Tài liệu tìm hiểu thêm môn Toán lớp 6 (Năm học: 2010- 2011)của kì thi tuyển chọn sinc trên ngôi trường Đoàn Thị Điểm.

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 6 trường đoàn thị điểm năm 2018

Đây là đề thi đồng ý của Sở giáo dục với huấn luyện và đào tạo vào kỳ thi tuyển sinch vào lớp 6. Thời gian có tác dụng bài xích là 90 phút ít không kể thời hạn giao đề. Mời các bạn cùng xem thêm.


*

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚPhường. 6 PHÒNG GD - ĐT YÊN MỸ Môn: Toán thù Năm học: 2010- 2011TRƯỜNG trung học cơ sở ĐOÀN THỊ ĐIỂM Thời gian: 90 phút ít (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀIA. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn câu trả lời đúng cho từng câu sau: 14Câu 1. Phân số được viết bên dưới dạng số thập phân là: 25 A. 14,25 B. 25,14 C. 0,140 D. 0,56 9Câu 2. Số phút bao gồm trong một giờ là: đôi mươi A. 29 phút B. 69 phút C. 87 phút D. 89 phútCâu 3. Để viết các số tự nhiên từ bỏ 10 đến 100, người ta phải viết toàn bộ từng nào chữ số A. 110 B. 180 C. 182 D. 183Câu 4. Cho hình mẫu vẽ mặt, biết diện tích S hình hình vuôngnhỏ tuổi là 32cm2. Chu vi mặt đường tròn là: A. 12,56cm2 B. 25,12cmét vuông C. 50,24cm2 D.

Xem thêm: Các Tuổi Được Lộc Buôn Bán Bất Động Sản Trong Năm 2021 ? Người Tuổi Tỵ Sẽ Buôn Bán Bđs Cực

100,48cm2Câu 5. Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh dài 16m, Điện thoại tư vấn là hình vuông th đọng nh ất. N ối những đi ểm thiết yếu gi ữacác cạnh của hình vuông vắn thứ nhất ta được hình vuông sản phẩm công nghệ nhị. N ối các đi ểm chủ yếu gi ữa những c ạnh c ủahình vuông thứ nhì ta được hình vuông vắn vật dụng cha … và cứ đọng ti ếp tục như thế mang đến đ ến khi đ ược hình vuôngtất cả cạnh lâu năm 4m. Số hình vuông vắn là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8B. TỰ LUẬN (15 điểm) 2 3 1 44 2Câu 1. (4 điểm) a) Tính 3 + 4 − + − 2 − 0, 75 5 7 4 77 5 b) Tìm x, biết: � � �x3 27x11− ( x + 12) x8� − 79 :5 = 100Câu 2. (3 điểm) Cho tía số phân biệt: 12; 56 cùng ab a) Ghxay liên tiếp nhì trong tía số trên sẽ được số đông số có bốn chữ số, hãy viết các số kia ? b) Tìm ab biết vừa phải cùng của các số bao gồm bốn chữ số vừa chế tạo thành bởi 3434 1Câu 3. (3điểm): Số học sinh sống trường A thông qua số học viên ở ngôi trường B với số học sinh sống trường B 3nhiều hơn nữa số học viên sống ngôi trường A là 836 học viên. a) Tính số học viên sống từng trường b) Tại trường B bao gồm số học viên Nam cấp 5 lần số học sinh thiếu nữ. Hỏi ngơi nghỉ trường B tất cả bao nhiêu học viên phái mạnh cùng bao nhiêu học viên phái nữ ?Câu 4. (5 điểm ) Cho hình chữ nhật ABCD tất cả diện tích S 48cm2. Trên cạnh CD lấy điểm E sao cho một 2EC = ED . Trên cạnh BC lấy điểm M sao để cho BM = BC . 2 5 a) Tính diện tích tam giác AMB b) Tính tỉ số diện tích của nhị tam giác ABM và CEM c) Tính diện tích tam giác AEM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 PHÒNG GD - ĐT YÊN MỸ Môn: Toán thù Năm học: 2010- 2011TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM Thời gian: 90 phút (Không nhắc thời gian giao đề) ĐÁP.. ÁNA. TRẮC NGHIỆMMỗi câu lựa chọn đúng được một điểm Câu 1 2 3 4 5 Đáp án D C D B AB. TỰ LUẬNCâu 1. Đáp số: 2 3 1 44 2 2 3 1 4 2 3 �2 2�� 3��3 4� 1a) 3 + 4 − + − 2 − 0, 75 = 3 + 4 − + − 2 − = � − 2 � � + � � + � 3 − + 4 5 7 4 77 5 5 7 4 7 5 4 �5 5�� 4��7 7� 4= 1−1 + 5 = 0 + 5 = 5 b) � � �x3 27x11− ( x + 12) x8� − 79 :5 = 100 27x11− ( x + 12) x8� − 79 =100x5 � � �x3 27x11− ( x + 12) x8� − 79 = 500 � � �x3 27x11− ( x + 12) x8� = 500 + 79 � � �x3 27x11− ( x + 12) x8� = 579 � � �x3 27x11− ( x + 12) x8 = 579 : 3 297− ( x + 12) x8 = 193 (x + 12)x8 = 297-193 (x + 12)x8 = 104 x + 12 = 104 : 8 x + 12 = 13 x = 13 – 12 x=1Câu 2. Đáp số: a) Có 6 số 1256 ; 5612 ; 12ab ; ab12 ; 56ab ; ab56 ( ) b) ( 1256 + 5612 +12ab + ab12 + 56ab + ab56 : 6 = 3434 ab = 34Câu 3. Đáp số: a) Trường A 418 hs; ngôi trường B 1254 hs b) 209 hs thanh nữ với 1045 hs namCâu 4. Đáp số a) SAMB = 9, 6cm 2 b) SCEM = 4,8cm cần SAMB = 2xSCEM 2 c) SAME = 17, 6cm 2