Những câu nói hay bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình