Ca sĩ đàm vĩnh hưng sinh năm bao nhiêu, tiểu sử, sự nghiệp và scandal mr đàm