Bảng ngọc vayne mùa 8 siêu mạnh từ giai đoạn giữa game