HOA HẬU KIM THOA LÀ AI? TIỂU SỬ, NĂM SINH, CHIỀU CAO, ĐỜI TƯ VÀ SỰ NGHIỆP KIM THOA