Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Cập nhật: 5 năm trướcNgành nghề kinh doanh

STT tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, vỏ hộp từ giấy và bìa 1702
2 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 17021
3 Sản xuất giấy nhăn cùng bìa nhăn 17022
4 Sản xuất các sản phẩm khác tự giấy với bìa không được phân vào đâu 17090
5 In ấn 18110
6 Dịch vụ tương quan đến in 18120
7 Sao chép phiên bản ghi những loại 18200
8 Sản xuất than cốc 19100
9 Sản xuất thành phầm dầu mỏ tinh chế 19200
10 Sản xuất hoá chất cơ bản 20110
11 Sản xuất phân bón với hợp chất ni tơ 20120
12 Bán buôn sản phẩm công nghệ móc, thiết bị với phụ tùng sản phẩm công nghệ khác 4659
13 Bán buôn sản phẩm móc, thiết bị với phụ tùng thiết bị khai khoáng, xây dựng 46591
14 Bán buôn thứ móc, vật dụng điện, vật liệu điện (máy vạc điện, hộp động cơ điện, dây điện cùng thiết bị khác cần sử dụng trong mạch điện) 46592
15 Bán buôn lắp thêm móc, thiết bị với phụ tùng trang bị dệt, may, da giày 46593
16 Bán buôn thứ móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ thiết bị vi tính cùng thiết bị ngoại vi) 46594
17 Bán buôn đồ vật móc, đồ vật y tế 46595
18 Bán buôn sản phẩm công nghệ móc, thiết bị và phụ tùng thứ khác chưa được phân vào đâu 46599
19 Bán buôn thứ liệu, thiết bị lắp ráp khác vào xây dựng 4663
20 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 46631
21 Bán buôn xi măng 46632
22 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 46633
23 Bán buôn kính xây dựng 46634
24 Bán buôn sơn, vécni 46635
25 Bán buôn gạch men ốp lát với thiết bị vệ sinh 46636
26 Bán buôn trang bị ngũ kim 46637
27 Bán buôn trang bị liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 46639
28 Bán buôn siêng doanh khác không được phân vào đâu 4669
29 Bán buôn phân bón, dung dịch trừ sâu và chất hóa học khác thực hiện trong nông nghiệp 46691
30 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại áp dụng trong nông nghiệp) 46692
31 Bán buôn hóa học dẻo dạng nguyên sinh 46693
32 Bán buôn cao su 46694
33 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 46695
34 Bán buôn phụ liệu may mặc và giầy dép 46696
35 Bán buôn phế truất liệu, phế truất thải kim loại, phi kim loại 46697
36 Bán buôn chuyên doanh khác sót lại chưa được phân vào đâu 46699
37 Bán buôn tổng hợp 46900
38 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ vật uống, dung dịch lá, thuốc lào chiếm phần tỷ trọng bự trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110
39 Vận tải hàng hóa bằng con đường bộ 4933
40 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 49331
41 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi loại khác (trừ xe hơi chuyên dụng) 49332
42 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe pháo lam, xe lôi, xe công nông 49333
43 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ 49334
44 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 49339
45 Vận thiết lập đường ống 49400

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu vãn miễn phí thông tin doanh nghiệp.