Diệp bảo ngọc, tin tức mới nhất trời sinh một cặp: đỗ an dẫn đầu vào chung kết, diệp bảo ngọc dừng chân