Trang chủ thông tin chung tổ chức triển khai hành chính thông tin cần biết Tra cứu vãn giá đất tin tức đường phố tin tức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn định kỳ công tác thương mại & dịch vụ công trực tuyến Đối thoại trực tuyến: "Trao đổi và toá gỡ" tác dụng giải quyết năng khiếu nại tố cáo Góp ý - Hiến kế xây đắp tỉnh thừa Thiên Huế Sự kiện khá nổi bật hàng năm Năm 2010 hội nghị xúc tiến chi tiêu vào tỉnh vượt Thiên Huế 2010 Festival Huế 2010 Năm 2011 thai cử Quốc hội khóa XIII và thai cử HĐND những cấp nhiệm kỳ 2011-2016 Tổng khảo sát nông thôn, nông nghiệp trồng trọt và thủy sản năm 2011 Festival nghề truyền thống 2011 cơn sốt số 4 Năm 2012 Tổng điều tra cơ sở tởm tế, hành chính, sự nghiệp 2012 Festival Huế 2012 Năm 2013 cơn lốc số 14 Festival nghề truyền thống lịch sử 2013 Năm 2014 Festival Huế 2014 Năm 2015 Đại hội Đảng cỗ tỉnh quá Thiên Huế lần máy XV Festival nghề truyền thống cuội nguồn 2015 Năm 2016 Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp & trồng trọt và thủy sản năm 2016 Festival Huế 2016 bầu cử Quốc hội khóa XIV và thai cử HĐND những cấp nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2021 Năm 2017 Festival nghề truyền thống lâu đời 2017 Kênh tin tức tuyên truyền về cải cách hành chính Năm 2018 Festival Huế 2018 Năm 2019 Tổng khảo sát dân số và nhà ở năm 2019 Festival nghề truyền thống 2019 Năm 2020 Đại hội Đảng cỗ tỉnh thừa Thiên Huế lần đồ vật XVI Tổng khảo sát kinh tế và Điều tra cửa hàng hành thiết yếu năm 2021 khối hệ thống văn bản Lấy chủ ý nhân dân về phương án kiến trúc cầu quá sông Hương ra mắt công khai tình hình tiến hành dự toán chi phí nhà nước tỉnh quá Thiên Huế hằng năm hội nghị Xúc tiến đầu tư chi tiêu và Quảng bá du ngoạn Vùng duyên hải miền Trung tổ chức chính quyền và bạn dân tin tức mưa tập thể trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số Sổ tay gợi ý phòng, chống bệnh dịch lây lan COVID-19 thai cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Công dân hệ thống văn bản Doanh nghiệp tin tức dự án ra mắt thông tin doanh nghiệp nhà nước Du khách Dịch vụ Du lịch chính quyền thông tin chính quyền