DEPENDENCY INJECTION (DI) LÀ GÌ? CODE VÍ DỤ BẰNG JAVA