THI THỬ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG cntt CĂN BẢN

Bạn đang chuẩn bị kiến thức để thi Chứng chỉ áp dụng CNTT căn bản (thay cố gắng cho chứng từ tin học tập A B quốc gia trước đây) ? các bạn thấy phần định hướng thật khó khăn nhớ hoặc bạn không tồn tại điều khiếu nại thi demo xem công dụng làm bài của chính bản thân mình tới đâu? gần như chuyện sẽ không thể khó khăn như chúng ta nghĩ nữa, Trung chổ chính giữa TIN HỌC viagrapricewww.com luôn luôn thấu hiểu được những do dự của chúng ta trước mỗi kỳ thi, chính vì như thế chúng tôi đã hệ thống các đề thi UDCNTT CB tổ quốc của Sở GD & ĐT tp hcm các mon trước và tổ chức triển khai thi demo tin học trực con đường cho các bạn học viên. Dưới đó là hệ thống các đề thi, bạn đã sẵn sàng chuẩn bị chưa, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Chúc các bạn đạt được kết quả tốt nhất!

DANH SÁCH ĐỀ THI THỬ:

Đề 1:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-1-78/

Đề 2:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-2-82/

Đề 3:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-3-84/

Đề 4:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-4-85/

Đề 5:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-5-86/

Đề 6:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-6-87/

Đề 7:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-7-88/

Đề 8:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-8-89/

Đề 9:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-9-90/

Đề 10:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-10-91/

Đề 11:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-11-92/

Đề 12:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-12-93/

Đề 13:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-13-94/

Đề 14:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-14-95/

Đề 15:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-15-116/

Đề 16:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-16-123/

Đề 17:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-17-124/

Đề 18:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-18-125/

Đề 19:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-19-126/

Đề 20:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-20-127/

Đề 21:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-21-128/

Đề 22:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-22-80/

Đề 23:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-23-96/

Đề 24:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-24-97/

Đề 25:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-25-98/

Đề 26:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-26-99/

Đề 27:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-27-100/

Đề 28:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-28-101/

Đề 29:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-29-102/

Đề 30:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-30-104/

Đề 31:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-31-105/

Đề 32:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-32-106/

Đề 33:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-33-107/

Đề 34:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-34-108/

Đề 35:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-35-109/

Đề 36:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-36-110/

Đề 37:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-37-111/

Đề 38:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-38-112/

Đề 39:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-39-113/

Đề 40:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-40-114/

Đề 41:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-41-115/

Đề 42:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-42-117/

Đề 43:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-43-81/

Đề 44:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-44-83/

Đề 45:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-45-103/

Đề 46:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-46-118/

Đề 47:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-47-119/

Đề 48:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-48-120/

Đề 49:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-49-121/

Đề 50:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-50-122/

Đề 51:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-51-129/

Đề 52:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-52-130/

Đề 53:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-53-131/

Đề 54:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-54-132/

Đề 55:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-55-133/

Đề 56:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-56-134/

Đề 57:http://thi.viagrapricewww.com/thi-thu/de-57-135/

Để biết thông tin chi tiết về ngày thi, thủ tục đăng cam kết dự thi, hoặc ý muốn đăng ký khóa học chứng chỉ áp dụng CNTT căn bản, cùng với các khóa học khác tại TIN HỌC viagrapricewww.combạn vui lòng tương tác theo:

CN: LÊ TRỌNG TẤN

viagrapricewww.com

CN: NGUYỄN ẢNH THỦ

viagrapricewww.com