Nếu vẫn biết về JDBC thì JDBC là công cụ kết nối DB hết sức thô sơ được sử dụng từ rất rất lâu và có rất nhiều vấn đề. Hibernate thành lập và hoạt động nhằm giải quyết vấn đề lâu dài và tối ưu hơn.

Bạn đang xem: Hibernate java là gì


Hibernate là khỉ gì?

Hibernate là một thư viện ORM (Object Relational Mapping) mã nguồn mở giúp lập trình viên viết áp dụng Java rất có thể map các objects (pojo) cùng với hệ quản trị cơ sở tài liệu quan hệ,và cung cấp thực hiện những khái niệm thiết kế hướng đối tượng người dùng với cớ dữ liệu quan hệ.Hibernate Workflow

*
Persistence objectChính là các POJO object bản đồ với các table khớp ứng của cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó như thể những “thùng xe” chứa tài liệu từ ứng dụng để ghi xuống database, giỏi chứa tài liệu tải lên áp dụng từ database.Session FactoryLà một interface giúp tạo nên session liên kết đến database bằng phương pháp đọc các thông số kỹ thuật trong Hibernate configuration. Mỗi một database phải tất cả một session factory.Tỉ dụ trường hợp ta áp dụng MySQL, cùng Oracle cho ứng dụng Java của mình thì ta cần phải có một session factory mang đến MySQL, và một session factory mang đến Oracle.

Xem thêm: Quốc Lộ Tiếng Anh : Định Nghĩa, Ví Dụ, National Route 1A (Vietnam)

Hibernate SessionMỗi một đối tượng người dùng session được Session factory chế tác ra sẽ khởi tạo một kết nối đến database.TransationLà transaction đảm bảo tính trọn vẹn của phiên thao tác với cớ sở dữ liệu. Tức là nếu tất cả một lỗi xảy ra trong transaction thì tất cả các tác vụ triển khai sẽ thất bại.QueryHibernate cung ứng các câu chuy vấn HQL (Hibernate Query Language) cho tới database và map công dụng trả về với đối tượng người dùng tương ứng của vận dụng Java.

Nếu bạn có nhu cầu làm vấn đề với Hibernate thử hãy xem Tutorial chỉ dẫn sử dụng Hibernate cho tất cả những người mới bước đầu tại lcdung.top

Sau phải dùng Hibernate gắng JDBC

1. Object Mapping

Với JDBC ta phải bản đồ các trường vào bảng với các thuộc tính của Java object một phương pháp “thủ công”. Với Hibernate sẽ cung cấp ta map một cách “tự động” trải qua các file cấu hình map XML hay sử dụng các anotation.JDBC sẽ map Java object với table như sau.


//rs là ResultSet trả về tự câu query get dữ liệu bảng user.List users=new ArrayList();while(rs.next()) User user = new User(); user.setUserId(rs.getString("userNo")); user.setName(rs.getString("firstName")); user.setEmail(rs.getString(“lastName”)); users.add(user);