status information khổng lồ control the equipment & relays the information khổng lồ the central HortiMaX-Go! controller. This greatly enhances the system’s reliability and allows alarms khổng lồ be generated instantly if something goes wrong with your equipment.

Các công tắc thông minh là công tắc nguồn điều khiển bằng tay được sử dụng đến HortiMaX-Go!. Những công tắc nguồn này có đặc tính nlỗi một mạch năng lượng điện với một quá trình cùng với ứng dụng tinh chỉnh. Công tắc sáng dạ tiến hành những hành động tinh chỉnh quan trọng cho sản phẩm công nghệ được kết nối với bọn chúng. Chúng là hầu như sản phẩm công nghệ điều khiển và tinh chỉnh tiên tiến và phát triển hoàn toàn có thể cách xử lý một lượng béo biết tin, ví dụ như xác minh triệu chứng và địa chỉ cũng tương tự chu kỳ chạy cùng quản lý. Các tiếp điểm khác biệt được nối cùng với những công tắc nguồn, như thể công tắc hành trình dài, công tắc nguồn dừng cần thiết với công tắc ngắt sức nóng (đối với đảm bảo thừa nhiệt). Công tắc sáng ý sử dụng báo cáo triệu chứng thu thập được để điều khiển và tinh chỉnh sản phẩm công nghệ cùng nối tiếp thông báo cho tới bộ tinh chỉnh và điều khiển trung chổ chính giữa HortiMaX-Go! Điều này làm cho tăng đáng chú ý độ tin tưởng của khối hệ thống và có thể chấp nhận được sinh sản lập những lưu ý ngay lập tức khi trang bị của người tiêu dùng vận động không nên.

No.

TT

Function/Meaning

Chức năng/Ý nghĩa

1Dip switch for setting the Smart Switch address

Công tắc DIPhường (nhúng) nhằm thiết lập ảnh hưởng Công tắc logic.

2LED indicators for bus communication

Đèn Led thông tư đến truyền thông media bus

3Manual control knob (optional)

Núm tinh chỉnh và điều khiển thủ công (tùy chọn)

4LED indicators for control actions active

Đèn Led chỉ thị đến hoạt động của bộ điều khiển

5nguồn supply & bus connections

Sở nguồn cùng kết nối bus

6Connections for equipment

Các đầu nối cho thiết bị

Note:

If the controller and/or bus communication are non-operational, the Smart Switches will be unable khổng lồ control the equipment automatically. However, via the control knob the Smart Switches can still be adjusted manually, allowing you khổng lồ turn equipment on or off or open or cthua trận it. In this situation, the equipment positions and operating times shown by the controller may differ from reality.

Lưu ý:

Nếu cỗ tinh chỉnh và/hoặc cỗ truyền thông bus ko chuyển động, những công tắc thông minh sẽ không thể auto tinh chỉnh sản phẩm công nghệ. Tuy nhiên, qua cầm điều khiển và tinh chỉnh các công tắc nguồn hoàn hảo có thể vẫn điều chỉnh thủ công bằng tay được, có thể chấp nhận được các bạn bật hoặc tắt hoặc msống hoặc đóng góp vật dụng. Trong tình trạng này, bộ điều khiển hiển thị vị trí sản phẩm và chu kỳ quản lý có thể không giống cùng với thực tiễn.

Xem thêm: Hari Won Ngày Sinh - Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Vợ Mc Trấn Thành

1.6.2 Smart Switch addresses

1.6.2 Các thúc đẩy Công tắc thông minh

Up to lớn 32 Smart Switches can be connected to lớn the HortiMaX-Go!. The first installation step is assigning addresses to the Smart Switches.Each Smart Switch requires a unique address. This address is phối with the DIP switch. That is why, in the software, a Smart Switch address is called the ‘DIP. switch position’. By moving the small toggle switches (or ‘dips’) up or down, you can set a binary number that will be used as the Smart Switch address. Using theHortiMaX-Go!address list provided, you can set a chất lượng address or dip switch position for each Smart Switch.

HortiMaX-Go có thể kết nối cùng với 32 công tắc lý tưởng. trước hết, gán liên can cho những công tắc sáng dạ. Mỗi công tắc nguồn thông minh chỉ có một địa chỉ tuyệt nhất. Địa chỉ này được cấu hình thiết lập với công tắc DIPhường (nhúng). Như vậy giải thích tại vì sao trong phần mềm, 1 công tắc hoàn hảo được hotline là ‘địa chỉ công tắc DIP’. Quý khách hàng có thể tùy chỉnh cấu hình một số trong những nhị phân được sử dụng nlỗi tác động công tắc nguồn xuất sắc khi gạt công tắc nhỏ tuổi (hoặc ‘nhấn’) lên hoặc xuống. Dùng hạng mục liên quan HortiMaX-Go! được cung cấp, chúng ta có thể thiết lập một liên hệ hoặc địa điểm công tắc DIP.. cho từng công tắc nguồn tối ưu.

Each system includes an alarm/weather Smart Switch, with address 0, all ‘dips’ down.The other switches in the system need to be assigned khổng lồ a particular climate zone. Each zone or compartment contains an MTV-Go! sensor unit. Dip switches 1, 2 và 3 determine which zone the Smart Switch belongs lớn. This means that there can be more than oneSmart Switch in the same zone.

Mỗi khối hệ thống gồm một công tắc đèn báo/khí hậu, cùng với liên tưởng 0, toàn bộ ‘nhấn’ xuống. Các công tắc nguồn khác trong hệ thống nên gán cho tới một vùng nhiệt độ ví dụ. Mỗi vùng hoặc mỗi gian công ty chứa một trang bị cảm biến MTV-Go!. Các công tắc nguồn Dip 1, 2 và 3 xác định công tắc thông minh trực thuộc vùng nào. Điều này còn có nghĩa rất có thể nhiều hơn thế nữa 1 công tắc sáng dạ trong cùng một vùng.

Dip switches 4,5,6,7 & 8 determine the chất lượng ID number of theSmart Switch (or ‘DIPhường. switch position’ in the software). An ID number may only be used once in every HortiMaX-Go! system.

Các công tắc Dip 4, 5, 6, 7 với 8 khẳng định số ID tốt nhất của công tắc lý tưởng (hoặc ‘địa điểm công tắc nguồn DIP’ vào phần mềm). Một số ID rất có thể chỉ được sử dụng 1 lần trong mỗi hệ thống HortiMaX-Go!.

How lớn mix the DIPhường switch position:

Đặt địa chỉ công tắc nguồn DIP (nhúng) như vậy nào

Place the product sticker, included with the Smart Switch,in an empty spot on the wiring list.

Đặt nhãn sản phẩm, kèm cùng với công tắc lý tưởng, ở 1 địa điểm trống trong hạng mục dây dẫn.

Determine which zone (1 – 8) the Smart Switch belongs to lớn. On the wiring list, place the relevant ‘zone sticker’ on the line of the Smart Switch next khổng lồ the ID number.

Xác định công tắc xuất sắc ở trong về từng vùng (1-8). Trên danh mục dây dẫn, đặt ‘nhãn vùng’ tương quan bên trên cái của Công tắc thông minh cho tới số ID.

Set the Smart Switch DIPhường switch to lớn the DIP switch position shown on the wiring danh mục.

Thiết lập Công tắc hoàn hảo DIP tới địa điểm công tắc nguồn DIP.. hiện trên hạng mục dây dẫn

Note:

If two Smart Switches are assigned the same address, one or both Smart Switches may not be detected during scanning. If one of the Smart Switches is detected, it cannot be used since the HortiMaX-Go! will receive sầu information from bothSmart Switches. The scan screen will show ‘address conflict’.

Lưu ý:

Nếu nhì Công tắc sáng dạ được gán bên trên cùng can dự, một hoặc hai Công tắc này rất có thể ko được phạt hiện lúc quét. Nếu quét thấy một công tắc thông minh, nó cấp thiết dùng được do HortiMaX-Go sẽ nhận ban bố tự cả nhì công tắc. Màn hình quét đã hiển thị ‘xung tự dưng địa chỉ’

1.6.3 Location & connection requirements

1.6.3 Vị trí và các trải đời kết nối

Smart Switches are not moisture resistant & have sầu an IPhường. rating of trăng tròn. Install the Smart Switch in a sealed cabinet that will protect the Smart Switch from moisture (IP65). Avoid direct sunlight on the Smart Switch cabinets.

Các công tắc tối ưu không kháng độ ẩm với bao gồm một bảng xếp hạng IPhường trăng tròn đề xuất cần phải gắn thêm phía trong gầm tủ bí mật để bảo đảm an toàn ngoài ẩm (IP65). Tránh tia nắng thẳng vào tủ Công tắc.

The terminals are spring terminals.

Các cầu đấu là vẻ bên ngoài lò xo

Wiring requirements:

Các thử khám phá về dây dẫn:

Use ferrules if stranded wires are used.

Dùng vòng kẹp nếu như cần sử dụng dây nhiều gai.

Use wires with a minimum diameter of 0.14 mm² and a maximum diameter of 2.5 mm². AWG 28-14.

Dùng dây với đường kính nhỏ dại tuyệt nhất của 0,14mmét vuông cùng một đường kính lớn số 1 của 2,5mm2. AWG 28-14.

The desired length of a stripped wire is 6.0 milimet.

Chiều nhiều năm quan trọng của dây è cổ là 6,0milimet.

To unlock the spring terminal, use the screwdriver provided (VDE flat 4.0 mm)

Dùng tô-vkhông nhiều được cung cấp kèm nhằm mnghỉ ngơi cầu đấu lò xo, (VDE phẳng 4,0mm)

1.6.4 Connecting equipment and contacts

1.6.4 Thiết bị liên kết cùng các tiếp điểm

Terminals 1-14 on the underside of the Smart Switch are the connections for inputs & outputs. The control signals và various contacts of the existing equipment are connected to lớn these input & output connections.

Các cầu đấu 1-14 cùng bề mặt dưới của công tắc sáng ý được nối cho các nguồn vào và cổng output. Các biểu thị điều khiển và những tiếp điểm khác nhau của lắp thêm hiện giờ đang liên kết với những kết nối đầu vào cùng cổng đầu ra.

Always follow the connection instructions provided with the equipment. The Smart Switch outputs can sover a plus or minus 24VDC control signal, depending on a plus or minus connection khổng lồ the common.

Luôn luôn tuân theo hướng dẫn liên kết được cung cấp kèm trang bị. Đầu ra công tắc logic hoàn toàn có thể gửi bộc lộ tinh chỉnh cùng hoặc trừ phụ thuộc vào vào kết nối cộng hoặc trừ nhằm thống độc nhất.

Before connecting the limit contacts, remove sầu the wire bridges. This functionality needs lớn be set up on the controller.

Trước Khi nối công tắc hành trình, tháo dỡ các cầu đấu dây ra. Chức năng này rất cần được cài đặt vào bộ điều khiển và tinh chỉnh.

Most equipment or devices are protected by a PKZ thermal cut-out. Most PKZ cut-outs are equipped with an auxiliary contact that is connected lớn the controller IOs. Remove the wire bridge and connect the output of the PKZ cut-out. The controller will generate an alarm alert if a thermal cut-out is tripped. You can also connect the PKZ alarm outputs of multiple devices in series (as a ‘daisy chain’), in which case the alarm will also apply for the group of connected devices. In the event of an alarm, climate & irrigation control will remain active sầu.The power supply lớn the equipment/devices in question will be interrupted.

Hầu không còn sản phẩm công nghệ được bảo đảm bởi ngắt nhiệt PKZ. Hầu hết ngắt nhiệt độ PKZ được sản phẩm tiếp điểm phụ được nối cho tới IO bộ điều khiển. Tháo cầu đấu dây và nối đầu ra của ngắt sức nóng PKZ. Bộ điều khiển và tinh chỉnh sẽ tạo ra một báo động cảnh báo lúc 1 ngắt nhiệt bị ngắt. quý khách hàng cũng có thể nối cổng đầu ra lưu ý PKZ của sản phẩm công nghệ đa-zi-năng nối liền (như một ‘chuỗi cúc’), trong trường thích hợp kia lưu ý cũng biến thành áp dụng mang lại đội những vật dụng kết nối. Trong ngôi trường đúng theo cảnh báo, bộ tinh chỉnh nhiệt độ và tưới tiêu vẫn vẫn vận động. Việc cung cấp năng lượng điện cho tới sản phẩm công nghệ vào vệt hỏi có khả năng sẽ bị cách biệt.

Note:

Use auxiliary relays if multiple devices need to lớn be connected to lớn one output or an AC control current is required. The maximum output power is 5 Watts.

Lưu ý:

Yêu cầu cần sử dụng rơ le phụ ví như sản phẩm đa-zi-năng cần được nối với 1 áp ra output hoặc cái tinh chỉnh và điều khiển

A number of Smart Switches are equipped with inputs for specific sensors.

Một số công tắc logic được sản phẩm công nghệ với nguồn vào mang lại đều cảm biến ví dụ.

1.6.5 LED indications

1.6.5 Chỉ dẫn đèn LED

The switches feature two types of LEDs on the bottom circuit board and the switch covers. Listed below are the meanings of the various LED indications:

Các công tắc đặc thù vị 2 hình dạng LED phía dưới bảng mạch cùng vỏ công tắc nguồn. Bên bên dưới là danh mục ý nghĩa những chỉ dẫn đèn LED không giống nhau:

Chỉ dẫn đèn LED mang đến tất cả những công tắc nguồn thông minh
1: Đèn xanh lá cây liên tụcCó truyền thông với HortiMaX-Go!
1: Đèn xanh lá cây nháyBộ tinh chỉnh công tắc lý tưởng vận động, thiết bị đã có được tinh chỉnh và điều khiển.
1: Đèn đỏ liên tụcKhông gồm truyền thông cùng với HortiMaX-Go! Kiểm tra kết nối gồm đúng hay là không.
1: Đèn đỏ nháySở điều khiển công tắc nguồn xuất sắc vận động nhưng lại sản phẩm được kết nối phân phát chú ý. Kiểm tra lắp thêm và khắc phục và hạn chế lỗi.
2: Xanh (lá cây)Công tắc sáng dạ thừa nhận dữ liệu qua bus
2: ĐỏCông tắc sáng dạ truyền dữ liệu qua bus
3: Xanh (lá cây) liên tụcĐiều khiển mlàm việc vận động (Ví dụ: xuất hiện thông gió)
3: Xanh (lá cây) nháyĐạt vị trí cuối của quy trình tinh chỉnh mlàm việc (ví dụ: cửa ngõ thông gió mngơi nghỉ 100%)
4: Đỏ liên tụcĐiều khiển đóng vận động (Ví dụ: đóng cửa thông gió)
4: Đỏ nháyĐạt vị trí cuối của quá trình tinh chỉnh và điều khiển đóng (ví dụ: cửa ngõ thông gió đóng trả toàn)
3, 4: Xanh và đỏ nháyCông tắc cần thiết hoạt động (công tắc đóng góp bình thường) (ví dụ: ngừng cửa ngõ thông gió khẩn cấp)
5: Xanh liên tụcSở điều khiển và tinh chỉnh chuyển động

(Ví dụ: bơm đã chạy)

 

1.7 MTV-Go!

1.7 Cảm biến chuyển MTV-Go!

1.7.1 General information

1.7.1 Thông tin chung

The MTV-Go! is the indoor sensor unit of the HortiMaX-Go!. The MTV-Go! is a special Smart Switch, enclosed in a naturally ventilated dual housing, that is capable of measuring the greenhouse temperature & humidity levels. The electronic humidity sensor is located at one kết thúc (the bottom end) of the printed circuit board; the power supply and bus connections are located at the other kết thúc (the top end). The top end is installed in a moisture-resistant inner housing.

MTV-Go! là cảm ứng bên cạnh trời của HortiMaX-Go!. Nó là một công tắc nguồn hợp lý quan trọng, được phủ bọc vào một vỏ kxay thông gió tự nhiên và thoải mái, có tác dụng đo ánh sáng và nhiệt độ trong phòng kính. Cảm phát triển thành nhiệt độ điện tử ở ở một đầu (đầu dưới) của bảng mạch in; cỗ mối cung cấp và liên kết bus được đặt ở đầu sót lại (đầu trên). Đầu trên được lắp vào một vỏ phòng độ ẩm bên phía trong.

Installation

1.7.2 Installation instructions

1.7.2 Hướng dẫn đính đặt

Step

Bước

Description

Mô tả

1To install the sensor unit, first detach the entire outer tube from the top cover.

Để thêm trang bị cảm ứng, đầu tiên tháo cục bộ ống bên phía ngoài khỏi nắp trên

2Then detach the inner housing from the top cover và screw it open (using the Phillips screwdriver PH1).

Sau đó tháo vỏ bên phía trong khỏi nắp trên với cần sử dụng vkhông nhiều để msinh sống nó (sử dụng tô-vít Philips PH1)

3Set the DIP.. switch address, as described in section 1.6.2.

Đặt thúc đẩy công tắc nguồn DIP, nhỏng được trình bày vào phần 1.6.2

4Insert the cables through the cable gl& & connect them, preferably using matching ferrules.To remove sầu wires, use the flat-blade screwdriver provided (4.0mm).

Lắp cáp qua con đường cáp với nối bọn chúng, giỏi hơn là cần sử dụng các đầu bịt phù hợp. Để dỡ dây dẫn, cần sử dụng tô-vít 2 cạnh được cung ứng kèm (4,0mm)

5Cthất bại the inner housing tightly & reattach it to lớn the top cover.

Đóng chặt vỏ phía bên trong là thêm lại nó lên nắp trên.

6Reattach the outer tube to lớn the top cover.

Lắp lại ống phía bên ngoài vào nắp trên

7Hang the sensor unit in a representative sầu location inside the greenhouse (see: 1.7.3)

Treo thiết bị cảm biến ở một địa điểm đại diện bên trong nhà kính (xem mục 1.7.3)

1.7.3 Representative location

1.7.3 Vị trí đại diện

The MTV-Go! sensor unit is essential to controlling the greenhouse climate. That is why it must be hung in a representative sầu location inside the greenhouse. For tall crops, we recommover hanging the sensor unit in between the plants. For short crops, we recommkết thúc hanging the sensor unit just above the plants.Do not hang the sensor unit too cđại bại to a path or wall.Avoid an excessive sầu bus cable length by hanging the sensor unit too far from the other Smart Switches.

MTV-Go! là đồ vật cảm biến quan trọng nhằm tinh chỉnh khí hậu trong nhà kính. Vì rứa nó cần được treo tại 1 vị trí thay mặt bên trong đơn vị kính. Đối với cây cối cao, phải treo nó ở giữa các cây cỏ. Đối với cây thấp, đề xuất treo nó ngay lập tức trên cây cỏ. Không treo thứ cảm ứng thừa ngay gần một lối đi tốt bức tường chắn. Tránh kéo dãn cáp bus trên mức cần thiết lúc treo cảm ứng vượt xa những công tắc nguồn sáng dạ khác.

Tip:

Use the không tính tiền Green-Green-White wire lớn feed power from a control panel cabinet housing Smart Switches lớn the sensor unit. Use the Brown (A) & Brown-White (B) wires for the return if the sensor unit is not the last device on the bus. This does require the Smart Switch before & after the sensor unit khổng lồ be located in the same control panel cabinet.

Lời khuyên:

Dùng dây dẫn Xanh lá-Xanh lá-White thoải mái nhằm cung cấp nguồn từ bỏ các công tắc nguồn sáng ý trong vỏ hộp tinh chỉnh và điều khiển tới sản phẩm công nghệ cảm biến. Dùng những dây Nâu (A) cùng Nâu-trắng (B) để nối quay trở về nếu như cảm ứng không là sản phẩm công nghệ ở đầu cuối bên trên bus. Như vậy đòi hỏi công tắc hợp lý trước cùng sau cảm biến yêu cầu được đặt vào cùng một tủ tinh chỉnh.

 

Brown = A

Nâu = A

Brown/White = B

Nâu/Trắng = B

Return from MTV-Go! khổng lồ Smart Switch B

Quay về tự MTV-Go! cho tới Công tắc lý tưởng B

MTV-Go!
I
II

1.8 Meteo-Go!

1.8 Trạm khí tượng Meteo-Go!

1.8.1 General information

1.8.1 Thông tin chung

The Meteo-Go! weather station is used khổng lồ measure the solar radiation, temperature, humidity, wind direction và wind speed. The Meteo-Go! is also capable of rain detection and determining its GPS coordinates. The cable provided with the weather station is connected to the Weather/Alarm Smart Switch in the HortiMaX-Go! control panel cabinet.

Trạm khí tượng Meteo-Go! dùng để làm đo sự phản xạ mặt trời, nhiệt độ, nhiệt độ, phía gió cùng vận tốc gió. Meteo-Go! cũng có khả năng phát hiện nay mưa cùng khẳng định tọa độ GPS của chính nó. Sạc cáp được cung cấp với trạm thời tiết kết nối tới Công tắc sáng dạ Thời tiết/Chình họa báo phía trong gầm tủ tinh chỉnh và điều khiển HortiMaX-Go!

1.8.2 Location

1.8.2 Vị trí

Install the weather station on a pole with a diameter of … 2 metres above sầu the greenhouse roof. Choose a location that is miễn phí from shade và not too cchiến bại to lớn an exhaust such as a chimney.

Lắp trạm tiết trời bên trên một cột với đường kính của… 2 mét bên trên căn hộ kính. Chọn một địa điểm không tồn tại láng râm cùng không thực sự gần cùng với ống khói như ống khói.

1.8.3 Sharing a weather station

1.8.3 Chia sẻ một trạm khí tượng

If a location has multiple controllers, they can nội dung the readings of the same weather station. To nội dung the weather data, the controllers must be connected to lớn the same network và each controller must have sầu a chất lượng ID number (called the ‘Controller instance’ in the software). To mix the ID number, go khổng lồ the configuration menu:

Nếu một địa điểm có rất nhiều bộ điều khiển, bọn chúng rất có thể share lên tiếng của cùng 1 trạm khí tượng. Để share tài liệu khí tượng, các cỗ tinh chỉnh nên cùng liên kết với một mạng cùng từng bộ điều khiển cần gồm một ID tuyệt nhất (được call là ‘phiên bản bộ điều khiển’ vào phần mềm). Để cài đặt ID, tiếp cận bảng cấu hình:

How lớn phối a network connection is described in the following section.

Cài đặt kết nối mạng được miêu tả trong phần bên dưới.

1.8.4 Network connection

1.8.4 Kết nối mạng

There is one network connection on the rear side of the panel PC. The network connection is used for sharing the weather station data among multiple systems and lớn control the weather station remotely. No peripheral equipment for creating networks is supplied with the HortiMaX-Go! To create a network, use commonly available devices. If possible, use standard CAT 5 cables or higher and normal patch cables. Do not use cross cables between the controllers.

Có một đầu nối mạng ở vùng phía đằng sau của bảng máy tính xách tay. Kết nối mạng được dùng làm chia sẻ dữ liệu trạm khí tượng giữa nhiều khối hệ thống cùng để điều khiển trạm khí tượng từ xa. HortiMaX-Go! không được vật dụng thứ ngoại vi nhằm sinh sản mạng. Để tạo ra một màng lưới, cần sử dụng đồ vật thông thường. Nếu có thể, cần sử dụng Dây sạc tiêu chuẩn CAT 5 hoặc cao hơn và Dây sạc cáp nối bình thường. Không cần sử dụng Dây cáp chéo giữa các bộ điều khiển.

Diagram

Sơ đồ

Fieldbus

Bus trường

The controllers can be incorporated in the company network with Internet access. See also 2.1.5.

Note:

The system requires at least a router with DHCPhường service khổng lồ determine the IPhường addresses. One or more network switches may also be required lớn connect to lớn the network.The maximum length of a normally wired Ethernet network without extenders is 100 metres.

Lưu ý:

Hệ thống những hiểu biết ít nhất một bộ định con đường cùng với hình thức DHCPhường để xác minh tác động IP. Để nối mạng cũng rất có thể những hiểu biết một hoặc nhiều hơn thế những đầu nối mạng. Chiều nhiều năm buổi tối nhiều của mạng Ethernet bao gồm dây thường thì không có bộ không ngừng mở rộng là 100m.

 

2 Configuration

2 Cấu hình

2.1 System Settings

2.1 Cài đặt hệ thống

2.1.1 New Start

2.1.1 Khởi hễ mới

Ngôn ngữ Tiếng Anh

Đơn vị giám sát và đo lường m

Xác thừa nhận Không

2.1.2 Scanning

2.1.2 Quá trình quét

The connected Smart Switches are activated by scanning the system. The Scan screen appears automatically on a new system after the display language has been selected. If it does not appear, tap the clochồng ibé on the right bar và follow this path:

Các công tắc nguồn tối ưu đang liên kết được kích hoạt bằng quá trình quét hệ thống. Màn hình Quét lộ diện tự động hóa trên một khối hệ thống mới sau khi lựa chọn ngôn ngữ hiển thị. Nếu nó không xuất hiện thêm, nhấp hình tượng đồng hồ đeo tay trên tkhô giòn điều phối nên với tiến hành theo đường truyền sau:

The blank screen indicates that no Smart Switches have sầu been detected yet. Tap the scan button . Once scanning is complete, all Smart Switches detected in the system will appear:

Màn hình trống bộc lộ rằng ko vạc hiện tại được công tắc nguồn xuất sắc làm sao. Nhấn nút quét . khi quy trình quét dứt, tất cả các công tắc nguồn hoàn hảo được phạt hiện tại trong khối hệ thống đã lộ diện bên trên màn hình:

Note:

One or more of the components may have lớn be disabled from the system configuration. This is necessary, for example, if these components are not being used or are not connected. In many cases, not all of the available irrigation valves và valve sầu groups will be in use at the same time.

Lưu ý:

Một tuyệt nhiều lắp thêm có thể bị vô hiệu ngoài thông số kỹ thuật hệ thống. Như vậy là quan trọng, ví dụ, nếu các sản phẩm này sẽ không được áp dụng hoặc ko kết nối. Trong nhiều trường đúng theo, tất cả các van tưới cùng nhóm van hiện gồm sẽ không còn được dùng trong thuộc thời gian.

Once you have checked all the components and made sure the configuration is correct, tap the save sầu button. The system configuration will now be updated automatically. Once this is complete, you will be taken to the trang chính screen that will now contain all the available climate and irrigation controls.

khi chúng ta sẽ bình chọn tất cả các đồ vật cùng chắc chắn cấu hình đúng, thừa nhận nút ít lưu. Cấu hình khối hệ thống vẫn tự động hóa update tức thì hôm nay. Lúc đang cập nhật xong, bạn sẽ được gửi trở lại screen bao gồm có đựng toàn bộ các cỗ tinh chỉnh và điều khiển khí hậu cùng tinh chỉnh tưới phân hiện nay tất cả.

2.1.3 Configuration settings

2.1.3 Cài đặt cấu hình

After scanning, the system will contain all the required climate và irrigation controls. However, before you can mix the controls khổng lồ automatic mode, you will first need to enter certain configuration settings và various control values. The configuration settings can be found by tapping the cloông xã ibé .

Sau khi quét, khối hệ thống đang chứa toàn bộ những bộ điều khiển và tinh chỉnh khí hậu cùng tưới tiêu quan trọng. Tuy nhiên, trước khi chúng ta setup thanh lịch cơ chế điều khiển và tinh chỉnh auto, các bạn sẽ nên nhập các thông số kỹ thuật setup cấu hình khăng khăng và những quý hiếm tinh chỉnh và điều khiển khác nhau trước tiên. Nhấn hình tượng đồng hồ thời trang  giúp thấy phần thiết đặt cấu hình

The minimum required values are:

Các quý hiếm những hiểu biết buổi tối tđọc là:

System date/time

Ngày/giờ hệ thống

Time format (12/24 hours)

Định dạng thời hạn (12/24 giờ)

Location (detect automatically)

Vị trí (phạt hiện tại từ bỏ động)

Network address (if network is required)

Địa chỉ mạng (nếu đề xuất có mạng)

Tắt khối hệ thống Không

Ngày/giờ đồng hồ hệ thống

Đèn nền (%)

Khởi đụng lại khối hệ thống Không

Xóa tất cả setup Không

Ngôn ngữ Tiếng Anh

Định dạng giờ đồng hồ 24 giờ

Định dạng ngày năm/tháng/ngày

The system date/time must be mix correctly in order for time-based controls to lớn work properly.The time can be displayed in a 12- or 24-hour format.

Ngày/giờ đồng hồ khối hệ thống đề nghị được đặt đúng nhằm các bộ tinh chỉnh dựa vào thời gian thao tác đúng. Thời gian có thể hiển thị định dạng 12 hoặc 24 giờ.

2.1.4 Location

2.1.4 Vị trí

The system’s GPS location is necessary to lớn accurately determine the sunrise and sunset times. If a Meteo-Go! weather station has been connected to the system,its GPS location will be determined automatically using the internal GPS chip.

Để xác định thời gian khía cạnh trời mọc và lặn rất cần phải gồm xác định GPS của khối hệ thống. Nếu trạm khí tượng Meteo-Go! vẫn liên kết cùng với khối hệ thống, địa chỉ GPS của chính nó sẽ được xác định auto bởi chip GPS phía bên trong.

2.1.5 Network

If the HortiMaX-Go! has been connected correctly khổng lồ the network, the IPhường address will be retrieved automatically. The system uses the router’s DHCP service to set the IP address. It is not possible lớn mix the IP address manually.

Nếu HortiMaX-Go! vẫn liên kết cùng với mạng, can hệ IPhường sẽ được tự động hóa đưa ra. Hệ thống dùng hình thức dịch vụ của bộ định con đường DHCP để tại vị địa chỉ IP. Nó cần thiết tải liên hệ IPhường. một phương pháp thủ công bằng tay

To retrieve the IP address automatically, go to the tile with the icon:

Select ‘Yes’ for ‘Obtain IP address automatically’.

Để chuyển shop IP.. ra một biện pháp tự động, truy vấn hành lang cửa số gồm biểu tượng . Chọn ‘Có’ để có liên quan IP tự động.

Check whether the IP addresses have sầu been entered.If this is not the case, make sure that the cables have sầu been connected properly and that the router has been mix lớn DHCPhường. hệ thống. If necessary, liên hệ your network administrator.

Kiểm tra coi những tương tác IPhường đã có nhập chưa. Nếu không có mạng trong ngôi trường thích hợp này, bảo đảm an toàn những Dây sạc đã có nối đúng và bộ định đường đã có đặt cho tới sever DHCPhường. Nếu quan trọng, liên lạc với bên thống trị mạng của người tiêu dùng.

2.1.6 Purple tiles

2.1.6 Các hành lang cửa số tím

The purple tiles represent the physical components (connected devices) in the system. These devices require you to lớn enter specific properties or configuration settings. Some devices have no adjustable settings, but only include status readouts.

Các hành lang cửa số màu sắc tím đại diện thay mặt cho các sản phẩm trang bị lý (những thứ kết nối) trong hệ thống. Những sản phẩm này kinh nghiệm bạn nhập những thuộc tính cụ thể hoặc setup cấu hình. Một vài trang bị không tồn tại những thiết đặt kiểm soát và điều chỉnh mà chỉ bao gồm các chỉ báo tâm lý.

2.2 Climate controls

2.2 Điều khiển khí hậu

2.2.1 Configuring the air vents and screens

2.2.1 Cấu hình những cửa thông gió và các rèm chắn

In order for ventilation and screen control to lớn work correctly, the vent and screen run times need to be set.You also need to set the correct opening direction for the roof & side vents. If these settings are not entered correctly, the vents and screens will be adjusted khổng lồ the wrong positions.

Để bộ tinh chỉnh hệ thống thông gió với mành chắn thao tác đúng đắn, phải kê thời gian chạy cửa ngõ thông gió cùng tấm che chắn. Bạn cũng cần được thiết đặt phía msinh sống hợp lý cho mái và cửa ngõ thông gió bên. Nếu ko thiết lập đúng, các cửa thông gió với rèm chắn đang điều chỉnh sai địa điểm.

Run times

Thời gian chạy

Measure the run times with a stopwatch. Set the system in question (valve sầu, screen or roof/side vents) lớn manual control and let it run from the fully closed position (0%) to lớn the fully open position (100%) without interruption. Measure the time it takes for the system khổng lồ fully open và fully close individually, as these run times can differ significantly.

Đo thời gian chạy bởi đồng hồ đeo tay bnóng giờ. Đặt khối hệ thống trong dấu hỏi (van, mành chắn hoặc cửa ngõ thông gió mái/bên) để điều khiển và tinh chỉnh bằng tay với để nó chạy từ bỏ địa điểm đóng góp trọn vẹn (0%) cho tới vị trí mlàm việc hoàn toàn (100%) cơ mà không biến thành cách biệt. Đo hiếm hoi thời hạn yêu cầu nhằm hệ thống msinh hoạt hoàn toàn và đóng góp trọn vẹn, khi thời hạn chạy hoàn toàn có thể không giống nhau đáng chú ý.

Tip:

Lời khuyên:

Connec