KINH DOANH GAS CẦN BAO NHIÊU VỐN? ĐIỀU KIỆN MỞ CỬA HÀNG BÁN LẺ GAS NHƯ THẾ NÀO?