Các nhà đầu tư kỳ cựu sẽ làm gì khi khởi nghiệp thất bại?