*


*


*


*


*
hội nghị tổng kết công tác năm 2011 tại Hà Nội

 DỰ ÁN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG VÀ TRẺ EM

 

 

 

   Chương trình bảo đảm an toàn sức khỏe tâm thần cộng đồng (BVSKTTCĐ) thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia, đã được Thủ tướng chính phủ nước nhà phê duyệt từ năm 1999. Trong những giai đoạn, chương trình có những tên gọi khác nhau:

- tiến độ 1999-2005: dự án “Chăm sóc, đảm bảo sức khỏe tâm thần tại cộng đồng” thuộc công tác Mục tiêu nước nhà “Phòng chống một số bệnh làng hội, bệnh dịch nguy nan và HIV/AIDS”.

Bạn đang xem: Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng

- giai đoạn 2006-2010: chuyển hai bệnh dịch Động kinh cùng Trầm cảm thuộc dự án “Phòng chống một số trong những bệnh ko lây nhiễm" vào dự án “Bảo vệ sức khỏe tâm thần cùng đồng” thuộc chương trình mục tiêu nước nhà “Phòng chống một vài bệnh buôn bản hội”.

- Năm 2011: dự án “Sức khỏe tâm thần cộng đồng” thuộc dự án 2 của chương trình Mục tiêu quốc gia về Y tế “Phòng chống bệnh không lây nhiễm”.

- quy trình 2012-2015: dự án công trình 1: Phòng, chống một trong những bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng:

Cơ quan chủ chốt đầu tư: cỗ y tế

Cơ quan lãnh đạo chung: bệnh viện tâm thần trung ương I

Cơ quan triển khai của vượt Thiên Huế: dịch viện tinh thần Huế.

*

Khen thưởng tại họp báo hội nghị ngành tâm thần tại Đắc Lăk 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010.

1. Mục tiêu của dự án công trình đã được chính phủ nước nhà phê duyệt:

1.1. Mục tiêu chung:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân theo cách làm lồng ghép vào hoạt động của trạm y tế xã, phường.

- Đưa dự án công trình Phòng chống dịch không lây lan (Động kinh và Trầm cảm) vào thực thi chung cùng với Dự án đảm bảo sức khỏe tinh thần cộng đồng, tuy nhiên trọng tâm quy trình tiến độ 2006 – 2010 là bệnh tâm thần phân liệt.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% số tỉnh/thành trên cả nước được triển khai dự án (63/63 tỉnh/thành). 70% số xóm phường triển khai quy mô lồng ghép nội dung quan tâm sức khỏe trọng điểm thần cộng đồng vào buổi giao lưu của trạm y tế cơ sở.

- Phát hiện nay và cai quản điều trị tại cộng đồng cho 1/2 số dịch nhân tinh thần (tâm thần phân liệt, trầm cảm, đụng kinh).

- Điều trị định hình cho 70% số bệnh nhân tinh thần được phạt hiện, cung ứng người căn bệnh sống hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

2. Công dụng thực hiện dự án của tỉnh thừa Thiên Huế tiến độ 2006-2010:

2.1. Hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu:

Mục tiêu 1: Xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe trọng điểm thần xã hội lồng ghép vào buổi giao lưu của trạm y tế cơ sở:

* Đến không còn 2010: Tổng số xã, phường, thị xã (gọi bình thường là xã) được thực thi chương trình là 142 xã (đạt 93,4%), trong đó có 7/9 huyện, thị đã làm được phủ bí mật chương trình (đạt tỉ lệ 77,8%).

Mục tiêu 2: Phát hiện tại và quản lý bệnh nhân.

* Đến không còn 2010: Phát hiện nay và cai quản điều trị mới: Dự án bảo vệ sức khỏe chổ chính giữa thần cộng đồng phát hiện và quản lý 246 TTPL (120% KH) với 110 ĐK (151,1% KH); Chương trình đã làm chủ và điều trị mang lại 2582 bao gồm 2485 TTPL, 43 ĐK cùng 54 Trầm cảm.

Mục tiêu 3: Chữa ổn định cho điều trị thuyên giảm và phục hồi công dụng tâm lý làng hội loại giỏi đạt 76,2% TTPL (KH 76% ) với 75,6% ĐK (KH 75,5%).

2.2. Đánh giá tác dụng các buổi giao lưu của chương trình:

a/ các chỉ tiêu chăm môn:

- tất cả các chỉ tiêu chuyên môn đặt ra đều được tiến hành vượt kế hoạch.

- các mặt buổi giao lưu của chương trình như tập huấn, đào tạo, khám chọn lọc phát hiện bệnh nhân mới, thăm khám và cấp phát thuốc khám chữa ngoại trú mỗi tháng cho bệnh nhân tinh thần tại các xã hầu như phù hợp, với lại công dụng thiết thực đến cộng đồng.

- xác suất bệnh nhân tâm thần được quản lí khám chữa ngoại trú của tỉnh đạt khoảng 76% so với số lượng bệnh nhân ước tính của địa phương.

b/ sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả, ko vi phạm các quy chế hiện tại hành.

c/ Công tác chỉ huy chuyên môn tại trạm y tế xã:

- 100% người bệnh được phạt hiện thống trị có dịch án, được đi khám và cấp phép thuốc 2 tuần/lần.

- hỗ trợ đầy đủ và cấp phát thuốchàng tháng cho căn bệnh nhân theo đúng quy định.

- 100% bệnh nhân thống trị tại trạm y tế đầy đủ được quan sát và theo dõi phục hồi công dụng hàng tháng vì chưng đội ngũ hiệp tác viên.

- nâng cấp kiến thức về sức khỏe tâm thần cho những cán bộ y tế các đại lý trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, hàng năm chương trình đều phải sở hữu tổ chức đào tạo mới và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ chuyên trách tâm thần tuyến huyện xã.

d/ Công tác media :

- tổ chức Ngày sức mạnh Tâm thần trái đất (10/10): định kỳ hàng năm bằng nhiều bề ngoài như meeting, diễu hành, cổ động; phạt phóng sự, thông điệp, bài truyền thông media về chương trình chăm lo SKTT trên đài truyền hình, vạc thanh khu vực, tỉnh, huyện cùng xã.

- từng năm thi công 1-2 phóng sự, thông dụng kiến thức, thông điệp về SKTT xã hội được vạc trên đài truyền ảnh địa phương cùng khu vực.

- hàng năm viết 5-10 bài xích báo cùng tin về SKTT cộng đồng đăng bên trên báo địa phương.

- khối hệ thống truyền thanh của buôn bản phát thanh số đông đặn mỗi tháng về công tác chăm sóc SKTT.

- nhờ sự cộng hưởng của các hoạt động trên mà tới thời điểm này nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tâm thần được nâng lên rõ rệt.

2.3. Một trong những nhận xét chung:

a/ Thuận lợi:

- Được sự đon đả và đầu tư chi tiêu của thiết yếu phủ, bộ Y tế, ubnd Tỉnh, Sở Y tế, bệnh viện tâm thần Trung Ương I.

- Chương trình đảm bảo an toàn sức khỏe trọng tâm thần cộng đồng từng cách đã được làng hội hóa, xã hội đã tất cả chuyển vươn lên là nhận thức với hành vi về sức mạnh tâm thần.

- Mạng lưới thống trị chương trình bởi địa phương desgin đã chuyển động đều và rộng khắp (09/09 huyện, thành ; 152 xã cai quản chương trình/ 152 buôn bản phường). Đang thống trị 4.249 căn bệnh nhân, bao hàm Chương trình ưu tiên địa phương 2.056 bệnh nhân (605 tâm thần phân liệt cùng 1.451 động kinh ) và chương trình Mục tiêu đất nước 2.193 dịch nhân tâm thần phân liệt.

- CBVC bệnh dịch viện tâm thần đều kết hợp nhất trí, thân yêu trong công tác.

- cửa hàng vật chất, trang thiết bước đầu tiên được đầu tư, chế tạo ra điều kiện nâng cấp chất lượng ship hàng người bệnh.

b/ khó khăn khăn:

- công tác tổ chức không ổn định, tình hình biên chế cán cỗ còn thiếu, không cân đối phù hợp, cán bộ làm công tác làm chủ kiêm nhiệm các công tác chuyên môn khác.

- đại lý vật hóa học tại 39 Phạm Thị Liên sẽ trong quá trình vừa xây cất vừa triển khai hoạt động nên cửa hàng chưa đáp ứng một cách đầy đủ các đk hoạt động.

- Nguồn kinh phí hạn chế, chưa có sự tài trợ của các tổ chức quốc tế…

- Sức ham mê ngành tinh thần thấp, đời sống nhiều phần CBVC vẫn tồn tại khó khăn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG NĂM 2011: SỨC KHỎE TÂM THẦN CÔNG ĐỒNG (thuộc dự án 2: phòng chống căn bệnh không lây nhiễm)

1. Phương châm của dự án:

1.1. Phương châm chung: Đẩy mạnh việc phòng chống và nâng cao sức khỏe tinh thần cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe đến nhân dân và an sinh xã hội.

1.2. Mục tiêu rõ ràng trung hạn:

1.2.1 căn bệnh động kinh:

1.2.1.1 Phòng bệnh cấp I:

Nâng cao nhận thức về bệnh tâm thần cho 1/2 dân số ở những điểm được thực thi Dự án, giúp người dân dữ thế chủ động phòng kị bệnh.

Xem thêm: Tóp 5 Bản Avatar Musik Phiên Bản Hack Tốt Nhất Hiện Nay, Test Phiên Bản Mod Hack

1.2.1.2. Phòng căn bệnh cấp II:

- Phát hiện tại sớm, làm chủ và khám chữa sớm cho 100% số bệnh nhân động kinh trong nước ta (tương đương 16.640 người mắc bệnh động kinh).

- xúc tiến và thống trị 10% số dịch nhân tâm thần động kinh trong toàn nước (tương đương 1.098 xã).

- Điều trị ổn định, phòng tái phát mang đến 70% số người bị bệnh động tởm được phạt hiện và quản lý.

1.2.1.3. Phòng bệnh cấp III:

- phục sinh chức năng, giảm xác suất mãn tính tàn phế xuống dưới 30% số bệnh nhân động khiếp được vạc hiện cùng quản lý.

1.2.2. Bệnh dịch nhân tâm thần phân liệt:

- Tiếp tục duy trì 69% số xã/phường sẽ triển khai.

- Đến không còn năm 2011, làm chủ bệnh tâm thần phân liệt tại 79% xã/ phường vào toàn quốc.

- Đối với số đông xã, phường triẻn khai bắt đầu bệnh tinh thần phân liệt: xúc tiến lồng ghép làm chủ và điều trị dịch động kinh.

 

*

Giám giáp trạm y tế thôn Vỹ Dạ - TP Huế

*

Mít-ting nhân thời cơ sức khỏe tinh thần thế giới

*

Diễu hành cổ động nhân dịp sức khỏe tâm thần thế giới

 

1.3. Kim chỉ nam dài hạn:

- thực hiện điều trị, phục hồi tác dụng cho căn bệnh nhân tâm thần phân liệt với Động khiếp tại 100% xã, phường.

- Tiến tới triển khai dự án công trình sức khỏe vai trung phong thần xã hội đối với một vài bệnh/rối loạn trung ương thần khác như trầm cảm, mất trí, nghiện chất, xôn xao lo âu,...

2. Kết quả thực hiện dự án công trình của tỉnh thừa Thiên Huế năm 2011:

- xây dựng xã trọng điểm mới: 10 xóm TTPL cùng ĐK ở thị xã A Lưới bao hàm Đông Sơn, hương thơm Phong, Phú Vinh, Hồng Thượng, Bắc Sơn, Hồng Trung, Nhâm, Hồng Hạ, Hồng Vân, Hồng Thủy. Nâng tổng cộng xã quản lý TTPL lên 152 phường làng (phủ kín toàn bộ địa phận của tỉnh). Phát hành 17 xã trọng yếu ĐK tại: huyện A Lưới 10 xã, Quảng Điền 01 xã, phái mạnh Đông 01 xã, Phú Vang 02 xã, hương thơm Thủy 01 xã với TP Huế 02 xã. Nâng tống số xã trọng yếu ĐK lên 18 xã.

- Phát hiện tại và thống trị điều trị mới: Dự án đảm bảo an toàn sức khỏe trung khu thần cộng đồng phát hiện và cai quản 246 TTPL (120% KH) và 110 ĐK (151,1% KH); khám chữa thuyên giảm và phục hồi tác dụng tâm lý thôn hội loại xuất sắc đạt 76,2% TTPL (KH 76% ) cùng 75,6% ĐK (KH 75,5%). Chương trình đã quản lý và điều trị đến 2630 bao hàm 2439 TTPL, 154 ĐK với 37 Trầm cảm.

- Tập huấn: 17 lớp cho cán cỗ cốt cán và mạng lưới y tế phường xã, thôn phiên bản tại 17 xã thực hiện chương trình giang sơn mới. Đào sản xuất lại 4 lớp về CTBVSKTT đến CB phụ trách siêng khoa huyện và xã tại 4 thị xã ( TP Huế, phái mạnh Đông, Quảng Điền, Phú Vang ).

- tổ chức sinh hoạt bao gồm chuyên đề định kỳ mang lại 152 Tổ gia đình bệnh nhân.

- Giám sát, lượng giá các chuyển động chuyên môn và làm chủ dược tại những xã trọng yếu và các xã quản lý chương trình vào thời điểm tháng 3 – 4 cùng tháng 10 - 11.

- Kiểm tra reviews Chương trình cuối năm: 100% các huyện, thị cùng TP phần đông đạt nhiều loại A.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG VÀ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2012-2015:

1. Phương châm của Dự án:

- Phát hiện nay sớm, thống trị và chữa bệnh sớm đến 90% số người bệnh động ghê trong toàn quốc;

- xúc tiến và quản lý 90% số xã về người mắc bệnh động ghê trong toàn quốc;

- Điều trị ổn định định, phòng tái phát đến 85% số bệnh nhân động gớm được phát hiện với quản lý;

- phục hồi chức năng, giảm tỷ lệ mãn tính tàn truất phế xuống bên dưới 20% số người bệnh động khiếp được vạc hiện và quản lý.

2. Công dụng thực hiện dự án của tỉnh vượt Thiên Huế năm 2013:

- triển khai có công dụng chương trình non sông tại 152 xã, phường, vào đó, bao gồm 100% xã hết sức quan trọng tâm thần phân liệt và triển khai mới 26 xã trọng yếu động gớm trên 9 huyện, thị xã cùng TP Huế. Nâng số xã trọng yếu động tởm lên 64 xã.

- Phát hiện tại và quản lý điều trị mới: DABVSKTTCĐVTE phát hiện, làm chủ 243 bệnh dịch nhân tinh thần phân liệt <(121,5% planer (KH)> và 82 người bệnh động khiếp (136,6% KH); khám chữa thuyên sút và phục hồi tác dụng tâm lý làng hội loại giỏi đạt 76,4% dịch nhân tâm thần phân liệt (KH 76,2% ) với 75,7% người mắc bệnh động tởm (KH 75,5%). Chương trình đã làm chủ và điều trị mang lại 3501 bao hàm 2502 TTPL, 834 ĐK và 165 Trầm cảm.

- kết hợp Bệnh viện tinh thần Trung ương I khảo sát toàn dân 2 dịch trầm cảm và cồn kinh tại phường Phú Cát, tp Huế. Số người bệnh phát hiện tại được vào được điều tra: trầm cảm: 116, động kinh: 17.

- Tập huấn: 26 lớp đến cán bộ cốt cán và mạng lưới y tế phường xã, thôn bạn dạng tại 26 xã xúc tiến DABVSKTTCĐVTE mới. Đào tạo lại và chuyển nhượng bàn giao kỹ thuật bắt đầu cho 3 huyện và thành phố: TP Huế, Quảng Điền, Phú Vang, phái mạnh Đông.

- tổ chức triển khai sinh hoạt gồm chuyên đề định kỳ mang lại 152 Tổ gia đình bệnh nhân.

- Giám sát, lượng giá bán các vận động chuyên môn và thống trị dược tại những xã trọng yếu và các xã thống trị chương trình hồi tháng 3 - 4 cùng tháng 10 - 11.

 

- Kiểm tra đánh giá Chương trình cuối năm: 100% các huyện, thị cùng TP hầu hết đạt các loại A.

 

*

Sinh hoạt tổ gia đình bệnh nhân 

3. Thừa nhận xét:

a/ dễ dãi

- Được sự thân thương của ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Y tế, bệnh dịch viện tâm thần TW I.

- Dự án đảm bảo sức khỏe trọng tâm thần cộng đồng và trẻ em (DABVSKTTCĐVTE) từng bước một đã được làng hội hóa, cộng đồng đã có chuyển phát triển thành nhận thức cùng hành vi về sức mạnh tâm thần.

- Mạng lưới cai quản chương trình vị địa phương thành lập đã vận động đều và rộng rãi (09/09 huyện, thị, thành; 152 xã làm chủ chương trình/152 làng phường). Đang cai quản 5.307 bệnh dịch nhân, bao hàm Chương trình ưu tiên địa phương 2.404 bệnh nhân <683 tinh thần phân liệt (TTPL) cùng 1.721 đụng kinh (ĐK)> và DABVSKTTCĐVTE 2.903 người bệnh (2.470 căn bệnh nhân tinh thần phân liệt và 433 hễ kinh).

- Cán bộ viên chức (CBVC) bệnh dịch viện tâm thần đều cấu kết nhất trí, đon đả trong công tác.

- cơ sở vật hóa học vừa xây cất hoàn chỉnh, trang thiết những bước đầu được đầu tư, tạo điều kiện nâng cao chất lượng ship hàng người bệnh.

- dịch viện gồm tương đối vừa đủ các Khoa, Đơn nguyên nâng cao để giao hàng bệnh nhân tinh thần người phệ và trẻ nhỏ với nhiều cách thức điều trị phong phú, nhiều dạng.

b/ trở ngại

- công tác làm việc tổ chức chưa ổn định, tình hình biên chế cán bộ còn thiếu, không bằng phẳng phù hợp, cán cỗ làm công tác thống trị kiêm nhiệm các công tác trình độ khác.

- Nguồn kinh phí hạn chế, chưa tồn tại sự tài trợ nhiều của các tổ chức quốc tế.

 

- Sức say đắm ngành tâm thần thấp, đời sống đa phần CBVC vẫn tồn tại khó khăn.

 

IV. KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA: BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CÔNG ĐỒNG VÀ TRẺ EM NĂM 2014: (thuộc dự án 1: Phòng, chống một vài bệnh có đặc điểm nguy hiểm so với cộng đồng)

1. Mục tiêu tổng quát:

- Tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ quan tâm sức khoẻ tâm thần cho nhân dân theo cách tiến hành lồng ghép vào hoạt động vui chơi của Trạm Y tế phường, xã.

- kiến tạo và phát triển mạng lưới chăm khoa tâm thần đến tận phường xã, buôn bản bản. Gia hạn các huyện mô hình điểm. Bảo trì 02 xã, phường điểm làm chủ bệnh trầm cảm.

- đi khám phát hiện, cai quản lý, điều trị, PHCN cho người mắc bệnh TTPL, ĐK với trầm cảm tại các xã quản lý DABVSKTTCĐVTE.

- Chữa bình ổn cho nhiều phần bệnh nhân nhằm họ quay lại hòa nhập cùng đồng, giảm tỷ lệ gây rối làng mạc hội, tạo nguy hại, mãn tính, tàn phế, từ bỏ sát.