Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (90.43 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Báo cáo truyền thông giáo dục sức khỏe

TRUNG TÂM Y TẾ THÁP MƯỜITRẠM Y TẾ THẠNH LỢI---- ** ---SỐ …./KHQTYTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-------- *** ------Thạnh Lợi ngày 01 tháng 09 năm 2015KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎEQÚI IV -2015- nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức mạnh năm 2015 theo mục tiêuđịnh vị trí hướng của tỉnh đặt ra .
- địa thế căn cứ kế hoạch của Trung trọng điểm Y Tế thị xã Tháp Mười .- căn cứ kế hoạch năm của Trạm y tế thạnh lợi- nay Trạm Y Tế xã Thạnh Lợi đồ mưu hoạch hoạt động truyền thông giáo dục sứckhỏe qui IV- 2015 như sau:I/- MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG :- Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông media giáo dục sức mạnh bằng nhiều một số loại hìnhtrên các phương tiện thông tin đại chúng ,tại cộng đồng như : vạc thanh bên trên loa đài xã,tưvấn sức mạnh ,họp nhóm ,nói chuyện chuyên đề trong trường học tập ,hộ mái ấm gia đình .- cải thiện nhận thức, kiến thức và kỹ năng của bạn dân trong việc chăm sóc và bảo đảm an toàn sứckhỏe .- Tuyên truyền kết quả về những chiến lược về y tế, những nghị quyết của Đảng và ChínhPhủ có liên quan đến sự nghiệp âu yếm và đảm bảo sức khỏe quần chúng .
- Tuyên truyền đẩy mạnh chất lượng và lòng tin thái độ phục vụ nâng cấp y đức .- Tuyên truyền xây dựng chuẩn quốc gia y tế ( cỗ Y Tế ban hành )- Tuyên truyền thường xuyên các mục tiêu chương trình y tế nước nhà và những chiếndịch trọng yếu .- tập trung đẩy mạnh chỉ huy các lịch trình y tế non sông lồng ghép phối hợp100% chuyển động vào truyền thông media giáo dục sức mạnh ở trên xã công ty .- Tuyên truyền những chủ trương đường lối cơ chế của Đảng và pháp luật của Nhànước, rất nhiều Nghị định, nghị quyết đã phát hành cho cán bộ công chức trong đơn vị chức năng .II/- CHỈ TIÊU CỤ THỂ :- Trạm y tế xã thực hiện công tác media giáo dục sức mạnh theo KH năm củatrạm y tế để bình chọn đầu năm, thời điểm cuối năm .- 100% nhân viên y tế , cộng tác viên được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng kỹ năng
truyền thông được tập huấn.- vào quí IV trạm thực hiện media ,SXH,TCM, TCMR, ATVSTP, Phong,Phòng dịch SR, cum HINI,H5NI ,SDD, TTC, HIV, IOD, VitaminA, SL TRƯỚC, SAUSINH, TT- tuổi vị thành niên, mối cung cấp nước sạch, xử trí rác.- Viết bài tuyên truyền phạt thanh ít nhất 4lần / tháng từng bài- triển khai tư vấn tại trạm y tế sản phẩm ngày1- Thăm hộ gia đình .- tổ chức triển khai tham gia phối hợp nói chuyện tại xã hội lồng ghép vào các buổi họpcủa cơ quan đoàn thể tối thiểu 18lần / quí
- Hộ gia đình có kiến thức và kỹ năng cơ bản về thực hành quan tâm sức khỏe khoắn .III- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:1/Tổ chức màng lưới TTGDSK :- tại Trạm y tế thành lập và hoạt động tổ media phân công cán bộ phụ trách quản lý tổnghợp report hoạt hễ cuối quí không hề thiếu kịp thời theo như đúng biểu mẫu mã .- tổ chức triển khai phân công vận động truyền thông theo quyết định của Trung trung khu y tếhuyện.- Tổ chức tư vấn tại Trạm y tế bao gồm biên phiên bản ghi chép đầy đủ số lượt người được tứ vấnđể report .- trên Trạm y tế bao gồm góc truyền thông media tư vấn, viết bài xích tuyên truyền TT y tế chăm bẵm và gửiUBND thôn phát thanh bên trên loa đài xã hàng tuần, hàng tháng theo chỉ tiêu đặt ra .2/ Các chuyển động TTGDSK :
- trong quí IV thực hiện lồng ghép vào các buổi họp của ban ngành đoàn thể, tuyêntruyền ngôn từ y tế về giải pháp phòng bệnh ,đặc biệt là những bệnh tuyền lây lan như :SXH,TCM, TCMR, ATVSTP, Phong, Phòng bệnh SR, cum HINI,H5NI ,SDD, TTC,HIV, IOD, VitaminA, SL TRƯỚC, SAU SINH, TT- tuổi vị thành niên, nguồn nướcsạch, giải pháp xử lý rác. ( có biên bạn dạng xác thừa nhận nơi thực hiện ).- liên tục lồng ghép công tác truyền thông media giáo dục sức khỏe vào các chươngtrình Y tế Quốc gia cung cấp kiến thức cơ phiên bản về thực hành chăm sóc sức khỏe mang lại nhândân sinh sống địa phương .- hiệp tác viên tất cả nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức mạnh ở địa bàn phụ trách báocáo về Trạm y tế. Trạm y tế tổng thích hợp các vận động truyền thông report về Trung TâmY Tế thị xã đúng cơ chế quý / lần .3/Tài liệu TTGDSK:
- con đường huyện cấp5/Trang lắp thêm TTGDSK :- Trang lắp thêm trạm hiện có6/ giám sát và đo lường – Đánh giá – lượng giá vận động :- Trạm tự reviews trong quí IV với lập kế hoạch năm 20167/ kinh phí đầu tư :- huyện cấp cho ,kết hợp với các chương trình y tế quốc giaTrên đây là kế hoạch vận động truyền thông giáo dục sức khỏe quí IV Trạm y tế xãThạnh Lợi nămTRƯỞNG TRẠM Y TẾBS LÊ VĂN TÁM

Xem thêm: " Pacific Time Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pacific Time Trong Tiếng Việt

*
Một số cách thức truyền thông giáo dục sức mạnh trực tiếp 46 16 40
*
Kế họach truyền thông media giáo dục sức mạnh của nghành nghề mầm non - Phần 1 13 7 43
*
Kế họach truyền thông giáo dục sức mạnh của nghành nghề mầm non - Phần 2 12 2 10
*
Kế họach truyền thông giáo dục sức mạnh của nghành nghề mầm non - Phần 3 18 2 14
*
mục đích của media giáo dục sức khỏe trong biến hóa hành vi 6 7 51
*
Nghiên cứu hiệu quả của chương trình truyền thông media giáo dục sức mạnh trên các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn tim mạch nghỉ ngơi người trưởng thành pot 22 1 13
*
Đánh giá chuyển động truyền thông, giáo dục sức khoẻ phòng phòng sốt lạnh trong xã hội dân tộc raglai tỉnh khánh hoà 41 1 4
*